Felix Myszkow dystrybutor płyt EUROFALA.
2009-02-22

Izopol S.A. zmienił nazwę na Cembrit S.A.

Uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firma Izopol S.A. zmieniła nazwę na Cembrit S.A. (czyt. /’sembrit/).


Zmiana ta jest częścią strategii macierzystego Holdingu Cembrit A/S (dawniej DEH A/S) budowania silnej europejskiej marki na rynku materiałów budowlanych. Oznacza to, iż w całej Europie 16 firm należących do Holdingu oraz sam Holding będą posługiwały się wyłącznie nazwą Cembrit.

 

Zgodnie z opinią międzynarodowej kancelarii prawnej wszystkie wzajemne zobowiązania Izopol S.A. są automatycznie przejęte przez Cembrit S.A. i mają charakter w pełni wiążący.

 

Przyjęcie nowej nazwy Cembrit nie niesie za sobą żadnych dodatkowych zmian organizacyjnych zarówno w strukturze naszej firmy, jak i w zespole pracowników. Bez zmian pozostaje również struktura kapitałowa i polityka rynkowa firmy wraz z marką System dachowy EuroFala. Także wszelkie dane firmy oraz konta bankowe pozostają niezmienione.


powrót do listy