Testament - bezpieczny sposób dziedziczenia
2015-06-25

Klienci 4Life Direct odpowiadali na cztery pytania - czy sporządzili testament, czy uważają, że sporządzenie  takiego dokumentu jest ważne, jaką organizację charytatywną wskazaliby w swoim testamencie jako spadkobiercę oraz czy wiedzą, co stanie się z dorobkiem ich życia, jeśli nie sporządzą swojej ostatniej woli.

Mimo, że każdy z nas ma możliwość spisania testamentu i podjęcia decyzji, co stanie się ze zgromadzonym przez niego majątkiem po śmierci, nie korzystamy z tej szansy. Badania pokazują, że zaledwie około 40 proc. osób planuje sporządzić taki dokument. Tymczasem 4Life Direct poleca spisanie testamentu każdemu - niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Dokument ten skutecznie pomoże spadkobiercom uniknąć problemów z dziedziczeniem, które mogą się pojawić w trudnym okresie po śmierci testatora. Wbrew powszechnie panującej opinii, o spisaniu ostatniej woli powinny pomyśleć nie tylko osoby dojrzałe i starsze, ale również przedsiębiorcy lub osoby posiadające kredyty.

Beneficjentami, których wskażemy w testamencie, mogą być nasze dzieci, rodzice, dalsi krewni, a nawet znajomi. Nie wszyscy wiedzą, że także organizacje charytatywne, fundacje czy stowarzyszenia, możemy wymienić w dokumencie jako spadkobierców. Badanie przeprowadzone przez 4Life Direct pokazuje, że mając do wyboru wsparcie organizacji działających na rzecz dzieci, seniorów, niepełnosprawnych lub zwierząt, ponad 70 proc. respondentów wybrałoby fundacje wspierające najmłodszych.

Co powinniśmy zrobić, jeśli jesteśmy zainteresowani przekazaniem części naszego majątku określonej fundacji charytatywnej? „Spadkodawca może przekazać swój majątek na wypadek śmierci na rzecz fundacji, a rozporządzenie tego typu powinno znajdować się w testamencie.” – radzi radca prawny Aneta Ciechowicz – Jaworska. Przepisy Kodeksu Cywilnego stanowią jedynie, że fundacja ustanowiona w testamencie może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od dnia ogłoszenia testamentu.

Ponad 75 proc. respondentów deklaruje, że wie, co stanie się z ich majątkiem po ich śmierci. Zawsze warto jednak spisać ostatnią wolę w formie dokumentu, aby mieć pewność, że dorobek naszego życia zostanie rzeczywiście spożytkowany tak, jak tego chcemy. „Sporządzenie testamentu jest w zasadzie j jedną z możliwych form rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci” – podsumowuje radca prawny Aneta Ciechowicz – Jaworska. „Zapisy i polecenia ustanowione przez spadkodawcę w testamencie na rzecz spadkobierców muszą być spełnione. Spadkobiercy mają więc prawny obowiązek wykonania zapisów i poleceń zawartych w ostatniej woli” – dodaje radca prawny Ciechowicz – Jaworska. Jeżeli nie sporządzimy takiego dokumentu, wtedy mamy do czynienia z spadkobraniem ustawowym.

4Life Direct przygotował specjalnie dla swoich klientów praktyczny przewodnik – jak napisać testament, jakich zasad formalnych przestrzegać i jak zabezpieczyć ten ważny dokument. „Mój Testament” to zestaw wskazówek i informacji potrzebnych do przygotowania dokumentu bez pomocy prawnika. To realna pomoc dla wszystkich, którzy cenią dorobek własnego życia, odpowiedzialnie myślą o jego przyszłości oraz troszczą się o swoich bliskich. Poradnik można pobrać bezpłatnie na stronie: https://www.jaknapisactestament.pl/

Jedną z ważnych zasad, na którą zwraca uwagę 4Life Direct, jest własnoręczne sporządzenie testamentu. Należy pamiętać, że dokumenty ten musi być sporządzony w całości własnoręcznie  przez spadkodawcę. Dokument może być także przygotowany przez notariusza w formie aktu notarialnego. Nie należy zapominać o dacie i podpisie – bez nich testament jest nieważny.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także spisanie testamentu przez osobę inną niż spadkodawca. Osobami, które mają prawo do sporządzenia testamentu zamiast spadkodawcy są osoby sprawujące określony w kodeksie cywilnym urząd: m.in. wójt (burmistrz), starosta, marszałek województwa, kierownik stanu cywilnego. Oprócz urzędnika niezbędnego do sporządzenia testamentu, potrzebni są jeszcze 2 świadkowie, którzy nie mogą być wskazani w testamencie jako beneficjenci.

Testament może mieć także formę ustną. Jest sporządzany w przypadku, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub w szczególnych przypadkach, gdy nie można zachować zwykłej formy testamentu. Spadkodawca wyraża ostatnią wolę ustnie w obecności co najmniej 3 świadków.

Zgodnie z przepisami prawa testament może sporządzić tylko jedna osoba. Tak więc małżonkowie nie mogą spisać jednego testamentu. Każde z nich powinno sporządzić oddzielny dokument.
powrót do listy