121 gmin dostanie nawet po 200 tys. euro
2015-08-12

Pieniądze otrzyma aż 121 gmin w Polsce, a pochodzić będą z niewykorzystanych funduszy przeznaczonych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na dotację mikroinstalacji mogą liczyć gminy w każdym województwie.

 

Dofinansowanie na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii otrzymają trzy najlepsze gminy w każdym województwie, w sumie 48. Na dotację mogą liczyć również 73 gminy, niezależnie od województwa, które również zebrały pozytywną opinię Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.. Taką możliwość dają wolne środki, które pozostały w budżecie PROW na lata 2007-2013.

 

Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 90% kosztów całej mikroinstalacji, ale nie może przekraczać 200 tys. euro na jedną gminę. Wnioski samorządy składały w maju, a wyniki ogłoszone zostały kilka dni temu. Projekty dotyczyły stworzenia mikroinstalacji OZE na  budynkach publicznych, ale również na prywatnych domach, gdzie instalacją przez pierwszych kilka lat zarządzać będą samorządy i dopiero po tym czasie przejdzie ona w ręce właścicieli domów. Montaż mikroinstalacji ma się zakończyć w październiku 2015 roku.
ML
powrót do listy