Refundacja leków – co trzeba wiedzieć
2015-09-13

Wykupywanie leków to jeden z podstawowych wydatków statystycznego polskiego emeryta. Często przeznaczane na nie jest ok. 30% domowego budżetu. Ważne więc, by dokładnie znać zasady refundacji leków przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bowiem w ten sposób możemy zaoszczędzić znaczną sumę, która z pewnością zostanie dobrze zagospodarowana.

 

Refundacja może być częściowa lub całkowita. Podstawowym warunkiem uprawniającym do starania się o zwrot lub obniżenie kosztów wykupienia leków jest prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Uprawnienia te przysługują przede wszystkim osobom ubezpieczonym w ZUS, a więc zatrudnionym na umowę o pracę, zarejestrowanych jako bezrobotni, emerytom, rencistom a także nieubezpieczonym, jak przyjmujący świadczenia z pomocy społecznej, osoby poniżej 18. roku życia, kobiety w ciąży, w czasie porodu i połogu. Odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia należy przedstawić podczas rejestracji lub bezpośrednio lekarzowi.

 

Pacjent starający się o refundację z NFZ musi przede wszystkim posiadać receptę wydaną przez lekarza który posiada podpisaną umowę z tym podmiotem. Skorzystanie z pomocy prywatnej służby zdrowia niestety nie daje takiej możliwości, chyba że przepisany lek jest refundowany na podstawie rozporządzenia (np. antybiotyki). Recepta powinna zawierać dokładne dane pacjenta oraz wszystkie informacje o jednostce NFZ, datę realizacji, zalecenia dawkowania, podpis i pieczątkę lekarza. Na recepcie mamy również zaznaczoną wysokość refundacji.

 

Jeśli na stałe przyjmujemy leki związane z chorobami przewlekłymi, warto co dwa miesiące zaglądać na stronę NFZ, gdzie ogłaszana jest lista leków refundowanych. Musimy pamiętać również, że standardowa recepta ważna jest tylko 30 dni o daty wystawienia. W przypadku antybiotyków jest to tylko 7 dni, zaś na leki immunologiczne 90 dni, a sprowadzane z zagranicy 120 dni. Jeśli na recepcie przepisanych jest kilka opakowań tego samego leku, możemy poprosić w aptece o odpis, na podstawie którego będziemy mogli wykupić leki stopniowo, a nie wszystkie naraz.

 

Istnieje również możliwość wystosowania wniosku do NFZ o refundację leków nie wpisanych na listę, jeśli uzasadnienie ma solidne podstawy, np. zbyt niskie dochody, choroba zagrażająca życiu lub konieczność sprowadzania leków z zagranicy.
CMB
powrót do listy