Reklamuj nieudane wakacje
2015-09-18

Miało być pięknie, kolorowo, egzotycznie i przede wszystkim tak, jak sobie to wymarzyliśmy. A tu zamiast 5 gwiazdkowego hotelu trafił się nam brud, smród i pół godziny do plaży? Co w takim wypadku? Czy można żądać zwrotu kosztów poniesionych na wakacje lub zadośćuczynienia? Odpowiedź brzmi tak i coraz więcej osób korzysta z takiej możliwości. Biuro podróży powinno nam zorganizować wypoczynek według zawartej z nami umowy. Jeżeli się z niej nie wywiązuje, mamy kilka możliwości, by dochodzić swoich praw. Jeszcze w trakcie trwania wakacji, podczas zauważenia nieprawidłowości, mamy prawo do żądania ich usunięcia, zmiany pokoju lub usunięcia awarii, które są niezgodne z zaproponowanym przez biuro podróży standardem. Jeśli tak się nie stanie, mamy prawo złożenia reklamacji u rezydenta lub pilota wycieczki. Nie jesteśmy także bezradni po powrocie do kraju. 

W  tym wypadku reklamację możemy złożyć w biurze podróży osobiście lub za pośrednictwem poczty, ale wtedy taki list warto wysłać jako polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, by posiadać dowód nadania listu. Należy pamiętać, że czas na złożenie reklamacji wynosi 30 dni i nie może być on krótszy. Dodatkowo takiego typu zażalenie dotyczy także wczasów z oferty last minute czy ofert będących promocją. W złożeniu reklamacji, oprócz dokładnego opisu zastrzeżeń, które chcemy reklamować, warto mieć również dokumentację w postaci zdjęć czy filmów, które zobrazują nieprawidłowości i pomogą udowodnić naszą wersję wydarzeń. Dobrze także mieć w zapasie zeznania innych osób, które były świadkami sytuacji, czy rachunki za wydatki, które ponieśliśmy przez to, że biuro podróży nie wywiązało się z gwarantowanych przez siebie w umowie paragrafów.
Turysta w składanej reklamacji ma prawo podać jakiej rekompensaty swoich roszczeń oczekuje. Biuro podróży ma za to 30 dni na ustosunkowanie się do skargi. Jeżeli nie zrobi tego w  tym terminie, wtedy uznaje się, że racje reklamującego wycieczkę są zasadne i zgadza się z przedstawionymi przez niego żądaniami oraz rekompensatą, jakiej się za nie domaga. W razie odpowiedzi odmownej, musi podać przyczyny jej odrzucenia. Jeżeli nie otrzymamy oczekiwanej rekompensaty i czujemy się pokrzywdzeni przez brak spełniania gwarantowanych w umowie zapisów, możemy domagać się swoich roszczeń na drodze sądowej. Jeżeli dodatkowo działalność biura podróży wydaje nam się nieuczciwa, możemy zgłosić to w Ministerstwie Sportu i Turystyki,  Urzędzie Marszałkowskim województwa, na terenie którego zarejestrowało swoją działalność biuro podróży. Aby ustrzec się nieprzyjemnych sytuacji na urlopie, które będą niezgodne z  ofertą, jaką przedstawia biuro podróży, dobrze jest przed zawarciem takiej umowy sprawdzić opinie na temat biura podróży, oferowanego nam hotelu i okolicy w jaką wyjeżdżamy. Pozwoli nam to na sprawdzenie czy rzeczywiście oferowany nam wyjazd będzie tak atrakcyjny, jak jest to opisane w przedstawianej przez biura podróży ofercie.

AnetaR
powrót do listy