Aluplast Ambasadorem Budownictwa Pasywnego 2015
2015-10-05

Firma Aluplast sp. z o.o. ponownie otrzymała status Ambasadora Budownictwa Pasywnego przyznawany przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej imienia Güntera Schlagowskiego. To efekt kontynuowanej od kilku lat współpracy,popartej szeregiem pionierskich inwestycji z zakresu budownictwa pasywnego, w których zastosowane zostały systemy okienne aluplast.


Firma Aluplast od lat konsekwentnie rozwija swoje produkty, oferując rozwiązania dedykowane do budynków energooszczędnych i pasywnych oraz jest pionierem w zakresie wdrażania i popularyzacji innowacyjnych rozwiązań technicznych, jak np. technologia wklejania szyb, czy eliminowania wzmocnień stalowych z profili. Docenieniem starań w tym zakresie jest między innymi trzecia nagroda dla systemu energeto 8000 view w konkursie Passivhaus Component Awards 2015 zorganizowanym przez Instytutu Budownictwa Pasywnego w Darmstadt, przyznana podczas Międzynarodowej Konferencji Budownictwa Pasywnego, która odbyła się w kwietniu tego roku w Lipsku.

Flagowym produktem dedykowanym dla budownictwa pasywnego jest seria profili energeto®, które zostały wyróżnione również 
Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich 2015 oraz statuetką TopBuilder 2012. Zaproponowany przez aluplast koncept energeto® 8000 jest nowym kierunkiem w myśleniu o energooszczędności, gdyż wiąże się z wyeliminowaniem stosowanych dotychczas w profilach wzmocnień stalowych, które powodują pogorszenie ich termiki.

energeto® 8000 to koncepcja oparta o innowacyjne technologie:

  • Całkowitą likwidację konieczności stosowania stalowych wzmocnień kształtowników z PVC i
    zastąpienie ich wkładkami kompozytowymi z domieszką włókien szklanych, „powerdur inside”
  • Wykorzystanie szyb zespolonych i technologii "bonding inside" (wklajanie szyby wewrąb skrzydła) do osiągnięcia zakładanych parametrów statycznych i cieplnych konstrukcji okiennych
  • Możliwość uzyskania dalszej poprawy przenikalności cieplnej kształtowników poprzez opcjonalne
    wypełnianie, po procesie zgrzewania konstrukcji, przestrzeni niektórych komór wewnętrznych
    pianą poliuretanową w technologii "foam inside"
powrót do listy