Inwestycje w odnawialne źródła energii
2015-10-20


Dlaczego warto studiować „Inwestycje w odnawialne źródła energii” na studiach prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej ? Nabór trwa do końca października! 
W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2016-2020 może - wg najnowszych analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać ok. 66 mld zł, w tym ok. 24 mld zł w sektorze mikroinstalacji i małych instalacji oraz 40 mld zł w segmencie energii elektrycznej, w zasadniczej części wspieranej systemem aukcyjnym. Tabela podaje technologiczny i rodzajowy (energia elektryczna i ciepło) rozkład przewidywanych inwestycji:
Maksymalne przewidywane – łączne nowe moce elektryczne OZE wyniosą – 5,5 GW


Taka skala inwestycji wynika z wymagań związanych z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjętych przez rząd założeń o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE


Rekrutacja na VIII edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych organizowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu trwa do końca października 2015r.

powrót do listy