Kongresu Menedżerów Kultury Katowice
2015-10-31

Kongres Menedżerów Kultury to niezwykłe spotkanie ludzi działających w sektorze kultury. To platforma wymiany doświadczeń, przestrzeń dialogu i możliwości rozwoju. Kongres to impuls do dyskusji na temat przyszłości instytucji, organizacji i innych podmiotów realizujących działania kulturalne. Ponadto to miejsce refleksji nad kondycją menedżmentu polskiej kultury i kompetencjami kadry zarządzającej.


Na Kongres Menedżerów Kultury składają się cztery dni wypełnione inspirującymi wykładami, sesjami dyskusyjnymi, warsztatami i szkoleniami. Ponadto w ramach Kongresu odbędą się spotkania z ekspertami, prezentacja programów grantowych i wyjątkowe wydarzenia towarzyszące.

Kongres Menedżerów Kultury to dla jego uczestników możliwość, by rozwijać wiedzę i kompetencje, ale też dzielić się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać nowoczesne rozwiązania dla organizatorów życia kulturalnego.

W gronie zaproszonych gości znajdują się osoby aktywnie animujące kulturę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Wśród nich są dyrektorzy muzeów, filharmonii, teatrów i bibliotek, prezesi stowarzyszeń i fundacji, działacze kulturalni, organizatorzy warsztatów, eventów, specjaliści od marketingu i PRu, pracownicy naukowi związani z kulturą i wielu innych.

www.kongresmk.pl - tu znajdziecie Państwo najważniejsze informacje dotyczące Kongresu Menedżerów Kultury i formularz zgłoszeniowy. Strona będzie na bieżąco uzupełniana o kolejne treści.

powrót do listy