NOWE PRAWO REKLAMACYJNE W SPRZEDAŻY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ
2015-11-03

Jak rozpatrywać reklamacje po nowelizacji? - warsztaty prowadzi Ekspert zaangażowany w prace nad zmianą przepisów

 termin:

19 listopada 2015r. KATOWICE
miejsce:

Park Hotel Diament ****

cena: 499zł brutto

  Jesteś Producentem, Sprzedawcą, Dystrybutorem lub Kupującym?

·         Odbiorcami Twoich produktów są polscy i zagraniczni Kontrahenci czy Konsumenci?

·         Masz problemy z orientacją w gąszczu przepisów regulujących procedurę reklamacyjną, zwłaszcza po ostatnich zmianach w prawie z grudnia 2014 roku?

·         Chcesz wiedzieć jak obronić swoją pozycję na gruncie nowych przepisów?

Poznaj swoje prawa i obowiązki w zależności z kim i jaką umowę zawierasz!

Dowiedz się jak rozwiązywać kwestie sporne zgodnie z nowymi przepisami, aby nie stracić Klientów?

Weź udział w szkoleniu, które poprowadzi doświadczony Ekspert prawa reklamacyjnego, prof. Monika Jagielska, zaangażowana w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów z grudnia 2014 roku.

 Celem szkolenia jest eliminacja błędów popełnianych przez przedsiębiorców podczas rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych po nowelizacji z grudnia 2014 roku.

Szkolenie ma podpowiedzieć przedsiębiorcom jak zachować się w problematycznych sytuacjach reklamacyjnych po nowelizacji, wskazać gotowe rozwiązania i „formułki”, które można wykorzystać w sytuacjach spornych.

 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki wykładowcy z uwzględnieniem orzecznictwa sądów i arbitraży zagranicznych, które nabrały szczególnego znaczenia po ostatnich zmianach w prawie.

  

Udział w szkoleniu pomoże Państwu dostosować procedury, wewnętrzne zalecenia, formularze dla klientów, ubiec konkurencję, zadowolić klientów i uniknąć kłopotów w razie kontroli.

 Zachęcamy uczestników do zgłaszania swoich problemów i pytań (faxem lub pocztą elektroniczną) przed rozpoczęciem szkolenia. W programie szkolenia przewidziano czas na indywidualne konsultacje z prowadzącym. W trakcie warsztatów istnieje możliwość analizy dostarczonych przez Państwa umów i kart gwarancyjnych.

 

Szkolenie adresowane jest do:

Pracowników Działów Obsługi Reklamacji
Pracowników Działów Obsługi Klienta
Pracowników Działów Kontroli Jakości i Produkcji
Pracowników Działów Handlowych/Sprzedaży
Pracowników sklepów internetowych
Pracowników działów serwisów
oraz wszystkich osób zajmujących się problematyką reklamacji w przedsiębiorstwie

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I

JAKIE PRAWO REGULUJE REKLAMACJE W POLSCE I ZAGRANICĄ?

1. Moja rola na rynku produkcji i dystrybucji.

Jak moja pozycja na rynku kształtuje odpowiedzialność wobec klienta?
- czy jestem producentem czy sprzedawcą?
- kto jest moim odbiorcą: inny przedsiębiorca, mali przedsiębiorcy, klienci prywatni? W którym miejscu łańcuszka produkcji i dystrybucji jest moja firma
– początek/środek/koniec?

- co w sytuacji gdy sprzedaję przez Internet? Czy to zmienia moją pozycję w umowie?

W jaki sposób te wszystkie okoliczności wpływają na żądania klientów?

Jak różni się moja sytuacja w poszczególnych przypadkach?

Jak skutecznie mogę chronić swe interesy i jakimi sposobami?

 

2. Skąd są moi kontrahenci? Jakie przepisy stosujemy w Polsce, a jakie zagranicą: w Unii Europejskiej i poza nią? Jak zorientować się w „gąszczu regulacji”?

Jakie przepisy aktualnie regulują sytuację sprzedawcy i producenta w Polsce?

Jakie znaczenie mają zmiany z grudnia 2014 roku?

Jakie przepisy stosujemy gdy sprzedaję /kupuję towary do/z UE, a jakie gdy poza UE?

Jaka jest moja sytuacja gdy sprzedaję towary wprost odbiorcom/konsumentom zagranicznym, a jaka gdy korzystam z pośredników?

Kiedy stosuje się przepisy dyrektyw UE?

Dlaczego duże znaczenie ma Konwencja Wiedeńska o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów?

Kiedy można zdecydować jakie prawo będzie rządzić naszą umową?

 

3. Jak zabezpieczyć interesy swojej firmy w obrocie krajowym i zagranicznym?

Co wolno a czego nie wolno zawierać w umowach z kontrahentami i klientami?

Dlaczego warto zawrzeć z kontrahentem zagranicznym umowę na piśmie?

Jakie klauzule warto wpisać do umowy?

Czy warto sporządzać ogólne warunki sprzedaży i kiedy one się przydają?

Kiedy ogólne warunki sprzedaży wiążą kontrahenta?

Co warto zawrzeć w ogólnych warunkach sprzedaży?

Jakie znaczenie mają instrukcje obsługi, normy techniczne, ustalenia z klientem?

 

CZĘŚĆ II

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI PO NOWELIZACJI W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM

1. Jak przygotować się do rozpatrywania reklamacji w obrocie krajowym i zagranicznym?

Jakie formularze warto przygotować? I co powinny one zawierać?

Jakie „wywieszki” i inne informacje związane z reklamacjami czy zwrotami są dopuszczalne?

 

2. Co może reklamować klient?

Co to jest wada fizyczna – regulacje polskie i obce, orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych.

Czy każda usterka może być przyczyną reklamacji?

Jakimi środkami prawnymi można zabezpieczyć interesy firmy – obrót krajowy i zagraniczny

Przykłady klauzul wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu wad - czy sprzedawca może uniknąć odpowiedzialności?

 

3. Czego klient może żądać w procesie reklamacji – w obrocie krajowym i zagranicznym?

Czy możliwe jest żądanie od sprzedawcy zwrotu zapłaty?

Jakie są uprawnienia kupującego w sprzedaży w Polsce i zagranicę?

Kiedy można zwrócić zakupiony towar?

Kiedy naprawa a kiedy wymiana rzeczy?

Kto ponosi koszty dostarczenia rzeczy do sprzedawcy?

Jaka jest kolejność realizacji uprawnień kupującego i czy ma ona wpływ na finał reklamacji?

Czy można rozpatrzyć reklamację inaczej niż żąda klient?

Czego jeszcze może żądać klient, czy reklamacje obejmuje:

koszty dostarczenia

koszty demontażu

utracone korzyści

dalsze szkody

Jakie jest orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych gdy chodzi o żądania klienta?

 

4. Czego klient może żądać poza reklamacją – w Polsce i zagranicą?

Czy może żądać odszkodowania?

Kto odpowiada za wady w przesyłce/transporcie?

Jak wygląda obowiązek i odpowiedzialność za wadliwe opakowanie rzeczy.

Przykłady z orzecznictwa polskiego i zagranicznego.

 

5. Reklamacja wadliwych usług świadczonych odpłatnie

Jakie przepisy regulują odpowiedzialność usługodawcy za wadliwe naprawy?

Czego może żądać klient?

 

6. Jakie klient ma obowiązki przy reklamacji? – obrót krajowy i zagraniczny

Czy klient musi zbadać rzecz – od czego to zależy?

Jak wygląda obowiązek zbadania rzeczy w orzecznictwie sądów polskich i zagranicznych?

Kiedy klient musi zawiadomić o wadzie i jak powinien to zrobić? – przykłady z orzecznictwa polskiego i obcego.

Jakie są skutki niedochowania obowiązków przez klienta?

 

7. Jakie są terminy w reklamacjach - obrót krajowy i zagraniczny?

Jak długo trwa odpowiedzialność sprzedawcy? – obrót krajowy i zagraniczny

W jakim czasie sprzedawca powinien:

przyjąć reklamację

zbadać towar lub pojechać do klienta

dać odpowiedź na reklamację

rozpatrzeć reklamację

 

8. Co zrobić po uznaniu reklamacji klientowi?

 

9. Jak wygląda możliwość regresu czyli roszczeń zwrotnych do poprzedników w łańcuchu sprzedaży i dystrybucji?

 

10. Czy warto proponować klientom gwarancję i dlaczego? –Co daje gwarancja przedsiębiorcy?

Co przepisy o gwarancji regulują?

Czy można inaczej skonstruować gwarancję niż przepisy przewidują?

Rękojmia a gwarancja – co jest korzystniejsze?

 

CZĘŚĆ III

FAQ -  Reklamacje w pytaniach i odpowiedziach.

1. Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące reklamacji, a także sesja pytań uczestników szkolenia.

Czy mogę odmówić sprzedaży towaru?

Co w sytuacji gdy cena na towarze i w kasie jest inna?

Kto ma dostarczyć towar i na czyj koszt w razie reklamacji i dokąd?

Czy klient przy reklamacji musi mieć paragon albo fakturę?

Czy konieczne jest opakowanie?

Czy można nie przyjąć reklamacji klienta?

Jak spisać prawidłowo zgłoszenie reklamacyjne, na co zwracać uwagę?

Jak odpowiadać na reklamację?

Czy trzeba korzystać z biegłego/opinii fachowca przy rozpatrywaniu reklamacji? Czy można samemu rozpatrzeć reklamację?

Jak liczyć 14 dni (i inne terminy) przy reklamacji?

Co w sytuacji, gdy nie mam już danego towaru/nie jest produkowany?

Czy klient musi zapłacić za zużycie rzeczy (amortyzację) w razie jej zwrotu?

Co zrobić z rzeczami nieodebranymi przez klientów?

Czy klient ma prawo do odwołania od nieuznanej reklamacji?

Co zrobić w razie interwencji rzecznika konsumentów?

 

Metody Prowadzenia warsztatów:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych
z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Dyskusja, konsultacje indywidualne z wykładowcą.

 

Monika Jagielska

Profesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku.

W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 100o firm z różnych branży m.in.

Autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Doświadczony trener (ponad 100 szkoleń dla przedsiębiorców z różnych branż). Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

 

Publikacje dotyczące reklamacji:

Sprzedaż, wada, reklamacja : odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem

Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej : uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85

Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym

Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce

Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim : wzorzec dla polskiego ustawodawcy?

Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym

Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe

Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów

Niedozwolone klauzule umowne

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat szkoleń udzielają

 

Agnieszka Cwigon

tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

Joanna Jarosz - Opolka
tel. (32) 33 55 150
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl

powrót do listy