Problem udarów mózgu coraz bardziej istotny w Polsce i Europie
2015-11-05

Dane dotyczące udarów mózgu w Polsce i na świecie zebrane przez Fundację Udaru Mózgu

·         Każdego roku w Polsce odnotowuje się 60-70 tys. przypadków udaru mózgu i około 30 tys. spowodowanych tą chorobą zgonów.

·         To oznacza, że średnio co 8 minut dochodzi w Polsce do udaru mózgu. Prawie połowa chorych umiera. World Stroke Organization podaje, że udar mózgu wystąpi u jednej na sześć osób w ciągu życia.

·         Tymczasem za 90% ryzyka wystąpienia tej choroby odpowiadają czynniki, na które możemy wpływać.

·         Udary to 1. przyczyna niepełnosprawności oraz 3. Przyczyna zgonów osób po 40. roku życia.

·         Kluczowe czynniki w profilaktyce udarów mózgu to:

ü  świadomość istnienia ryzyka,

ü  zdrowy styl życia,

ü  stosowanie właściwych terapii profilaktycznych w przypadku chorób takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i migotanie przedsionków.

·         Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzenie rytmu serca. Aktualnie zostało ono rozpoznane u ok. 400 tys. osób w Polsce. Jednak w ciągu najbliższych lat liczba ta ulegnie podwojeniu do 800 tys. Co roku aż 1,7 mln osób na świecie umiera lub staje się niepełnosprawnymi z powodu udaru mózgu w przebiegu migotania przedsionków. Szacuje się, że ok. 20% udarów mózgu ma związek z migotaniem przedsionków. W Polsce rocznie daje to ok. 12-15 tys. udarów.

·         Z badań na grupie kilkuset pacjentów, którzy trafili na oddział neurologiczny z przyczyn innych niż udar mózgu, wynika, że 25% z nich nie znało ani jednego objawu udaru, a co najmniej trzy objawy było w stanie wymienić tylko 10% badanych.

·         Każda minuta jest na wagę złota. CZAS, w którym zostanie wdrożone specjalistyczne leczenie, ma wpływ na powrót do zdrowia. Znajomość objawów udaru może uratować życie nam lub naszym bliskim!

C

Cięższa ręka lub noga

Z

Zaburzenia widzenia

A

Asymetria twarzy

S

Spowolniona mowa

Zaburzenia czucia po jednej stronie ciała

Zawroty głowy, zaburzenia równowagi i orientacji

Nagłe osłabienie kończyn

 

 

·         Jak wynika z Raportu Instytutu Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego „Udary mózgu – konsekwencje społeczne i ekonomiczne”, całkowity koszt leczenia szpitalnego pacjentów po udarach mózgu wyniósł w 2012 r. 545 mln zł i był o 7,61% większy niż w roku 2010.

·         Dodatkowo koszty pośrednie z powodu przedwczesnej umieralności sięgają nawet 90 mld zł. Znaczną kwotę stanowią również koszty związane z rehabilitacją neurologiczną osób po udarach – w 2013 r. było to około 159 mln zł.

W 2010 r. koszty ZUS ogółem na świadczenia związane z niezdolnością do pracy osób z chorobami naczyń mózgowych wyniosły aż 679 mln zł. Największą część, bo ponad 600 mln tej kwoty stanowiły renty z tytułu niezdolności do pracy, a następnie renty socjalne, świadczenia rehabilitacyjne, znaczące absencje chorobowe i rehabilitacja lecznicza.

powrót do listy