Czy wiesz jak skutecznie zarządzać budową?
2015-11-10
 

Wielu inwestorów rozpoczynających swoją przygodę z budową własnego domu zadaje sobie pytanie w jaki sposób poprowadzić budowę, aby przebiegła ona zgodnie z oczekiwaniami dot. jakości, terminu realizacji i kosztów. Bazując na wieloletnich doświadczeniach dostawcy materiałów budowlanych, generalnego wykonawcy i doradcy w zarządzaniu projektami budowlanymi możemy wskazać kilka istotnych obszarów na które inwestor powinien zwrócić uwagę.

 

Projekt budowlany – warto dokonać optymalizacji projektu pod względem indywidualnych potrzeb przyszłych użytkowników obiektu. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim cieszących się ogromną popularnością projektów gotowych, których charakter nierzadko pozwala na daleko idące dostosowania. W tej kwestii pomoc doświadczonego architekta wnętrz z pewnością będzie dużym atutem. Dobrze przygotowany projekt budowlany i towarzyszące mu projekty wykonawcze znacznie przyspiesza proces budowy i umożliwia uniknięcie czaso- i kosztochłonnych przeróbek .

Plac budowy
– kwestia ta, często bagatelizowana, jest szalenie istotna, zwłaszcza jeżeli miejsce budowy położone jest blisko innych budynków i dróg o dużym natężeniu ruchu, a sam przebieg budowy może mieć istotny wpływ na komfort życia przyszłych sąsiadów. Plac budowy powinien być podzielony na konkretne strefy w zakresie: składowania materiałów budowlanych, gromadzenia odpadów budowlanych, przechowywania i zabezpieczenia sprzętu budowlanego oraz potrzeb sanitarnych. Warto też wyznaczyć strefę bezpieczeństwa w obrębie której nie będą prowadzone żadne prace ani też składowane materiały budowlane. Taka organizacja ułatwia znacząco prowadzenie prac budowlanych i wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo osób przebywających na placu budowy.

Wybór firmy budowlanej – ten, podyktowany powinien być szeregiem uwarunkowań dot. doświadczenia firmy, prezentowanego stanu wiedzy i umiejętności, jej organizacji pracy oraz możliwością zapoznania się z realizacjami firmy i opiniami innych inwestorów. Rzetelne firmy budowlane nierzadko legitymują się certyfikatami wiodących producentów materiałów budowlanych, które to zaświadczają o szkoleniach i wiedzy teoretycznej zdobytej przez pracowników danej firmy

Harmonogram prac budowlanych – każda budowa wymaga skutecznego zarządzania czasem realizacji poszczególnych jej etapów. Odpowiedni opis zawarty w harmonogramie szczegółowym wiążącym inwestora z wykonawcą powinien być podparty rzetelną deklaracją wykonawcy o przewidywanym terminie realizacji danego zakresu. Takie podejście ułatwia kontrolowania stopnia zaawansowania inwestycji, jej postępów w czasie i wskazuje bezpośrednio na potencjalne zagrożenia w dotrzymaniu terminu końcowego.

Zarządzanie łańcuchem dostaw materiałów – nierzadko przestoje na budowach spowodowane są brakiem potrzebnych materiałów budowlanych, wynikających z nieodpowiedniego zarządzania ich dostawami. Dlatego odpowiedzialność za tak ważne ogniwo procesu powinna być dzierżona przez osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Jak zwykle istotnym czynnikiem jest tu komunikacja i to jak blisko osoba odpowiedzialna za dostawy materiałów współpracuje z wykonawcą. Warto rozważyć powierzenie firmie wykonawczej pieczy nad tym obszarem, jako że daje to inwestorowi możliwość skupienia się na innych, ważnych dla niego kwestiach, a wykonawcy gwarantuje stosowny dostęp do materiałów i swobodę dopasowania ich przepływu do oczekiwań zbudowanych w harmonogramie.

Kontrola nad pracami zanikającymi i odbiór etapów budowy
– to element niezbędny jeżeli inwestor chce mieć absolutną pewność że jego budowa zostanie zrealizowana w sposób prawidłowy. Tu zdecydowanie warto sięgnąć po pomoc osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. Osoby takie cechują się wszechstronną wiedzą w zakresie technologii i procesów budowlanych gwarantując inwestorom skrupulatną kontrolę nad poczynaniami wykonawcy.

Powyższe wskazówki to tylko wykaz jednych z istotniejszych elementów wpływających na poprawny przebieg procesu budowy. Niemniej jednak stanowią one solidną podstawę do zarządzania budową niezależnie od rodzaju danej inwestycji i stopnia jej technologicznej złożoności.
autor: Łukasz Łukasik
Kierownik Rozwoju Sieci Franczyzowej i projektu CEMEX PRODOMO

powrót do listy