Najlepszy raport społeczny w Polsce należy do CEMEX Polska
2015-12-16

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014 otrzymał Nagrodę Główną w ogólnopolskim konkursie na najlepsze raporty społeczne. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Nagrodę w imieniu firmy odebrał Prezes CEMEX Polska Marcelo Catalá.

Jury nagrodziło raport „za wzorcową formę przedstawienia działalności firmy w obszarze CSR, przyjazną stronę wizualną publikacji, kompletność prezentowanych informacji, utrzymanie wysokiego poziomu raportowania, klarowną prezentację informacji dotyczących łańcucha dostaw firmy oraz dużą odwagę w sposobie wskazywania zarówno sukcesów, jak i wyzwań stojących przed firmą.”

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014 został wybrany spośród blisko czterdziestu raportów zgłoszonych do IX edycji konkursu Raporty Społeczne. Jury, w skład którego wchodzą
przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, ministerstw, uczelni, stowarzyszeń pracodawców, eksperci z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności oceniało kompletność zgłoszonych raportów, ich wiarygodność i komunikację interesariuszom. Organizatorami konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte oraz SGS. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Finansów.

CEMEX Polska od lat prowadzi regularne spotkania dialogowe z najważniejszymi partnerami firmy. Od 2013 r. spółka organizuje sesje zgodnie ze standardem AA1000SES, dzięki czemu proces jest uporządkowany i audytowany. CEMEX konsekwentnie spotyka się z interesariuszami co roku, słuchając oczekiwań, opinii, oraz wspólnie wypracowując rozwiązania najlepsze dla lokalnych społeczności. W dialogach biorą udział najbliżsi sąsiedzi cementowni, przedstawiciele administracji, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji oraz partnerzy biznesowi. Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2013-2014 jako pierwszy został przekazany interesariuszom firmy podczas spotkań dialogu w Cementowniach w Chełmie i w Rudnikach.

W tegorocznym Raporcie CEMEX wprowadził nowe elementy, bazując na tym, co mówili na spotkaniach dialogowych interesariusze, pracownicy, a także eksperci, z którymi konsultowany był poprzedni Raport. Szeroko przedstawiony jest kontekst branżowy oraz wyzwania jakie stoją przed firmą i branżą. Szczegółowo opisane są aktywności CEMEX w zakresie BHP, dialog z interesariuszami oraz sam proces powstawania Raportu. W najnowszej publikacji zaprezentowane są także inwestycje pokazujące jak firma przyczynia się do powstawania infrastruktury w Polsce. Publikacja została opracowana według najnowszych wytycznych GRI G4 i poddana całkowitej weryfikacji zewnętrznego audytora. Raport był także audytowany przez Global Reporting Initiative.

Jest to trzeci wydany przez CEMEX Polska raport i trzeci nagrodzony – Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2010 otrzymał wyróżnienie Ministerstwa Gospodarki w V edycji konkursu Raportu Społeczne. Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012 otrzymał Nagrodę główną oraz Nagrodę Jury dziennikarskiego.

„To dla nas ogromna radość, satysfakcja, ale i zobowiązanie na przyszłość. Proces raportowania jest dla nas niezwykle wartościowy. Dzięki kolejnym Raportom uczymy się i rozwijamy. Jest to także świetna platforma komunikacji z naszymi interesariuszami, którym ten raport dedykujemy i dziękujemy za udział w jego tworzeniu.” – mówi Izabella Rokicka – Dyrektor Działu Komunikacji, Zrównoważonego Rozwoju i Public Affairs oraz Członek Zarządu CEMEX Polska.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki tej inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Wśród laureatów tegorocznego konkursu znalazły się raporty Banku Zachodniego WBK S.A., Grupy LOTOS S.A., Castorama Polska Sp. z o.o., ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych oraz Polskie LNG S.A.

na zdjęciu: od prawej Marcelo Catalá, Prezes CEMEX Polska Marcelo Catalá,  Joanna Węgrzynowska, Koordynator Zrównoważonego Rozwoju. 

autor: Dział Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu
prowadzi zintegrowaną komunikację dla wszystkich linii biznesowych CEMEX Polska (cementu, betonu i kruszyw) w zakresie usług promocyjnych, reklamowych i PR, komunikacji bezpośredniej z Klientami oraz działań marketingu relacyjnego.

powrót do listy