Cement Górażdże
2015-12-30

W piątek 11 grudnia br. odbyła się uroczysta Gala Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie. W trakcie spotkania podsumowano ostatni rok działalności Fundacji i zaprezentowano najciekawsze projekty zrealizowane w ramach Programu Grantowego. Była to także okazja do omówienia inicjatyw własnych Fundacji – akcji „Rowerowa Opolszczyzna” oraz Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże. 

W uroczystej gali wzięli udział: przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, Fundatorzy czyli członkowie zarządów spółek Grupy Górażdże, Rada Programowa oraz beneficjenci Fundacji – przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych i instytucji.

W 2015 roku do Fundacji wpłynęło 226 wniosków, z których blisko 41 otrzymało wsparcie finansowe. Największe dofinansowanie przyznano projektom z obszaru kultury i ochrony zabytków oraz sportu. Znaczące środki Fundacja przeznaczyła również na organizację inicjatyw własnych: akcji „Rowerowa Opolszczyzna” oraz projekty realizowane w ramach Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże. Łącznie w 2015 roku Fundacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie udzieliła wsparcia na kwotę 622 tys. złotych.

Wolontariusz Roku 2015

Uroczyste spotkanie było okazją do podsumowania kolejnej, trzeciej już edycji Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni”, którego celem jest wspieranie działalności społecznej pracowników Grupy Górażdże. W tym roku do Fundacji wpłynęło 15 projektów, z czego 13 otrzymało dofinansowanie. Wolontariusze z Górażdży zorganizowali m.in. rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży z miejscowości sąsiadujących z Kopalnią Folwark, zawody pożarnicze i szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego dla młodzieży w powiecie nyskim, urządzili plac zabaw dla dzieci w gminie Kunice. Pracownicy spółek Grupy Górażdze wykonali też prace remontowe na terenie Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich, wybudowali wiatę przy Kaplicy w centrum wsi Kamionek w gminie Gogolin, tworząc miejsce spotkań dla społeczności lokalnej. W trakcie realizacji jest kilka innych projektów związanych z organizacją świątecznych akcji charytatywnych. Ogółem w tegorocznych działaniach wolontariackich uczestniczyło ponad 80 pracowników Grupy Górażdże.

Podczas piątkowej Gali po raz pierwszy przyznano też tytuł Wolontariusza Roku. Honorowy tytuł i statuetkę Wolontariusza Roku 2015 otrzymał Jarosław Bugaj z Zakładu EKOCEM, pomysłodawca zajęć edukacyjnych pt. „Kosmiczne Dzieciaki" rozwijających zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi wśród dzieci na terenie Dąbrowy Górniczej. Nagrodę, przyznaną za nowatorskie i pełne pasji działania edukacyjne z zakresu astronomii,  wręczył Jarosławowi Bugajowi Dyrektor ds. Personalnych Jacek Połącarz.

 Rowerowa Opolszczyzna

Podczas gali dokonano także podsumowania tegorocznej akcji własnej Fundacji, organizowanej pod hasłem „Rowerowa Opolszczyzna”. Jej celem była popularyzacja turystyki rowerowej na terenie województwa opolskiego oraz promocja najpiękniejszych tras rowerowych naszego regionu. W ramach akcji odbył się m.in. Konkurs dla rowerzystów na opracowanie najciekawszych szlaków rowerowych na Opolszczyźnie. Zgłoszone na konkurs opisy tras zostały wykorzystane do opracowania przewodnika „Po szlakach rowerowych Opolszczyzny”. Autorów dziesięciu najciekawszych tras nagrodzono rowerami. Profesjonalnie wydany przewodnik zostanie wydrukowany w 5000 egzemplarzy i trafi m.in. do centrów i punktów informacji turystycznej oraz publicznych bibliotek.

powrót do listy