Upadłość konsumencka - jak ogłosić bankructwo osobiste
2016-01-05

Upadłość konsumencka to ogłoszenia niewypłacalności osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Upadłość konsumencką ogłasza osoba fizyczna, które nie jest w stanie zaspokoić codziennych potrzeb i jednocześnie spłacać inne zobowiązania. Jej ogłoszenie pełni funkcję pomocną w oddłużeniu, polegającym na anulowaniu części lub całości długu. Kolejną funkcją jest windykacja długu przez wierzycieli. Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej było skuteczne, trzeba udowodnić, że niespłacone długi nie są efektem, do którego konsument doprowadził umyślnie, lecz powstały bez jego winy. Mogą one powstać w przypadku nagłej utraty pracy, pogorszenia stanu zdrowia lub wypadku. Jeżeli w wyniku postępowania ogłaszającego upadłość konsumencką, dochodzi do windykacji należności, wyznaczony zostaje przez sąd syndyk, który czuwa nad sprzedażą majątku, przeprowadza jego spis, weryfikuje rzeczywiste długi konsumenta, spłaca zadłużenie u wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości, cały majątek staje się własnością zarządzana przez syndyka, a konsumentowi nie wolno doprowadzać do samodzielnej sprzedaży części zajętego majątku. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć raz na 10 lat, w innym wypadku, jeżeli nie minął ten termin, nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, nawet jeśli zachodzą inne, spełnione okoliczności. Po likwidacji majątku, sąd ustala plan spłaty zadłużenia. Obejmuje on ustalenie okresu spłaty pozostałego zadłużenia oraz kwotę, jaką będzie musiał przeznaczać konsument na konkretne spłaty długów. Po zrealizowaniu planu spłat, który został ustalony z dłużnikiem, pozostałe zadłużenia ulegną umorzeniu, a dłużnik nie będzie już miał zależności do spłaty. W procesie upadłości konsumenckiej, umorzeniu nie mogą podlegać: alimenty, kary orzeczone przez sądy karne oraz grzywny, nałożone spłaty renty z tytułu odszkodowania, odszkodowania, które wiążą się z przestępstwami oraz długi, które konsument zataił w procesie upadłości konsumenckiej.


więcej

powrót do listy