Bezpieczniej na polskich drogach – zmiany w przepisach dla kierowców i pieszych
2016-01-18

O tym, jak ważne jest zachowanie rozwagi poruszając się po polskich drogach zarówno w charakterze kierowcy, jak i pieszego świadczą przede wszystkim liczne wiadomości ukazujące wypadki drogowe, kampanie społeczne przestrzegające przed brawurą czy bezmyślnością oraz nieustanne zmiany w przepisach dotyczących obu grup uczestników ruchu drogowego. Najnowsze, odnoszące się do kierujących pojazdami mechanicznymi, zaczną obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Obejmą one przede wszystkim kandydatów na kierowców, młodych kierujących, a także osoby, które utraciły prawo jazdy na skutek uzyskania maksymalnej liczby punktów karnych (czyli 24). Wspominane nowelizacje przepisów będą wiązały się nie tyle ze zmianą egzaminu, jego formy czy pytań, ale z zakresem warunków otrzymania prawa jazdy. Dodatkowym obowiązkiem będzie uczestnictwo w teoretycznym dwugodzinnym kursie doszkalającym oraz dwuletni okres próbny wypełniony pewnymi restrykcjami (m.in. godzinnym szkoleniem praktycznym; limitami prędkości – w obszarze zabudowanym 50 km/h, poza nim – 80 km/h, a na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej – 100 km/h; zakazem pracy kierowcy przez 8 miesięcy po odebraniu dokumentu; niemożnością prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej prowadzenia auta, itp.). Z kolei kierowcy, którzy utracili uprawnienia do kierowania pojazdem, w ciągu miesiąca od odebrania dokumentu będą musieli odbyć obowiązkowe szkolenie, zwane kursem reedukacyjnym. Jeśli nie uczynią tego w określonym czasie, bezpowrotnie stracą prawo jazdy. Natomiast piesi od stycznia 2017 roku będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami nie tylko wtedy, gdy znajduje się już na przejściu. Projekt zakłada, iż pierwszeństwo będzie obowiązywać w sytuacji samego oczekiwania na przejście przez jezdnię (oczywiście przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz upewnieniu się, że kierujący pojazdem ustąpi pierwszeństwa). Wspomniany przepis nie obejmie motorniczych tramwajów.

powrót do listy