Ten, który zmienia polski przemysł
2016-01-29

Grupa Górażdże znalazła się  w gronie firm, instytucji i przedsięwzięć ilustrujących aktualne trendy o kluczowym znaczeniu dla perspektyw rozwoju polskiego przemysłu i gospodarki, uhonorowanych tytułami „Tego, który zmienia polski przemysł”. Grono wyróżnionych tworzą zarówno stabilni potentaci z tradycjami, jak i dynamicznie zarządzane firmy realizujące śmiałe strategie wzrostu. Wszyscy laureaci wskazują kierunki zmian pożądane z punktu widzenia przyszłości polskiej gospodarki.

Prestiżowe wyróżnienia „Ten, który zmienia polski przemysł” przyznawane są od 16 lat przez Redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portal wnp.pl . Ideą projektu jest wskazywanie osób, firm, instytucji lub wydarzeń, które w istotny sposób wpływają na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i całej gospodarce. Uroczystość wręczenia prestiżowych tytułów za rok 2015 odbyła się 20 stycznia br. w Warszawie, wieńcząc całodniowe Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W imieniu Grupy Górażdże prestiżowe wyróżnienie odebrał Prezes Ernest Jelito.

 

Forum  jest platformą wymiany myśli i poglądów między praktykami, teoretykami, politykami i osobami zaangażowanymi lub obserwującymi zmiany w przemyśle. W sesjach tematycznych, dyskusjach, a także wieczornej gali udział wzięły najważniejsze postacie polskiej gospodarki – reprezentanci zarządów czołowych przedsiębiorstw, przedstawiciele rządu i parlamentu, eksperci gospodarczy oraz laureaci tytułów z lat poprzednich.

 

– Typując laureatów od lat, konsekwentnie, poprzez przykłady wskazujemy na wartości, które tworzą fundament zdrowej gospodarki: wolny rynek i konkurencję, odpowiedzialny kapitał i przedsiębiorczość, dobre prawo i sprawną administrację. (…) Wśród laureatów znaleźli się ci, którzy mocno stawiają na innowacyjność i młodą przedsiębiorczość, realizują potrzebne gospodarce i krajowi inwestycje oraz odważne strategie ekspansji zagranicznej – powiedział w trakcie gali wręczenia tytułów Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i wnp.pl, organizator Forum Zmieniamy Polski Przemysł.

powrót do listy