Jak przygotować dom do zimy?
2009-10-03

Aby przygotować budynek mieszkalny do trudnych zimowych warunków atmosferycznych, należy przede wszystkim zacząć od gruntownego przeglądu. Warto zbadać stan okien, drzwi, systemu ocieplenia budynku, kominów dymowych oraz wentylacyjnych. Nie powinniśmy także zaniedbać przeglądu instalacji wodnej, gazowej oraz kanalizacyjnej. Z pewnością korzystnym posunięciem będzie także zbadanie stanu dachu i systemu odprowadzania wody.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń uda nam się dodatkowo zaoszczędzić na kosztach eksploatacyjnych w trakcie sezonu zimowego.

 

Przede wszystkim izolacja termiczna!

Systemy ocieplenia stanowią powłokę magazynującą wewnątrz budynku ciepło. By zminimalizować jego utratę należy dokładnie zbadać stan izolacji domu. Jeśli zainwestowaliśmy wcześniej w ocieplenie budynku wełną mineralną lub styropianem, powinniśmy skrupulatnie zbadać warstwę wykończeniową. Dokonując szczegółowych oględzin należy szczególną uwagę zwrócić na pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Takie usterki stają się najczęściej punktami umożliwiającymi wsiąkanie wody w głąb materiału izolacyjnego.

 

Warto uświadomić sobie, że woda zamknięta w strukturze ściany, pod wpływem mrozu może doprowadzić do znacznego uszkodzenia izolacji, a nawet sprawić odspojenie jej od ściany. Naprawa podobnej usterki jest bardzo kosztowna, dlatego rozsądnym rozwiązaniem jest prewencyjne zabezpieczenie takiego miejsca, zanim nastąpią mrozy. Najprostszy sposób uszczelnienia wadliwego miejsca polega na nałożeniu w pęknięcia silikonu do powłok zewnętrznych.

 

Izolacja dachu i poddasza

Newralgicznym punktem domu są poddasza. Producent niezwykle skutecznych izolacji ISOVER dowiódł, że odpowiedni system ocieplenia tego rejonu pozwoli na znaczną energooszczędność. Testy przeprowadzone przez firmę wykazały, iż przez dach ucieka nawet do 30 % ciepła. Wszystko dlatego, że ciepłe powietrze unosi się do góry, zatem utrata ciepła przez nieszczelność izolacji poddasza staje się szczególnie dotkliwa. Zazwyczaj w tym miejscu budynku stosowana jest izolacja w postaci wełny mineralnej. Nieodpowiednia i niedbała izolacja może wywołać zjawisko „rosienia”, czyli tworzenia się na suficie plam z kurzu i zacieków, na chłodniejszych powierzchniach (w miejscach, w których izolacja jest nieszczelna).

 

Firma ISOVER zaleca ocieplanie stropu warstwą o grubości minimum 14 cm. Dodatkowo należy dokładnie sprawdzić stan poddasza, a w miejscach, w których nie ma izolacji, lub jest ona zbyt cienka, powinniśmy dołożyć dodatkową warstwę. Warto pamiętać, że w zimie często dochodzi do zawilgocenia, a następnie butwienia izolacji. By uniknąć tego problemu, należy gruntownie zbadać stan techniczny wentylacji poddasza.

 

Sprawdź szczelność okien i drzwi

Okna i drzwi stanowią zbiór powierzchni, przez które tracimy najwięcej ciepła. By zminimalizować straty należy zamontować dodatkowe uszczelki i sprawdzić czy dokładnie przylegają do powierzchni okien. Jeśli montowaliśmy uszczelki w ubiegłych latach konieczne jest sprawdzenie ich stanu. Należy przede wszystkim zbadać, czy nie są one spękane lub odkształcone. Jeśli stan uszczelek jest bez zarzutu, a mimo to w chłodne, wietrzne dni odczuwamy wyraźny ciąg powietrza, należy wyregulować skrzydła okien. Warto pamiętać jednakże, iż nowoczesne okna mają specjalne szczeliny nawietrzające, które zapewniają prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej.

 

Kominy dymowe i wentylacyjne

Należy bezwzględnie pamiętać o tym, że przed każdą zimą system wentylacji powinien być dokładnie sprawdzony przez fachowca. Powinniśmy zatem wezwać kominiarza, który dokona rutynowego przeglądu kominów dymowych oraz wentylacyjnych. Nie należy zaniedbać sprawy przeglądu, gdyż wadliwy system wentylacyjny może być przyczyną zaczadzenia związanego z niemożnością prawidłowego odprowadzania spalin. W przypadku niesprawności wentylacji możliwe jest także powstanie deficytu powietrza potrzebnego do prawidłowej pracy kominków i pieców grzewczych.

 

Ogrzewanie

Przed nastaniem zimy powinniśmy sprawdzić system grzewczy. Jeśli posiadamy grzejniki ogrzewane energią cieplną z centralnej sieci, wystarczy że sprawdzimy szczelność grzejników oraz odpowietrzymy je. Jeśli jednak posiadamy kotłownię, należy przeprowadzić sezonowy przegląd pieca, którego dokonuje serwisant. W trakcie przeglądu należy zlecić ustawienie pieca na optymalną wydajność.

 

Dach i system odprowadzania wody.

Stan techniczny dachów i rynien powinien być bez zarzutu, szczególnie przed sezonem zimowym, który niesie za sobą wyjątkowe obciążenia atmosferyczne. Pod wpływem lodu i nawiewanego śniegu dach może się rozszczelnić. Przed nastaniem mrozów należy zatem sprawdzić dokładnie stan dachu i wszelkie wątpliwe miejsca uszczelnić. Najlepiej zlecić przegląd dachu doświadczonemu dekarzowi. Prawidłowo funkcjonujący system rynnowy jest niezwykle istotny. Od jego drożności i szczelności zależy w dużej mierze stan całego dachu.

 

Specjalista budowlany

mgr Aneta Raksimowicz

powrót do listy