Oferta Powiatowego Urzędu Pracy PUP
2016-05-30

Start w życie zawodowe nie zawsze bywa prosty. Po skończeniu szkoły, młodzi ludzie nie zawsze potrafią odnaleźć się na rynku pracy, a wynika to często nie z braku umiejętnością, a doświadczenia i wiary w siebie. Często nieskuteczne poszukiwanie pracy, kończy się wizytą w Urzędzie Pracy i rejestracją jako osoba bezrobotna. Nie trzeba tego jednak odbierać jako klęski i niepowodzenia, natomiast warto poszukać rozwiązań, które dzięki programom oferowanym przez UP, znaleźć miejsce na rynku pracy. Wizyta w urzędzie i rejestracja, łączy się z określeniem profilu osoby bezrobotnej i na jej podstawie działania na podstawie utworzonego planu. Może być to pomoc doradcy zawodowego, który określi predyspozycje do wykonywania określonych zawodów, zestawiając je z wykształceniem i doświadczeniem danej osoby. Jeśli stwierdzi, że można wdrożyć działania, które pomogą w znalezieniu się na rynku pracy, osoba bezrobotna może liczyć na szkolenia, poradnictwo zawodowe, bony stażowe oraz szkoleniowe, jak również te na zasiedlenie, staże, dofinansowania do własnej działalności gospodarczej, prace interwencyjne czy roboty publiczne. Urząd Pracy dysponuje także środkami na doposażenie stanowiska pracy, co także może okazać się kuszące dla przyszłego, potencjalnego pracodawcy. Rejestracja w Urzędzie Pracy, wiążąca się z zarejestrowaniem jako osoba bezrobotna, to także ubezpieczenie zdrowotne, które może się przydać osobom, które nie mają innych możliwości ubezpieczenie podczas okresu, w którym nie pracują, a są na etapie poszukiwania zatrudnienia.  Oczywiście nie należy liczyć na to, że Urząd Pracy w ciągu kilku dni znajdzie zatrudnienie, ale warto się zapoznać z możliwościami i proponowanymi programami, które mogą pomóc na znalezieniu zatrudnienia. 
Aneta Raksimowicz

powrót do listy