ATLAS ARKOL

Biała, silnie kryjąca, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz


ZASTOSOWANIE
Farba emulsyjna ATLAS ARKOL przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Ze względu na bardzo dobrą przyczepność farba ARKOL może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho.

 

ATLAS ARKOL E

Dyspersyjna, akrylowa farba elewacyjna silnie kryjąca, wodorozcieńczalna


ZASTOSOWANIE
Dyspersyjna farba akrylowa ATLAS ARKOL E przeznaczona jest do wymalowań zewnętrznych powierzchni i podłoży z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych. Może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, zarówno ochronnego jak i dekoracyjnego.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Farba ATLAS ARKOL E tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. ARKOL E jest odporny na zmywanie wodą, opady atmosferyczne oraz zwietrzenia, a także na ścieranie na sucho. Jest wyrobem ekologicznym, nietoksycznym i niepalnym. Produkowana w kolorze białym i w 120 kolorach.

 

ATLAS ARKOL S

Farba silikatowa silnie kryjąca, odporna na zabrudzenia


ZASTOSOWANIE
Farba silikatowa ATLAS ARKOL S przeznaczona jest do wymalowań wszelkich podłoży mineralnych takich jak: beton, gips, niemalowane tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne. Może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Jest to najnowszej generacji farba krzemianowa wykonana na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba ATLAS ARKOL S tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań, doskonale przepuszczalną dla pary wodnej i powietrza, odporną na zabrudzenia. ARKOL S ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Jest odporny na opady atmosferyczne oraz zwietrzenia. Farba jest odporna na agresywne składniki zawarte zarówno w tynkach mineralnych, jak i w środowisku naturalnym. Produkowana w kolorze białym i w 116 kolorach.

 

ATLAS ARKOL SX

Preparat gruntujący do farby silikatowej ATLAS ARKOL S


ZASTOSOWANIE
Silikatowy preparat gruntujący ATLAS ARKOL SX stosuje się jako podkład pod farbę silikatową ATLAS ARKOL S w celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoża. Jego użycie gwarantuje prawidłowe przygotowanie podłoża. Służy do gruntowania wszelkich podłoży mineralnych takich jak: beton, gips, niemalowane tynki cementowe i cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Środek gruntujący na bazie szkła wodnego potasowego posiada właściwości hydrofobowe. Wyrównuje chłonność powierzchni, obniża pochłanianie wody i wzmacnia podłoże przeznaczone do pokrycia farbą silikatową ATLAS ARKOL S. Warstwa preparatu po wyschnięciu jest przezroczysta. Preparat jest niepalny, można go stosować w pomieszczeniach bez okien. Nadaje się na ściany, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zagruntowana powierzchnia jest odporna na temperatury od -20°C~ +80°C.

 

ATLAS CERTON

Renowacyjna farba elewacyjna
Sucha, dyspersyjna, silnie kryjąca, szybkoschnąca


ZASTOSOWANIE
Sucha farba akrylowa Atlas CERTON przeznaczona jest do wymalowań zewnętrznych powierzchni i podłoży z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych oraz na powierzchnie starych, mocno przylegających powłok malarskich. Może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, zarówno ochronnego jak i dekoracyjnego.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Farba ATLAS CERTON tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. CERTON jest odporny na działanie światła, zmywanie wodą, opady atmosferyczne, zwietrzenia, a także na ścieranie na sucho. Jest wyrobem ekologicznym, nietoksycznym, wodorozcieńczalnym i niepalnym. Produkowana w 7 kolorach, odpowiadających kolorystyce tynków mineralnych firmy Atlas.

 

ATLAS SILSTOP

Silikonowy środek hydrofobizujący
do zabezpieczania elementów kamiennych, murów wapienno-piaskowych i ceglanych oraz betonowych elementów prefabrykowanych.


ZASTOSOWANIE
ATLAS SILSTOP służy do zabezpieczania elementów kamiennych, murów wapienno-piaskowych i ceglanych oraz betonowych elementów prefabrykowanych. Doskonale nadaje się jako środek gruntujący pod farby silikonowe.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS SILSTOP jest bezbarwnym roztworem dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu ATLAS SILSTOP reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji materiału. Penetruje w głąb materiału, zapewniając jednocześnie jego wysoki poziom paroprzepuszczalności. ATLAS SILSTOP jest odporny na alkalia, kwaśne deszcze, słońce i agresywne środowisko miejskie. Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zaimpregnowana powierzchnia jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

 

ATLAS ARKOL N

FARBA SILIKONOWA PAROPRZEPUSZCZALNA, SILNIE KRYJĄCA,ODPORNA NA ZABRUDZENIA


ZASTOSOWANIE
Farba silikonowa ATLAS ARKOL N przeznaczona jest do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, gładzi gipsowych oraz cegły. Ze względu na wysoką przepuszczalność pary wodnej doskonale nadaje się do stosowania w obiektach zabytkowych. Może być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego.

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Specjalnie wyselekcjonowana dyspersja krzemoorganiczna zapewnia farbie ATLAS ARKOL N bardzo dobre właściwości kryjące, doskonale oddające fakturę malowanej powierzchni oraz powoduje, że jest ona odporna na zabrudzenia. Struktura powłoki wykonanej farbą silikonową ARKOL N jest mikroporowata, dzięki czemu możliwy jest swobodny transport pary wodnej przez materia¸, na którym farba została zastosowana. Hydrofobowość powłoce nadają polimery silikonowe i siloksanowe dzięki którym farba jest prawie w ogóle nie nasiąkliwa. ARKOL N jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne, promieniowanie UV oraz zwietrzenia. Daje się łatwo czyścić na mokro i sucho. Produkowana w kolorze białym i w 236 kolorach. ARKOL N można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

ATLAS ARKOL NX

SILIKONOWY ŚRODEK GRUNTUJĄCY DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY POD FARBY SILIKONOWE


ZASTOSOWANIE
ATLAS ARKOL NX służy do gruntowania podłoży przeznaczonych do malowania farbami silikonowymi, szczególnie zalecany jest pod farbą silikonową ATLAS ARKOL N. ARKOL NX można stosować (również w obiektach zabytkowych) na podłożach cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, ceglanych oraz podłożach wykonanych z cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych. ARKOL NX nie zawiera rozpuszczalników organicznych, dlatego może być zastosowany na podłożach wykonanych na systemie dociepleń opartym na izolacji termicznej ze styropianu.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Silikonowy środek gruntujący ATLAS ARKOL NX przygotowuje podłoże pod względem wyrównania parametrów chłonności i przyczepności oraz zwiększa skuteczność działania farby silikonowej ARKOL N. Specjalnie wyselekcjonowana dyspersja krzemoorganiczna zapewnia ATLAS ARKOL NX mikroporowatą strukturę powłoki, dzięki czemu możliwy jest swobodny transport pary wodnej przez materiał, na którym środek został zastosowany. Hydrofobowość powłoce wykonanej z użyciem ARKOL NX nadają polimery silikonowe i siloksanowe. ARKOL NX może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku.