Opis produktów, zastosowanie
Preparaty do betonu

Regeneratory ferroCOLOR
Odświeżają, wzmacniają i przywracają kolory poziomych powierzchni i elementów betonowych (kostki brukowej, krawężników itp.) oraz w wielu przypadkach skutecznie likwidują plamy i odbarwienia.
Można nimi zabarwić beton szary tj. bez zawartości pigmentów. Preparaty równocześnie zabezpieczają powierzchnię oraz wewnętrzną struktrę betonu przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń, zwiększają mrozoodporność.
Uwaga! Nie zaleca się stosować na powierzchniach pionowych.

Regenerator "ferroCOLOR"
Środek do renowacji kolorów i impregnacji kostki betonowej
SWW 1289-79
PKWiU 24.66.47.-50.20
Parametry jakościowe wyrobu
określa norma: ZN:/01-102

PRODUKT:
Środek renowacyjny "ferroCOLOR" wyprodukowany jest z modyfikowanych żywic silikonowych z nieorganicznymi pigmentami żelazowymi. Najlepszy efekt uzyskujemy stosując "ferroCOLOR" z tymi samymi pigmentami, których użyto do kolorowania produktu tj. kostki brukowej.

PRODUCENT:
"ferroKOLOR" Zakład Pigmentów i Farb Budowlanych - Częstochowa

DZIAŁANIE:
"ferroCOLOR" służy do impregnacji oraz odświeżania kolorów wyrobów betonowych eksploatowanych już przez pewien okres czasu. Powoduje on poprawę wybarwienia, likwiduje różnice barwy, na przykład pomiędzy poszczególnymi partiami kostki brukowej, a także miejscowe wypłowienia lub wytarcia.

SPOSÓB STOSOWANIA:
"ferroCOLOR" w postaci handlowej dostarczany jest w postaci płynnej masy, którą przed użyciem należy intensywnie wymieszać. W trakcie malowania należy też stosować mieszanie, gdyż produkt oparty na żywicach silikonowych ma tendencję do rozwarstwiania. W razie potrzeby należy stosować rozcieńczalnik w postaci benzyny lakowej. Przed przystąpieniem do malowania, kostkę brukową poddawaną renowacji należy oczyścić z piachu, smarów, olejów itp. Powierzchnia powinna być sucha. "ferroCOLOR" nanosimy równomiernie pędzlem lub wałkiem. Odnowiona powierzchnia może być użytkowana już po 24 godzinach. Następną warstwę farby w razie potrzeby można nakładać po 3 godzinach.

INFORMACJE HANDLOWE:
Produkt sprzedawany jest w wiaderkach o pojemności 5 litrów. Przymuje się wydajność 3-5m2 w zależności od chłonności podłoża.
Udzielamy 6 miesięcznej gwarancji na parametry jakościowe licząc od daty produkcji. Do rozcieńczania produktu oraz mycia przyrządów malarskich należy stosować benzynę lakową. Ze względu na użyty rozcieńczalnik należy zachować ostrożność i ogólne zasady przeciwpożarowe.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

 • Czas schnięcia - max. 3 godziny; całkowity czas wysychania - 24 godziny
 • Ciężar właściwy - 1,20 do 1,40
 • Lepkość według Forda 04mm - 80 sek
 • Sucha pozostałość - min. 50%


 

Plastyfikatory ferroPLAST
Użyte podczas produkcji masy betonowej poprawiają jej właściwości i zmniejszają o około 30% ilość wody zarobowej.
W szczególności wykonane z takiego betonu wyroby (kostki btukowe, krawężniki itp.) wykazują zwiększoną wytrzymałość i mrozoodporność.

Plastyfikator "ferroPLAST"
Do betonów i zapraw cementowych
SWW 1289-71
PKWiU 24.66.47-50.12
Wyrób posiada atest PZH
Parametry jakościowe wyrobu
określa norma: PN-90/B-06243

PRODUKT:
Plastyfikator "ferroPLAST" jest produktem chemii organicznej, opartym na związkach naftaleno-sulfonowych. Jest to gęsta ciecz w kolorze brązowym, o odczynie lekko zasadowym. Praktycznie jest nietoksyczna, ale należy chronić oczy przed zapryskaniem. Przechowywać w temperaturze powyżej OoC. Wyrób jest substancją niepalną.

PRODUCENT:
"ferroKOLOR" Zakład Pigmentów i Farb Budowlanych - Częstochowa

DZIAŁANIE:
"ferroPLAST" przez swoje zastosowanie pozwala:

 • uzyskać masę betonową o jednolitej konsystencji, a przy stosowaniu pigmentów koloryzujących - intensywniejsze wybarwienie
 • zmniejszyć ilość wody zarobowej o 20-30%
 • zwiększyć wytrzymałość betonu nawet o 30%
 • zmniejszyć nasiąkliwość wyrobów betonowych oraz poprawić mrozoodporność

SPOSÓB STOSOWANIA:
Przy produkcji wyrobów betonowych, na przykład kostka brukowa, dachówka cementowa - stosować "ferroPLAST" w ilości 0,5% w stosunku do masy ogólnej. Przy wyrabianiu zapraw betonowych stosujemy 1%, w ten sposób możemy odpowiednio zmniejszyć ilość wapna. Plastyfikator dodajemy do wody zarobowej, rozprowadzamy go, a następnie wprowadzamy do mieszaniny cementu, piasku i kruszywa. Całość mieszamy do uzyskania jednolitej masy.

INFORMACJE HANDLOWE:
"ferroPLAST" konfekcjonowany jest w opakowania z polietylenu o pojemności 1 litr, 5 litrów, 10 litrów, 1000 litrów. Ponadto możemy sprzedawać wyrób bezpośrednio do opakowań odbiorcy. Gwarantujemy wysoką jakość produktu przez okres 12 miesięcy od daty produkcji.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

 • postać handlowa - gęsta ciecz o kolorze brązowym
 • gęstość - 1,15 - 1,20
 • pH - 7 - 10
 • zawartość suchej masy min. - 35%
 • zawartość chlorków max. 0,1%
 • rozpuszczalność w wodzie - w każdym stosunku
 • zapach - charakterystyczny

 


Impregnatory ferroSIL
Zabezpieczają poziome i pionowe powierzchnie oraz wewnętzną strukturę tynków i galanterii betonowych przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń, zwiększają mrozoodporność. Równocześnie odświeżają istniejące kolory. Zalecane jest stosowanie na ścianach i murkach.
Uwaga! Preparat nie likwiduje plam i trwałych odbarwień.

KOSTKA BRUKOWA


przed użyciem regeneratora ferroCOLOR

brudna i wyblakła

po użyciu regeneratora ferroCOLOR

czysta i intensywnie zabarwiona

Uwaga! Warunkiem uzyskania pożądanego efektu (jak na zdjęciu) jest użycie preparatu na starannie oczyszczonej i suchej powierzchni kostki brukowej.

Wydajność: 1 litr preparatu typu ferroCOLOR lub ferroSIL na 3 - 8 m2 powierzchni, w zależności od porowatości (nasiąkliwości betonu lub tynku).

Opakowania: pojemniki o pojemności 1, 5, 10, 20, 1000 litrów.

Impregnator "ferroSIL"
Do wyrobów betonowych, elewacji, cegły, kamieni naturalnych
SWW 1289-79
PKWiU 24.66.47.-50.20
Wyrób posiada atest PZH
Parametry jakościowe wyrobu
określa norma: ZN/01-101


PRODUKT:
Impregnator "ferroSIL" jest kompozycją nowoczesnych środków chemicznych opartych na żywicach silikonowych z dodatkiem środków uszlachetniających. Jest to ciecz przezroczysta z odcieniem żółto-brązowym oraz o charakterystycznym zapachu.
Produkt odporny jest na temperaturę ujemną i można go przechowywać w każdych warunkach. "ferroSIL" jest wyrobem palnym i przy jego stosowaniu należy przestrzegać zasad przeciwpożarowych tak jak przy wyrobach lakierowych. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnie działającej wentylacji.

PRODUCENT:
"ferroKOLOR" Zakład Pigmentów i Farb Budowlanych - Częstochowa

DZIAŁANIE I WŁAŚCIWOŚCI:
"ferroSIL" służy do uszczelniania i zabezpieczania przed działaniem wody wszelkich powierzchni budowlanych porowatych na przykład kostki brukowej, cegły ceramicznej i silikatowej, tynków, kamieni naturalnych, drewna itp. Zabezpiecza on w ten sposób przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, deszczu, śniegu, mrozu itp.
"ferroSIL" przenika w malowane powierzchnie do głębokości 7 mm blokując dostęp wody i wilgoci. Jednocześnie nie tworzy powłoki utrudniającej tzw. oddychanie obiektu. Zaimpregnowane powierzchnie nie tylko zabezpieczone są przed wodą, ale pochłaniają znacznie mniej pyłów, brudu a także korzystnie zachowują się przy myciu.
Impregnacja "ferroSILEM" przedłuża żywotność pomalowanych elementów, a w przypadku kolorowych betonów i tynków zapobiega wykwitom oraz ożywia barwę.

SPOSÓB STOSOWANIA:
Powierzchnie do impregnowania winny być czyste oraz suche. Należy oczyścić je z luźnych elementów i w miarę możliwości odkurzyć. "ferroSIL" należy stosować bez rozcieńczania, nie można go mieszać z innymi produktami.
Produkt nakładamy pędzlem lub pistoletem malarskim. Drugą warstwę impregnatu możemy nanieść po 24 godzinach. Po zakończeniu malowania, narzędzia i naczynia możemy umyć w benzynie lakowej lub innym rozcieńczalniku.
Wydajność 3-5m2 z 1 litra w zależności od impregnowanego materiału tj. od jego chłonności.

INFORMACJE HANDLOWE:
"ferroSIL" konfekcjonowany jest w pojemniki o pojemności: 1 litr, 5 litrów, 10 litrów.
Gwarantujemy dobrą jakość produktu przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.

PARAMETRY:

 • Postać handlowa - płyn o odcieniu żółto-brązowym
 • Gęstość przy 20C w g/cm3 - 1,0 +/- 0,1
 • Zawartość suchej masy min. (%) - 25
 • Zawartość chlorków max. (%) - 0,5