ATLAS TEN-10

Szybkotwardniejąca zaprawa do naprawy betonu i wykonywania posadzek o grubości od 5 do 30 mm


ZASTOSOWANIE
Zaprawę ATLAS TEN-10 stosuje się do szybkich napraw betonu, żelbetu oraz powierzchni posadzek i jastrychów betonowych. ATLAS TEN-10 służy m.in. do bardzo szybkiej renowacji uszkodzonych słupów i podciągów w budownictwie przemysłowym, krawędzi balkonów i tarasów, powierzchni stopni i spoczników schodowych, krawężników, a także do naprawy ramp i podjazdów przeładunkowych. Można stosować ją do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych. Zaprawę ATLAS TEN-10 można układać w warstwie o grubości od 5 do 30 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
Szybkotwardniejąca zaprawa ATLAS TEN-10 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością początkową, dobrą odpornością na obciążenia skupione i ścierne oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. Zaprawa ATLAS TEN-10 jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu. Ruch pieszy możliwy jest już po upływie 3 godzin od jej zastosowania. Po pełnym związaniu ATLAS TEN-10 jest mrozo- i wodoodporna.

 

ATLAS MONTER

Szybkowiążąca zaprawa montażowa do zakotwień różnych elementów budowlanych


ZASTOSOWANIE
Zaprawa ATLAS MONTER przeznaczona jest do montażu zakotwień, które ze względu na zastosowanie lub bezpieczeństwo użytkowe powinny być szybko i trwale zamocowane. Nadaje się przede wszystkim do mocowania balustrad balkonowych, słupków ogrodzeniowych, śrub fundamentowych, lekkich konstrukcji stalowych np. stelaży pod tablice reklamowe. Służy do wypełniania prześwitów o wielkości od 20 do 50 mm. Można ją stosować tylko do zakotwień i mocowań elementów stalowych, betonowych, żelbetowych w betonie i żelbecie. Zaprawa ATLAS MONTER może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynku.Ze względu na półpłynną konsystencję, można ją używać tylko na powierzchniach poziomych.

WŁAŚCIWOŚCI
Zaprawa montażowa ATLAS MONTER charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością początkową, dobrą przyczepnością, łatwością w stosowaniu oraz bardzo małym skurczem liniowym. Jest wodo- i mrozoodporna.

 

ZAPRAWA MURARSKA

Szlachetna zaprawa cementowa, mieszanka składników mineralnych i dodatków uszlachetniających, gotowa do użycia po dodaniu wody i wymieszaniu.


ZASTOSOWANIE
Szlachetna ZAPRAWA MURARSKA jest specjalną suchą mieszanką składników mineralnych i dodatków uszlachetniających /plastyfikujących i napowietrzających/. Zaprawa jest doskonałym spoiwem wiążącym przy wznoszeniu murów z cegieł i pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, cegły silikatowej; nadaje się do murowania ścian piwnic i murów fundamentowych. Można układać ją w warstwie o grubości od 6 do 40 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna, można ją bezpiecznie stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu, odznacza się dobrą przyczepnością oraz dzięki uszlachetniającym składnikom charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności.

 

ZAPRAWA TYNKARSKA

Uszlachetniona gotowa mieszanka mineralna do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych.


ZASTOSOWANIE
Uszlachetniona ZAPRAWA TYNKARSKA jest specjalną suchą mieszanką składników mineralnych i specjalnych dodatków uszlachetniających przeznaczoną do wykonywania tynków tradycyjnych w kategoriach od 0 do III. Kategoria III jest zalecaną kategorią wykończenia tynku traktowaną jako ostateczne wykończenie powierzchni ściany. Wykończenie tynku w kategorii II jest dobrym podłożem do wykonania wypraw takich jak gładzie gipsowe, sztablatury, tynki mineralne czy akrylowe. ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ można układać w warstwie o grubości od 6 do 30 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna, można ją bezpiecznie stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu, odznacza się dobrą przyczepnością oraz dzięki uszlachetniającym składnikom charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności.

 

ATLAS KB - 15

Zaprawa klejowa do bloczków i płytek z betonu komórkowego


ZASTOSOWANIE
Zaprawę klejową ATLAS KB-15 stosuje się do klejenia bloczków i płytek z betonu komórkowego. Może być stosowana również do murowania, wyrównywania powierzchni oraz szpachlowania (do grubości 0,5 cm).

WŁAŚCIWOŚCI
Zaprawa klejowa ATLAS KB-15 jest specjalną zaprawą klejową w postaci suchej mieszanki na bazie cementu. Największą jej zaletą jest łatwość i szybkość sklejania bloczków i płytek z betonu komórkowego przy zachowaniu pełnej gwarancji przyczepności. Jest ona mrozo- i wodoodporna, można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

ATLAS REKORD

Biała, mineralna zaprawa szpachlowa


ZASTOSOWANIE
Mineralna zaprawa szpachlowa ATLAS REKORD jest przeznaczona do ostatecznego wykańczania powierzchni ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz sufitów wykonanych z betonu i tradycyjnie otynkowanych, również w pomieszczeniach wilgotnych. Stosuje się ją przede wszystkim jako cienką warstwę tzw. "gładź" układaną na powierzchni ścian i sufitów, ale również do wypełniania miejscowych ubytków. Dzięki jej zastosowaniu uzyskujemy gładką i estetyczną powierzchnię podnoszącą standard pomieszczenia. Mineralna zaprawa szpachlowa może być stosowana na podłożu mineralnym wykonanym z betonu, tynków cementowych czy wapiennych.

WŁAŚCIWOŚCI
Mineralna zaprawa szpachlowa jest mieszanką produkowaną na bazie białego cementu, wapna, wypełniaczy kwarcowych i wapiennych oraz żywicy proszkowej nowej generacji. Zawiera związki hydrofobowe oraz dodatki uszlachetniające powodujące, że jest plastyczna i łatwa w pracy, a także specjalnie dobrane mikrowłókna zapobiegające pękaniu powierzchni. Odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Jest mrozo- i wodoodporna.

 

EMULSJA BUDOWLANA

Plastyfikator do betonów i zapraw budowlanych. Poprawia plastyczność i płynność mieszanek betonowych, zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i anhydrytowych.


ZASTOSOWANIE
EMULSJA BUDOWLANA ATLAS jest dodatkiem polepszającym jakość betonów i zapraw budowlanych. W zdecydowany sposób poprawia plastyczność i płynność mieszanek betonowych, zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych i anhydrytowych. Stosowana jako dodatek do betonu umożliwia: przyrost wczesnej i końcowej wytrzymałości przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej, przyrost (zwłaszcza wczesnej) wytrzymałości przy zginaniu i ściskaniu, zmniejszenie skurczu betonu i tendencji do spękań, lepszą przyczepność betonu nowego do starego. Ułatwia, przyśpiesza i obniża koszty betonowania poprzez: zwiększenie rotacji form i deskowań, zmniejszenie kosztów przy naparzaniu, poprawę pompowalności mieszanki, zmniejszenie odpadu przy betonie natryskowym, możliwość stosowania gorszych cementów lub o zmiennej jakości, zmniejszenie zużycia cementu przy stałej jakości oraz poprawę urabialności betonu. Poprawa urabialności betonu zapewnia silne uplastycznienie bez ryzyka segregacji, mniejsze zużycie energii przy zagęszczaniu, gładkie powierzchnie po rozdeskowaniu i ograniczenie wypływu lekkich kruszyw przy płynnych konsystencjach mieszanek EMULSJA BUDOWLANA ATLAS zwiększa odporność na korozję chemiczną, odporność na ścieranie oraz mrozoodporność i wodoszczelność betonu. Stosowana jako domieszka do zapraw cementowych i cementowo - wapiennych poprawia ich przyczepność, ułatwia zacieranie powierzchni, zmniejsza ryzyko wystąpienia rys i spękań oraz poprawia urabialność. Ułatwia rozprowadzanie pigmentu w mieszankach betonowych przy produkcji betonów kolorowych.

WŁAŚCIWOŚCI
Emulsja ma silne działanie uplastyczniające. Jest ona absorbowana na powierzchni spoiwa i drobnego wypełniacza, gdzie tworzy warstwę zmniejszającą wewnętrzne tarcie w mieszance. Dodatkowo EMULSJA BUDOWLANA ATLAS ma silne działanie dyspergujące i przez dokładniejsze rozprowadzenie ziaren spoiwa powoduje pełniejsze jego wykorzystanie. EMULSJA BUDOWLANA ATLAS nadaje własności tiksotropowe i podwyższa spoistość świeżych mieszanek, co daje w efekcie znaczną odporność na segregację, nawet przy płynnej konsystencji..

 

 

ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA

Do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych


ZASTOSOWANIE
ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA jest szlachetną, mineralną zaprawą tynkarską klasy M2, która przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych w kategoriach od 0 do III. Zaprawę można układać w warstwie o grubości od 6 do 30 mm

WŁAŚCIWOŚCI
Zaprawę można bezpiecznie stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA jest mieszanką produkowaną na bazie cementu, wapna, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających powodujących, że jest plastyczna, łatwa w pracy i odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża.

Tynk lekki - ATLAS KB-TYNK

Uszlachetniona sucha mieszanka tynkarska do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych, na podłożach z betonu komórkowego.

ZASTOSOWANIE
ATLAS KB-TYNK jest uszlachetnioną, suchą mineralną mieszanką tynkarską przeznaczoną do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, w kategoriach od 0 do III. W szczególności zalecana jest na podłoża z materiałów konstrukcyjnych o podwyższonej izolacyjności takich jak beton komórkowy i gazobeton. Zaprawę można układać w jednej warstwie o grubości od 2 do 8 mm. W razie potrzeby wykonywania grubszych wypraw, zaprawę należy stosować dwuwarstwowo z zastosowaniem kilkunastogodzinnej przerwy technologicznej, potrzebnej na wstępne związanie pierwszej warstwy tynku. Przy zastosowaniu dwóch warstw, grubość wykonanego tynku nie powinna przekraczać w sumie 15 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS KB-TYNK jest mieszanką produkowaną na bazie cementu, wapna, wypełniaczy kwarcowych i lekkich kruszyw mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna, można ją bezpiecznie stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tynk lekki jest bardzo łatwy i wygodny w użyciu, odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża oraz, dzięki składnikom uszlachetniającym, charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności.

 

Drobnokruszywowa Zaprawa Tynkarska ATLAS

Zaprawa do wygładzania ścian i sufitów wykończonych tynkami zatartymi na ostro.


ZASTOSOWANIE
Drobnokruszywowa Zaprawa Tynkarska ATLAS jest uszlachetnioną, suchą mineralną mieszanką tynkarską przeznaczoną do wykonywania tynków kategorii III w układach tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Zaprawę drobnokruszywową stosuje się szczególnie w celu poprawienia jakości wcześniej wykonanych tynków cementowych i cementowo-wapiennych niższych kategorii (od 0 do II). Zaprawę tę należy stosować w jednej warstwie o grubości od 2 do 10 mm. W razie potrzeby wykonywania grubszych wypraw zaprawę należy stosować dwuwarstwowo z zastosowaniem kilkunastogodzinnej przerwy technologicznej potrzebnej na wstępne związanie pierwszej warstwy tynku. Przy zastosowaniu dwóch warstw grubość wykonanego tynku nie powinna przekraczać w sumie 15 mm.

WŁAŚCIWOŚCI
Drobnokruszywowa Zaprawa Tynkarska ATLAS jest mieszanką produkowaną na bazie cementu, wapna, dodatków uszlachetniających i wypełniaczy kwarcowych o maksymalnej wielkości ziarna 1 mm. Zaprawa jest mrozo- i wodoodporna, można ją bezpiecznie stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tynk drobnokruszywowy jest bardzo łatwy i wygodny w użyciu, odznacza się dobrą przyczepnością oraz dzięki uszlachetniającym składnikom charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności.