ATLAS SAM 100

Samopoziomujący podkład podłogowy (od 5 do 30 mm) pod terakotę i wykładziny


ZASTOSOWANIE
ATLAS SAM 100 jest samopoziomującym jastrychem anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku (w pomieszczeniach suchych) pod terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny. Może być wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne, zakładając taką ich powierzchnię, aby je wylać w ciągu 30 min. Nadaje się do stosowania we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej. Jastrych zaleca się układać od 0,5 do 3,0 cm grubości jednej warstwy. ATLAS SAM 100 może być wykorzystany tylko jako jastrych zespolony.

 

WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS SAM 100 jest gotową, suchą mieszaniną spoiw mineralnych (mączki anhydrytowej, a-gipsu i cementu portlandzkiego), wypełniaczy i modyfikatorów. SAM 100 jest produktem niepalnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Ma zdolność samopoziomowania się, łatwo i szybko można go wylewać na podłoża przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania oraz mniejsze koszty robocizny. Po wbudowaniu ATLAS SAM 100 posiada bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe i po związaniu jest materiałem praktycznie bezskurczowym.

 

ATLAS SAM 150

Szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy (od 15 mm) pod terakotę i wykładziny Zalecany w systemach ogrzewania podłogowego


ZASTOSOWANIE
ATLAS SAM 150 jest samopoziomującym, szybkowiążącym, jastrychem anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku (w pomieszczeniach suchych) pod terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny. Może być wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne, zakładając taką ich powierzchnię, aby je wylać w ciągu 30 min. Nadaje się do stosowania we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej. Jastrych zaleca się układać od 1,5 do 6,0 cm grubości jednej warstwy. ATLAS SAM 150 może być wykorzystany jako jastrych zespolony, jastrych na warstwie oddzielającej, pływający lub w systemach ogrzewania podłogowego (ze względu na właściwości dobrego przewodzenia ciepła i dobrego otulania przewodów grzewczych).

 

WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS SAM 150 jest gotową, suchą mieszaniną spoiw mineralnych (mączki anhydrytowej, a-gipsu i cementu portlandzkiego), wypełniaczy i modyfikatorów. Jest produktem niepalnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Ma zdolność samopoziomowania się, łatwo i szybko można go wylewać na podłoża przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania oraz mniejsze koszty robocizny. Po wbudowaniu ATLAS SAM 150 posiada bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe i po związaniu jest materiałem praktycznie bezskurczowym.

 

ATLAS SAM 200

Samopoziomujący podkład podłogowy (od 25 mm) pod terakotę i wykładziny Zalecany w systemach ogrzewania podłogowego


ZASTOSOWANIE
ATLAS SAM 200 jest samopoziomującym, jastrychem anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku (w pomieszczeniach suchych) pod terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny. Może być wylewany ręcznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkości 10÷15 m2. Nadaje się do stosowania we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej. Jastrych zaleca się układać od 2,5 do 6,0 cm grubości jednej warstwy. ATLAS SAM 200 może być wykorzystany jako jastrych zespolony, jastrych na warstwie oddzielającej, pływający lub w systemach ogrzewania podłogowego (ze względu na właściwości dobrego przewodzenia ciepła i dobrego otulania przewodów grzewczych).

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS SAM 200 jest gotową, suchą mieszanką wykonaną na bazie wysokogatunkowego anhydrytu. Jest produktem niepalnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu. Ma zdolność samopoziomowania się, łatwo i szybko można go wylewać na podłoża przy użyciu maszyn wyposażonych w pompy ślimakowe, dzięki czemu osiąga się dużą wydajność wylewania oraz mniejsze koszty robocizny. Po wbudowaniu ATLAS SAM 200 posiada bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe i po związaniu jest materiałem praktycznie bezskurczowym.

 

ATLAS TERPLAN N

Samopoziomująca masa szpachlowa (od 2 mm do 10 mm) do stosowania wewnątrz pod terakotę, wykładziny i parkiet


ZASTOSOWANIE
ATLAS TERPLAN N jest samopoziomującą wylewką cementową służącą do wyrównywania i korygowania powierzchni betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych wewnątrz budynków, pod wykładziny podłogowe z PCV, dywanowe, parkiet, panele podłogowe, terakotę, kamień, naturalny marmur.ATLAS TERPLAN N może być wykorzystywany do wykonania równych powierzchni zarówno w nowych jak i przy modernizacji starych budynków. Grubość jednej warstwy wylewki powinna wynosić od 2 do 10 mm.

 

WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS TERPLAN N jest suchą mieszanką cementów specjalnych z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. Nie zawiera kazeiny. Po wymieszaniu z wodą tworzy łatwo rozlewającą się masę. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu.

 

ATLAS TERPLAN R

Samopoziomujący, renowacyjny podkład podłogowy (od 5 mm do 30 mm) do stosowania wewnątrz pod terakotę, wykładziny i parkiet


ZASTOSOWANIE
ATLAS TERPLAN R jest przeznaczony do maszynowego lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku pod terakotę i różnego rodzaju wykładziny podłogowe z PCV, dywanowe, parkiet, panele podłogowe, terakotę, kamień, naturalny marmur. Jest samopoziomującą wylewką cementową służącą do wyrównywania i korygowania powierzchni betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych oraz na innych sztywnych i twardych podłożach lub na tzw "trudnych podłożach" włącznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem naturalnym, czy lastriko. ATLAS TERPLAN R może być stosowany jako podkład zespolony lub podkład na warstwie oddzielającej, a także do wyrównywania powierzchni istniejących jastrychów grzewczych. ATLAS TERPLAN R może być wykorzystywany do wykonania równych powierzchni zarówno w nowych jak i przy modernizacji starych budynków, w budownictwie mieszkaniowym jak i w budynkach użyteczności publicznej. Grubość jednej warstwy wylewki powinna wynosić od 5 do 30 mm.

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
ATLAS TERPLAN R jest wzmocnioną włóknami, suchą mieszanką spoiw mineralnych, wypełniaczy i modyfikatorów nowej generacji . Nie zawiera kazeiny. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się płynną, samopoziomującą zaprawę, która wiążąc i twardniejąc uzyskuje odpowiednie parametry wymagane dla podkładów podłogowych. ATLAS TERPLAN R jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym w użyciu.

 

POSADZKA CEMENTOWA

Do wykonywania podkładów podłogowych oraz posadzek użytkowych metodami tradycyjnymi


ZASTOSOWANIE
Posadzka cementowa ATLAS jest to sucha zaprawa na bazie cementu przeznaczona do wykonywania posadzek oraz podkładów cementowych zgodnie z PN - 62/B - 10144. Może być stosowana wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Grubość jednej warstwy posadzki powinna wynosić min. 20 mm . Posadzka może być wykorzystana jako podkład zespolony, podkład na warstwie oddzielającej, pływający lub w systemach ogrzewania podłogowego.

 

WŁAŚCIWOŚCI
Posadzka cementowa ATLAS będąca mieszaniną cementów, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących charakteryzuje się dobrą przyczepnością, wysoką plastycznością i łatwością w stosowaniu. Jest zaprawą mrozo- i wodoodporną. Skrócony czas wiązania do ok. 3 godzin i szybki przyrost wytrzymałości początkowych powoduje możliwość wcześniejszego użytkowania posadzki i skrócenie cyklu budowlanego.