ATLAS WODER S

Wodoszczelna, elastyczna zaprawa do wykonywania warstw izolacyjnych elementów budowlanych


ZASTOSOWANIE
Zaprawa wodoszczelna ATLAS WODER S przeznaczona jest do uszczelniania porowatych podłoży mineralnych. Stosuje się ją do uszczelniania piwnic, fundamentów i zbiorników wodnych do 5 metrów słupa wody. Służy ona także do zabezpieczania przed wilgocią starych budynków i ich elementów. Zaprawa może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynku, na ścianach i podłogach.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Zaprawa wodoszczelna ATLAS WODER S będąca mieszaniną wysokiej jakości cementów, żywic proszkowych najnowszej generacji, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących, charakteryzuje się dobrą przyczepnością, elastycznością i łatwością w stosowaniu oraz bardzo małym skurczem liniowym. Jest mrozo- i wodoodporna.

 

ATLAS WODER E

Elastyczna, wodoszczelna, bezszczelinowa folia do wykonywania warstw izolacyjnych elementów budowlanych


ZASTOSOWANIE
ATLAS WODER E to folia elastyczna na bazie tworzyw sztucznych, przeznaczona do uszczelniania porowatych podłoży mineralnych oraz płyt gipsowo-kartonowych. Stosuje sią ja do uszczelniania pomieszczeń z przepływającą bezciśnieniowo pod płytkami wodą tzn. łazienek, kabin prysznicowych itp. Służy także do zabezpieczania przed wilgocia fundamentów, piwnic, balkonów i tarasów. Na warstwie folii ATLAS WODER E można stosować kleje do okładzin ceramicznych, takie jak: ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO, ATLAS CAL N. Folia ATLAS WODER E może być stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynku, na ścianach i podłogach.

 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Folia wodoszczelna ATLAS WODER E jest mieszanina wysokiej jakości spoiwa polimerowego, wypełniaczy i środków modyfikujących. Charakteryzuje się doskonałą elastycznością, dobrą przyczepnością, odpornością na wodę i łatwościa w stosowaniu. Folia wodoszczelna ATLAS WODER E jest mrozo- i wodoodporna.

 

TAŚMY I KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE ATLAS


ZASTOSOWANIE
Taśmy uszczelniające ATLAS stosuje się wraz z elastyczną płynną folią ATLAS WODER E do zabezpieczania spoin przed przenikaniem wody i wilgoci, uszczelniania pomieszczeń z przepływającą bezciśnieniowo pod płytkami wodą takich jak: łazienki, kabiny prysznicowe itp. Stosuje się je do elastycznego i wodoszczelnego zabezpieczenia naroży np. na styku dwóch ścian, ściany z podłogą, w narożnikach, przy kratkach ściekowych, krawędziach przejść rur instalacyjnych. Taśmy można stosować także przy izolowaniu tarasów i balkonów. Zaleca się je szczególnie na podłoża wrażliwe na zawilgocenia, wykonane z masy gipsowej, bloczków lub płyt gipsowo-kartonowych. Taśma Uszczelniająca Atlas oferowana jest w szerokości 120 mm (pas środkowy - 70 mm, perforowane pasy boczne - 25 mm) i jednolitej grubości 0,6 mm.

Produkowane są także kompatybilne akcesoria uzupełniające takie jak:

 • Narożnik zewnętrzny szary - naroże uformowane z taśmy uszczelniającej, służące do elastycznego i wodoszczelnego przykrywania narożników zewnętrznych,
 • Narożnik wewnętrzny szary - naroże uformowane z taśmy uszczelniającej, służące do elastycznego i wodoszczelnego przykrywania narożników wewnętrznych,
 • Pierścień ścienny 120 x 120 mm - elastyczny mankiet służący do uszczelniania przejścia rurowego w ścianie pod okładziną ceramiczną,
 • Pierścień przypodłogowy 425 x 425 mm - elastyczny mankiet służący do uszczelnienia kratki ściekowej w podłodze pod okładziną ceramiczną.

 

 

WŁAŚCIWOŚCI
Taśma uszczelniająca ATLAS wykonana jest z ekstremalnie odpornego na rozerwanie poliestru - poprzecznie elastycznego. Warstwa uszczelniająca, występująca w środkowym obszarze jest wykonana z wysokoodpornego termoplastycznego elastomeru. Taśma Uszczelniająca Atlas jest wodoszczelna, odporna na działanie substancji chemicznych, łatwa w obróbce, posiada własność odkształcania poprzecznego i jest bardzo dobrze przyczepna do wszelkiego rodzaju mas uszczelniających co w konsekwencji umożliwia jej łatwy montaż i równomierne ułożenie.

 

 

SYSTEM USZCZELNIEŃ ATLAS WODER E
 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, lecz może nie stanowić wodoszczelnego zabezpieczenia podłoża. Przez wszelkiego rodzaju szczeliny (np. wokół przejść instalacyjnych), źle uszczelnione krawędzie wanien, brodzików itp. woda może przesiąkać i doprowadzić do zawilgocenia podłoży, szczególnie wykonanych z gazobetonu, płyt gipsowo - kartonowych, mas gipsowych. Konsekwencją tego mogą być uszkodzenia takie jak: wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybień i wykwitów. Miejsca narażone na czasowe oddziaływanie wilgoci i wody nazywają się wilgotnymi i mokrymi strefami budynku. Są to przede wszystkim podłoga, a także sciany w pobliżu kabiny prysznicowej, wanny i umywalki. Wyznaczając strefę mokrą przyjmuje się, że należy do niej cała powierzchnia podłogi i odcinek ścian o wysokości 10 cm. W przypadku ścian podział na strefę mokrą i wilgotną zależy od stopnia, w iakim narażone są one na wodę. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać przynajmniej powyżej baterii lub miejsca zamocowania słuchawki prysznicowej , ale często wykonuje się je aż do sufitu. Przy rozplanowaniu pomieszczeń o podwyższonej wilgotności ważne jest, aby wrażliwe na wilgoć elementy, takie jak drzwi i okna, nie znajdowały się w strefie mokrej. Dokładne rozplanowanie stref mokrych i wilgotnych w łazience przedstawiają rysunki. Z powyższych powodów w miejscach o podwyższonej wilgotności takich jak łazienki, natryski, toalety, kuchnie, pralnie itd. zaleca się stosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocią w postacie systemu uszczelnień ATLAS.

W skład systemu uszczelnień ATLAS WODER E wchodzą następujące elementy:

 • emulsja gruntujący ATLAS UNI-GRUNT
  Gotowa emulsja gruntująca na ściany i podłogi do gruntowania i wzmacniania wszystkich porowatych i chłonnych podłoży pod farby, kleje, tynki, jastrychy, szpachlówki, posadzki wyrównujące i samopoziomujące. Emulsja ATLAS UNI-GRUNT, dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych podłoży, powodując ich wzmocnienie. Emulsja zwiększa przyczepność do powierzchni, jej elastyczność i odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża. Nadaje się na ściany i posadzki, wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • masa uszczelniająca ATLAS WODER E
  Elastyczna folia na bazie tworzyw sztucznych, produkowana jako gotowa do użycia, jednorodna pasta, przeznaczona do uszczelniania porowatych podłoży mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych oraz wklejania taśm i kołnierzy uszczelniających Atlas. ATLAS WODER E stosuje się do uszczelniania pomieszczeń z przepływającą bezciśnieniowo pod płytkami wodą tzn. łazienek, kabin prysznicowych itp. Służy także do zabezpieczania przed wilgocią fundamentów, piwnic, balkonów i tarasów. Folia ATLAS WODER E może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynku, na ścianach i podłogach.
 • taśmy i kołnierze uszczelniające ATLAS
  Stosuje się je do elastycznego i wodoszczelnego zabezpieczenia naroży, przy kratkach ściekowych, krawędziach przejść rur instalacyjnych. Taśmy można stosować także przy izolowaniu tarasów i balkonów. Taśma Uszczelniająca Atlas oferowana jest w szerokości 120 mm (pas środkowy - 70 mm, perforowane pasy boczne - 25 mm) i jednolitej grubości 0,6 mm. Taśma uszczelniająca ATLAS wykonana jest z ekstremalnie odpornego na rozerwanie poliestru - poprzecznie elastycznego. Warstwa uszczelniająca, występująca w środkowym obszarze jest wykonana z wysokoodpornego termoplastycznego elastomeru. Taśma Uszczelniająca Atlas jest wodoszczelna, odporna na działanie substancji chemicznych, łatwa w obróbce, posiada własność odkształcania poprzecznego i jest bardzo dobrze przyczepna do wszelkiego rodzaju mas uszczelniających co w konsekwencji umożliwia jej łatwy montaż i równomierne ułożenie.

Produkowane są także kompatybilne akcesoria uzupełniające takie jak:

 • Narożnik zewnętrzny szary - naroże uformowane z taśmy uszczelniającej, służące do elastycznego i wodoszczelnego przykrywania narożników zewnętrznych,
 • Narożnik wewnętrzny szary - naroże uformowane z taśmy uszczelniającej, służące do elastycznego i wodoszczelnego przykrywania narożników wewnętrznych,
 • Pierścień ścienny 120 x 120 mm - elastyczny mankiet służący do uszczelniania przejścia rurowego w ścianie pod okładziną ceramiczną,
 • Pierścień przypodłogowy 425 x 425 mm - elastyczny mankiet służący do uszczelnienia kratki ściekowej w podłodze pod okładziną ceramiczną.

SPOSÓB WYKONANIA USZCZELNIEŃ SYSTEMEM ATLAS WODER E
Podłoże pod system uszczelnień ATLAS WODER E powinno być nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoża, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność folii ATLAS WODER E. Występujące w podłożu rysy i ubytki należy mechanicznie poszerzyć i wypełnić zaprawą cementową. Podłoża szczególnie chłonne zaleca się zagruntować emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Wszystkie podłoża pyliste lub wykonane z materiałów gipsowych bądź pochodnych należy przeszlifować i odpylić. Folię elastyczną ATLAS WODER E można nakładać na nie po całkowitym wyschnięciu potwierdzonym testem folii. Na podłożu należy ułożyć kawałek folii z tworzywa sztucznego, przycisnąć ją i po kilku minutach ocenić wizualnie jej powierzchnię. Jeżeli występuje skroplona para wodna podłoże nie nadaje się do ułożenia folii elastycznej ATLAS WODER E. Podłoże pyliste należy zagruntować stosując podkładową masę tynkarską ATLAS CERPLAST. Folia elastyczna ATLAS WODER E nie nadaje się do stosowania na płyty włóknowo-gipsowe. Wykonanie systemu uszczelnień z wykorzystaniem taśm należy rozpocząć od wklejenia akcesoriów we wcześniej pokryte masą uszczelniającą ATLAS WODER E podłoże przy pomocy gładkiej pacy stalowej. Następnie wtapiamy taśmę na stykach dwóch ścian lub ściany z podłogą. Po wykonaniu zabezpieczenia wszystkich newralgicznych miejsc pokrywamy masą ATLAS WODER E powierzchnię taśm i akcesoriów jak również całą powierzchnię ściany. Masę uszczelniającą nakładamy w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zawsze nanosi się pędzlem lub wałkiem malarskim, drugą przy pomocy pacy stalowej, pędzla lub wałka malarskiego. Nanoszenie drugiej warstwy można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (po około 3 godzinach). Min./max. grubość warstwy zaprawy wynosi od 1 mm do 5 mm. Wszystkie prace należy wykonywać przy temperaturze podłoża od +5°C do +30°C. Świeżo wykonane powierzchnie np. tynku, posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. Powstałą po związaniu powłokę należy chronić przed uszkodzeniami przez naniesienie na nią tynku, posadzki lub okładziny. Na warstwie folii ATLAS WODER E można stosować kleje do okładzin ceramicznych, takie jak: ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO, ATLAS CAL N.