Mycetox "M"
- do zwalczania grzybów pleśniowych na tynkach i murach, także pokrytych farbą i tapetą, w mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach przemysłowych, rolniczych, obiektach zabytkowych, itp. ekologiczny, nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, prosty i skuteczny w stosowaniu ( gwarantowany skutek ! ).

 

 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA MYCETOX "M"

ŚRODEK DO ZWALCZANIA GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH NA MURACH I TYNKACH
PRZYDATNOŚĆ WYROBU DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE STWIERDZA
APROBATA TECHNICZNA ITB Nr K-2013/95
OCENA HIGIENICZNA PZH Nr B-771/94

Zawartość substancji biologicznie czynnej: ok. 5% w tym: (czwartorzędowy związek amoniowy, kwas borowy, inhibitor)
Środek nieszkodliwy kl. IV toksyczności


ZASTOSOWANIE:

MYCETOX" M" przeznaczony jest do zwalczania grzybów pleśni na tynkach i murach, także pokrytych farbami klejowymi lub emulsyjnymi, albo pokrytych tapetą w mieszkaniach, pomieszczeniach przemysłowych i rolniczych (kuchnie, łazienki, pralnie, jadalnie, hale przemysłu spożywczego itp. )

SPOSÓB UŻYCIA:

METODA I (usuwanie grzybni)

 • A
  1. usunięcie pleśni, skażonych powłok malarskich i skażonej warstwy tynku,
  2. oczyszczenie i odkurzenie podłoża,
  3. dwukrotne smarowanie zagrzybionej powierzchni (np. za pomocą pędzla) środkiem MYCETOX "M"
   w ilości ok. 0, 6 l/m2 w odstępie kilku godzin,
  4. wykonanie (po wyschnięciu zdezynfekowanego podłoża) nowej warstwy tynku i/lub powłoki malarskiej
   z farby emulsyjnej albo klejowej;
 • B
  1. usunięcie grzybni,
  2. zmycie zagrzybionej powierzchni wodą,
  3. po wyschnięciu dwukrotne smarowanie powierzchni środkiem MYCETOX "M" jak w poz. A 3,
  4. wykończenie powierzchni powłoką malarską lub pozostawienie jej bez wykończenia.

METODA II (bez usuwania grzybni)

  1. trzykrotne smarowanie zagrzybionej powierzchni środkiem MYCETOX "M" w ilości ok. 0, 8 l/m2 w odstępach kilkugodzinnych
  2. pozostawienie powierzchni bez wykończenia. Przy dodawaniu do farb stosować 250 g preparatu na 11 farby klejowej lub 150 g na 11 farby emulsyjnej.


ZASADY BHP:

Podczas wykonywania prac odgrzybieniowych z zastosowaniem środka MYCETOX "M" należy przestrzegać postanowień Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. (Dz. U. Nr 5 z dnia 17 lutego 1956 r., poz. 25) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a w szczególności:
- stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuch),
- prace wykonywać w warunkach przewiewu,
- w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.,
- opróżnionych opakowań po preparacie nie używać do innych celów,
- po zakończeniu pracy umyć ręce i twarz w ciepłej wodzie,
- odzież ochronną i sprzęt, przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, należy zwrócić się do lekarza.

MAGAZYNOWANIE:

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temp. O - 30°C z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, grzejników i otwartego ognia, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.


 

Mycetox "B"
- do zabezpieczenia drewna pod dachem i na otwartej przestrzeni przed grzybami powodującymi pleśń, siniznę, rozkład typu brunatnego, białego i szarego, przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna. Stosowany szeroko w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i innych budowlach (zabytki). Środek ekologiczny, nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA MYCETOX "B"

ŚRODEK DO ZABEZPIECZANIA DREWNA BUDOWLANEGO PRZED GRZYBAMI, PLEŚNIAMI I TECHNICZNYMI SZKODNIKAMI DREWNA
WYRÓB POSIADA: APROBATA TECHNICZNA ITB Nr K-2014/95; OCENA HIGIENICZNA PZH Nr B-1262/93
Zawartość substancji biologicznie czynnej: ok. 4% w tym:
czwartorzędowy związek amoniowy, kwas borowy, inhibitor
Środek nieszkodliwy, kl. IV toksyczności


ZASTOSOWANIE:

MYCETOX B przeznaczony jest do zabezpieczania drewna pod dachem i na otwartej przestrzeni przed grzybami powodującymi pleśnie, siniznę, rozkład typu brunatnego, białego i szarego oraz przed owada-mi - technicznymi szkodnikami drewna.
Drewno zabezpieczone preparatem, stosowane na otwartej przestrzeni, tam gdzie mamy do czynienia z bezpośrednim działaniem atmosferycznym, należy pokryć lakierem lub farbą nawierzchniową.

SPOSÓB UŻYCIA:

Do impregnacji stosować MYCETOX B w postaci handlowej. Drewno zabezpieczać jednym ze sposobów:

 • zanurzyć w preparacie na 10 min.
 • smarować dwukrotnie szczotką lub pędzlem, uwzględniając 25 minutowe nawilżanie powierzchni
 • opryskiwać dwukrotnie, uwzględniając 25 minutowe nawilżanie powierzchni
 • nasycenia wgłębnego, stosując metodę próżni lub ciśnieniowo - próżniową
 • zużycie środka; ok. 0, 2-0, 5 l/m2 powierzchni drewna w zależności od jego rodzaju i wilgotności

UWAGA!
Powierzchnie świeżo zabezpieczone tym środkiem nie powinny się stykać bezpośrednio z produktami żywnościowymi.

ZASADY BHP:

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych z zastosowaniem środka MYCETOX B należy przestrze-gać postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956r. (Dz. U. Nr 5 z dnia 17 lutego 1956r., poz. 25) w sprawie bezpieczeństwa, a w szczególności;
- stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuch),
- prace wykonywać w warunkach przewiewu,
- w czasie pracy nie spożywać posiłków, nie palić tytoniu, nie dotykać rękami twarzy, oczu itp.,
- opróżnionych opakowań nie używać do innych celów,
- nie dopuścić do skażenia gruntu, studni i cieków wodnych,
- po zakończeniu pracy umyć ręce i twarz mydłem w ciepłej wodzie,
- odzież ochronną i sprzęt przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy zwrócić się do lekarza.

MAGAZYNOWANIE:

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych dobrze wenty-lowanych magazynach w temp. 0-30 ° C z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, grze-jników i otwartego ognia, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.


 

Mycetox "S"
- preparat sanityzujący, ekologiczny o miłym zapachu leśnym, przeznaczonym do stosowania jako roztwór myjąco-dezynsekujący do wszelkich pomieszczeń, urządzeń sanitarnych, łazienkowych, pomieszczeń produkcyjnych, warsztatowych, obiektów i hal sportowych, basenów kąpielowych, środków komunikacji itp. ( doskonale myje, czyści np. powierzchnie płytkowe, jednocześnie skutecznie dezynsekuje ), nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA MYCETOX "S"

PREPARAT SANITYZUJĄCY
Atest Higieniczny PZH nr B-746/95/96
Zawartość substancji biologicznie czynnej: ok. 4 % w tym:
(czwartorzędowy związek amoniowy, kwas borowy)
Środek nieszkodliwy kl. IV toksyczności

ZASTOSOWANIE:

Mycetox "S" przeznaczony jest do stosowania jako roztwór myjąco-dezynfekujący pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, łazienkowych, pomieszczeń produkcyjnych, warsztatowych, obiektów i hal sportowych, basenów kąpielowych, środków komunikacyjnych itp.
Zalecany szczególnie tam gdzie istnieje zagrożenie patogennego działania grzybów rozkładu szarego (pleśni), brunatnego i białego jak również bakterii typu Coccus i Baccilus.


SPOSÓB UŻYCIA:

Przy każdorazowym myciu podłóg i ścian dodawać do wody w stosunku l cz. preparatu na 20 cz. wody lub profilaktycznie co 2- 3 tygodnie w stosunku l cz. preparatu na 10 cz. wody.

MAGAZYNOWANIE:

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych dobrze wentylowanych magazynach w temperaturze O - 30°C z dala od środków spożywczych, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych zwłaszcza dzieci.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.Mycetox "04-SL"
- przeznaczony jest do dezynfekcji i zbezpieczania drewna w pieczarkarniach, przed patogenami powodującymi rozkład szary, brunatny i biały, odkażania opakowań służących do zbierania, przechowywania i transportu pieczarek oraz odkażania ogólnego.

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA MYCETOX "04-SL"

Środek nieszkodliwy, kl. IV toksyczności
Podstawa prawna: Zezwolenie MriGŻ Nr 45/96, Atest PZH/HT-0021/93
Zawartość substancji biologicznie czynnej: ok. 4% w tym:
(czwartorzędowy związek amoniowy, kwas borowy, inhibitor)

ZASTOSOWANIE:

Mycetox "04-SL" przeznaczony jest do dezynfekcji i zabezpieczania drewna w pieczarkarniach, przed patogenami powodującymi rozkład szary, brunatny i biały, odkażania opakowań służących do zbierania, przechowywania i transportu pieczarek oraz odkażania ogólnego. Preparatu nie wolno stosować bezpośrednio na owocniki pieczarek.

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Dezynfekcja drewna
  Preparat handlowy rozcieńczać w stosunku: l część preparatu na 5 części wody. Deski i słupki oczyścić z resztek podłoża i usunąć zniszczoną warstwę drewna. Drewno traktować jednym z następujących sposobów:
  - zanurzać w preparacie na 10 minut
  - smarować dwukrotnie szczotką lub pędzlem, uwzględniając 25 minutowe nawilżanie powierzchni
  - opryskiwać dwukrotnie uwzględniając 25 minutowe nawilżanie powierzchni
  Zalecana dawka: około 300-500 ml/m2 drewna, w zależności od jego rodzaju i wilgotności.
  W przypadku drewna surowego czas nawilżania stosować dwukrotnie dłuższy.
  Preparat nadaje się do ponownego stosowania jeśli nie jest nadmiernie zanieczyszczony, bez wyraźnej
  zmiany jego barwy. Po każdorazowym użyciu w celu oczyszczenia preparat należy przesączyć.
 • Dezynfekcja ogólna i opakowań Preparat handlowy rozcieńczać w stosunku: l część preparatu na 10 części wody. Opakowania służące do zbierania i krótkiego przechowywania, przed użyciem preparatu, powinny być oczyszczone, wymyte wodą z detergentem i po wysuszeniu zamoczone lub spryskane (do tej samej serii opakowań stosować zamiennie te sposoby stosowania preparatu).
  Dezynfekcja ogólna w tym:
  - dezynfekcja powierzchni: nawilżanie przez 15 min.
  - dezynfekcja narzędzi: moczenie do 15 min.
  - dezynfekcja szafy do szczepień: do 15 min.
  - nasączanie wycieraczek przed wejściem do komór uprawowych: kilka razy w ciągu dnia
  - dezynfekcja przedmiotów: do l godziny.
  Po przeprowadzeniu dezynfekcji przedmioty odkażone należy przepłukać wodą i zabezpieczyć przed zakażeniem.
 • Dezynfekcja płyty fermentacyjnej Spryskiwanie roztworem sporządzonym w stosunku: l część preparatu na 10 części wody.

MAGAZYNOWANIE:

Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych dobrze wenty-lowanych pomieszczeniach w temp. 0-30' C z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, grzejników i otwartego ognia, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Podczas pracy z preparatem stosować odzież ochronną i rękawice gumowe. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić, unikać wdychania. W przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu preparatem miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież.
W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza, zabierając ze sobą oryginalną etykietę lub skontaktować się z Ośrodkiem toksykologicznym w W-wie tel. 619-08-97.