OGNIOCHRON
Ognio- i biochronny solny impregnat do drewna i sklejki. Zabezpiecza przed ogniem, grzybami domowymi i owadami - technicznymi szkodnikami drewna.

przeznaczenie:
do impregnacji przeciwogniowej drewna i sklejki. Działa na zasadzie poboru ciepła i obniżenia stężenia tlenu i gazów palnych w strefie ognia. Stosować do zabezpieczania więźby dachowej, odeskowania dachów, elementów konstrukcji ścian działowych, itp.
Po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji PN-B-02874 uzyskuje się następujące cechy: dla drewna i sklejki - materiał niezapalny.
Przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje się także zabezpieczenie drewna przed działaniem grzybów domowych i owadów.

przeciwwskazania:
nie stosować do impregnacji drewna narażonego na stałe działanie wody i kontakt z gruntem. Zaimpregnowanego drewna nie wolno poddawać wtórnej obróbce mechanicznej.

sposób stosowania:
metoda powierzchniowa: stosować w postaci 30% roztworu wodnego (zawartość opakowania 20 kg rozpuścić w 47 l najlepiej ciepłej wody). Impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, metodą kilkukrotnego smarowania pędzlem, opryskiwania lub kilkugodzinnego moczenia. Nanieść minimum 200 g soli na 1 m2 drewna lub ok. 650 ml roztworu na 1 m2 w przypadku stosowania Ogniochronu płynnego (pakowanego w kanistry),
metoda ciśnieniowa: stosować w postaci 10% roztworu wodnego.
Impregnować drewno surowe, ostatecznie obrobione. Wprowadzić minimum 40 kg soli na 1 m3 drewna. Po zabiegu materiał pozostawić w przewiewnym i zadaszonym miejscu, w celu uzyskania przez drewno wymaganej wilgotności

wydajność:
metodą powierzchniową: 200 g soli (około 0,65 litra 30% roztworu na 1 m2 impregnowanego materiału;
metodą ciśnieniową: 40 kg soli (około 400 litrów 10% roztworu) na 1 m3 impregnowanego materiału

skład chemiczny:
sole amonowe kwasu fosforowego i siarkowego, mocznik, związki boru.

opakowania handlowe:
1,2 kg; 5 litrów (wersja płynna); 5 kg; 20 kg.
Impregnat w opakowaniach 5 kg i 20 kg posiada czerwony lub zielony barwnik kontrolny. Impregnat w postaci płynnej w kanistrze 5 litrów posiada zielony barwnik kontrolny.

atesty:

PZH nr B-671/93
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3261/98
Certyfikat Zgodności ITB 22/1999
Certyfikat IPTiF nr 4/E/94/97 ("ekologicznie bezpieczny)