BORAMON 170- wielofunkcyjny impregnat do drewna.

przeznaczenie:
działa zwalczająco i profilaktycznie w stosunku do grzybów domowych, pleśniowych i glonów. Zabezpiecza przed owadami - technicznymi szkodnikami drewna oraz bakteriami. Wydatnie zwiększa odporność biologiczną drewnianych elementów budowlanych. Trwale łączy się z drewnem, nie podnosi stopnia palności drewna, jest niekorozyjny wobec stali.

zastosowanie:
konstrukcje drewniane, więźby dachowe itp.

sposób stosowania:
rozcieńczyć koncentrat w proporcjach 1 : 9 metoda powierzchniowa - impregnat nanosić poprzez dwu-trzykrotne smarowanie pędzlem, opryskiwanie lub metodą minimum 30-minutowej kąpieli. Po zastosowaniu, do czasu utrwalenia się BORAMONU w drewnie (2-3 dni od momentu naniesienia) należy nie dopuścić do wypłukania preparatu poprzez działanie opadów atmosferycznych. Po tym czasie można użytkować zaimpregnowane drewno na zewnątrz metoda wgłębna - (ciśnieniowo-próżniowa; gorąco-zimna) - możliwa do zastosowania w specjalistycznych zakładach - nasycalniach wg instrukcji ITB nr 355.

sposób działania:
podstawowym mechanizmem utrwalania się Boramonu w drewnie jest adsorpcja lipofilnych kationów czwartorzędowych związków amoniowych w drewnie, a szczególnie na celulozie o ładunku ujemnym.

wydajność:
170 m2 zabezpieczanej powierzchni z opakowania 5 litrowego.

uwagi:
1/nie stosować do zabezpieczania drewna egzotycznego i gatunków nie poddających się impregnacji np.dębu
2/preparat wiąże się z drewnem (zjawisko wymiany jonowej) po upływie 2-3 dni od momentu naniesienia i staje się praktycznie nie wymywalny, dzięki czemu drewno może być użytkowane na zewnątrz.
3/BORAMON 170 posiada zielony barwnik kontrolny.

skład chemiczny:
czwartorzędowe sole amoniowe, związki boru, woda, środki modyfikujące.

okres przechowywania:
24 miesiące.

przechowywanie:
preparat przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do + 35°C. Chronić przed mrozem.

opakowania handlowe:
5 litrów - koncentrat (co daje 50 litrów roztworu)beczka 200 l - koncentrat (2000 litrów roztworu).

atesty:
Atest PZH B-674/95
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2238/96
Certyfikat IPTiF nr 1/E/98