DREWNOSOL - solny środek do impregnacji drewna i płyt pilśniowych.

przeznaczenie:
do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych (płyt pilśniowych) przed grzybami powodującymi rozkład brunatny, siniznę, pleśnienie. Chroni drewno także przed owadami - szkodnikami technicznymi. Może być stosowany do zabezpieczania nie zmontowanych elementów np. więźby dachowej, drewnianego poszycia dachów, elementów podpodłogowych, ścian działowych itp.

sposób stosowania:
drewno przeznaczone do impregnacji powinno być surowe i powietrzno-suche. Powierzchnia płyt pilśniowych musi być czysta, sucha i gładka. Drewnosol należy przygotować w postaci 10% roztworu wodnego.
W tym celu należy rozpuścić 1 kg preparatu w 9 litrach najlepiej ciepłej wody. Impregnację drewna budowlanego lub płyt pilśniowych należy wykonać przez:
a/ dwu- trzykrotne smarowanie pędzlem,
b/ oprysk
c/ 30-minutową kąpiel
Po wykonanej impregnacji drewno należy wysuszyć poprzez ułożenie w przewiewny stos i sezonowanie pod zadaszeniem przez okres niezbędny do uzyskania wymaganej wilgotności.

przeciwwskazania:
nie stosować w magazynach żywności i pasz, obiektach przemysłu spożywczego oraz do elementów konstrukcji drewnianych narażonych na stałe działanie wody i kontakt z gruntem. Elementy impregnowane Drewnosolem w przypadkach stwarzających możliwość bezpośredniego kontaktu ze skórą należy zabezpieczyć przez zabudowanie.

wydajność:
1 kg DREWNOSOLU (10 litrów 10% roztworu) wystarcza do zabezpieczenia 30 m2 powierzchni impregnowanego drewna.

uwagi:
w przypadku stosowania elementów impregnowanych Drewnosolem w sposób wymagający łączników metalowych (np. impregnowanie już zmontowanej więźby) należy uprzednio użyć łączników zabezpieczonych przed korozją. Po wyschnięciu na drewnie preparat właściwości korozyjnych nie wykazuje.
Preparat trwale barwi drewno na kolor zielono-niebieski.

skład chemiczny:
związki miedzi, cynku, boru, kwasy organiczne; preparat ma postać drobnokrystalicznego sypkiego proszku o barwie biało-niebieskiej.

opakowania handlowe:
1,2 kg; 5,0 kg; 20 kg

atesty:
Atest PZH nr 182/B-281/90
Aprobata Techniczna ITB AT-15-2163/96