ALGAT - preparat do zwalczania glonów, porostów i mchów na dachach, murach, płotach, nagrobkach itp.

przeznaczenie:
działa zwalczająco i profilaktycznie w stosunku do glonów, porostów i mchów na podłożach: drewnianym, ceramicznym,mineralnym, bitumicznym oraz innych materiałach. Zwalcza glony tworzące niebezpiecznie śliskie powierzchnie tarasów, bruku itp. Zalecany także do mycia nagrobków i pomników.

sposób stosowania:
powierzchnie obrośnięte glonami, porostami lub mchem obficie spryskać preparatem lub preparat nanieść pędzlem.Po kilku dniach usunąć resztki obumarłych roślin szczotką, szpachlą itp., a następnie spłukać czystą wodą. Czyste i przeschnięte powierzchnie ponownie spryskać ALGATEM, celem zabezpieczenia przed ponownym obrastaniem.
Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu mikrośrodowiska na powierzchnię poddaną zabiegom ochronnym.

wydajność:
maksymalna wydajność ALGATU przy zwalczaniu glonów wynosi 16 m2 z 1 litra preparatu.
W przypadku zwalczania porostów i mchów na silnie obrośniętych powierzchniach wydajność preparatu może być wielokrotnie mniejsza.

uwagi:
nie stosować ALGATU wraz z detergentami.

skład chemiczny:
wodny roztwór czwartorzędowych soli amonowych, środki modyfikujące i inne.

przechowywanie:
preparat przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do + 35°C.

atesty:
Atest PZH nr B-600/97.