Ażury oraz płytki

Ażur - standard

Płytka chodnikowa 35 - elegante, standard, colormix

Płytka chodnikowa 50 - elegante, standard, colormix

Kostka drogowa - szara

Palisady - standard

Krawężniki

 • Krawężnik drogowy
  30 x 20 x 100/75/50 cm
  25 x 20 x 100 cm
  30 x 15 x 100/50 cm
  25 x 15 x 100cm
 • Krawężnik skośny
 • Krawężnik łukowy r = 0,5 - 3 m
 • Krawężnik najazdowy

Obrzeża

 • Obrzeża
  5 x 20 x 100 cm
  6 x 25 x 100 cm
  8 x 25 x 100 cm

Systemy odwodnień liniowych

 • Korytka ściekowe systemu Aco - drain oraz studzienki