Pragma to nowoczesny system rur, kształtek i studni do kanalizacji zewnętrznej. Dzięki jego zaletom stawiany jest w czołówce tego typu produktów na świecie. Elementy systemu wykonane są z wysokiej jakości blokowego polipropylenu kopolimerowego PP-b.
Zalety Pragmy wynikają ze specjalnej budowy wewnętrznej rur i opatentowanej technologii produkcji. Rury systemu Pragma produkowane są w średnicach: od 160 mm do 630 mm.
Przeznaczone są do kanalizacji bytowo - gospodarczej i deszczowej. Mogą również być stosowane w kanalizacji przemysłowej, jako rury osłonowe dla telekomunikacji oraz jako rury drenarskie do odwodnienia dróg, składowisk, wysypisk śmieci. Szczególnie zalecane są do kanalizacji przemysłowych i na tereny objęte działaniem szkód górniczych.

Zalety

 • Odporność na wysokie temperatury
  do 60°C przy stałym przepływie i +95°C¸100°C przy krótkotrwałym przepływie
 • Wysoka odporność chemiczna
  Zarówno dla agresywnych ścieków, jak i środowiska
 • Wysoka udarność
  Rury z PP-b są bardzo odporne na uderzenia również w ujemnych temperaturach do -20°C, co pozwala na montaż w okresach zimowych
 • Wysoka trwałość
  Sztywność pierścieniowa dla całego zakresu średnic wynosi 8 kN/m2 (klasa T)
 • Wysoka odporność na abrazję
  Rury z polipropylenu kopolimeru blokowego (PP-b) posiadają, jedną z najwyższych odporności na ścieranie, dzięki czemu ścianki mogą być o mniejszej grubości niż produkty z innych tworzyw
 • Doskonała hydraulika
  Gładka powierzchnia wewnątrz rur i kształtek Pragma, ogranicza osadanie się zanieczyszczeń

  Łatwość transportu
  Dwuścienna konstrukcja ścianek rur Pragma umożliwia znaczne zredukowanie ciężaru rur ( w porównaniu do rur o ściankach pełnych), przy jednoczesnym uzyskaniu bardzo wysokiej sztywności obwodowej. Dzięki temu przenoszenie i opuszczanie rur do wykopów jest bardzo łatwe, co znacznie przyspiesza sam proces montażu

  Łatwość montażu
  Rury Pragma mogą być łatwo łączone z innymi kształtkami o gładkich ściankach, kształtki mogą być stosowane zamiennie

  Łatwość cięcia
 • Rury Pragma mogą być przycinane na dowolne odcinki przy zastosowaniu najprostszych narzędzi.

Cechy przewodów

 • Kompletny system
 • Pragma posiada także własny system kształtek i studni
 • Wysoka klasa sztywności pierścieniowej 8 kN/m2 pozwala na stosowanie w warunkach dużych obciążeń (pod drogami krajowymi, w autostradach)
 • Można je łączyć w dowolny sposób z rurami gładkimi PVC jak i studniami i kształtkami tego systemu
 • Kompatybilność z innymi systemami PVC
 • Doskonale nadają się do montażu i eksploatacji zarówno w wysokich, jak i w niskich temperaturach - najszersze spektrum temperaturowe
 • Bardzo wysoka odporność na abrazję
 • Obie ścianki są zespolone ze sobą na stałe przez wzajemne połączenie łańcuchów polimerowych PP-B w procesie wytłaczania
 • Profilowany przekrój ścianki ze wzmocnionym (pogrubionym) wierzchołkiem karbu
 • Konstrukcja dwuścienna zapewnia znaczną redukcję wagi metra bieżącego w porównaniu z rurami o pełnej ściance i jednocześnie uzyskanie wysokiej sztywności pierścieniowej.
 • Uszczelka osadzona jest za pierwszym karbem, kielich jest w środku gładki
 • Wysoka powierzchnia osadzenia uszczelki w karbie sprawia, że nie jest ona wywijana
 • Regularny kształt ścianki rury i duża dokładność wykonania, a co za tym idzie szczelność połączeń wyróżnia rury Pragma spośród innych rur o po-dwójnej ściance
 • Rurę można przycinać na odcinki o dowolnej długości zwykłą piłką, co sprawia, że praktycznie każdy kawałek rury jest do wykorzystania
 • Wykonywana jest jako rura o zewnętrznej powierzchni pomarańczowej, a wewnętrznej w kolorze białym. Kolor biały jest stosowany w celu lepszego odbijania się światła kamery podczas inspekcji techniką wideo
 • Produkcja rur z PP jest popierana przez środowiska proekologiczne

 

Zastosowania

 • Kanalizacja bytowo-gospodarcza i deszczowa pod drogami i autostradami
 • Systemy kanalizacyjne na terenach objętych działaniem szkód górniczych
 • Rurociągi grawitacyjne przystosowane do pracy w wyż-szych temperaturach
 • Wyloty kanałów dla mediów o wyższych temperaturach
 • Systemy kanalizacyjne dla ścieków przemysłowych
 • Instalacje technologiczne w przemyśle
 • Przepusty drogowe narażone na pracę w temperaturach ujemnych
Montaż

Łączenie rur Pragma (kielich) z rurami Pragma (bosy koniec)
Sprawdzić i oczyścić kielich, uszczelkę i bosy koniec rury. Posmarować środkiem poślizgowym uszczelkę. Wcisnąć bosy koniec rury do kielicha. 

Łączenie rur Pragma (kielich) z rurami PVC/PP (bosy koniec)
Sprawdzić i oczyścić kielich, uszczelkę i bosy koniec rury. W wewnętrzny rowek kielicha włożyć uszczelkę, po czym na krawędź kielicha założyć pierścień zatrzaskowy. Pozsmarować środkiem poślizgowym uszczelkę, a następnie wcisnąć bosy koniec rury lub kształtki o gładkich ścianach do kielicha rury Pragma.

 

 

Łączenie rur Pragma (bosy koniec) z rurami PVC/PP (kielich)
Sprawdzić i oczyścić kielich, uszczelkę i bosy koniec rury oraz łącznik do kielicha rur gładkich. Posmarować środkiem poślizgowym uszczelkę rury gładkiej. Wcisnąć bosy koniec łącznika do kielicha rury gładkiej. Posmarować środkiem poślizgowym uszczelkę rury Pragma. Wcisnąć bosy koniec rury Pragma do kielicha łącznika do rury gładkiej.