Bogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej a także drenażu, poparte od dziesięcio-leci praktycznymi zastosowaniami w trudnych warunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec i innych krajów, doprowadziły do opracowania nowej generacji studzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla materiałów tradycyjnych. Oferta Pipelife Polska obejmuje studzienki kanalizacyjne typu Mabo o gładkiej rurze wznoszącej z PVC, o średnicach DN 200 mm i 400 mm oraz najnowszą generację studzienek typu PragmaŽ, a mianowicie studzienki kanalizacyjne o strukturalnej rurze wznoszącej wykonanej z polipropylenu blokowego, o średnicach Dn 400 mm i 630 mm.

 

Studzienki Pipelife składają się z trzech części:

 1. kinety (podstawy studzienki,połączonej z rurociągiem)
 2. rury trzonowej
 3. teleskopu z żeliwnym włazem.

Konstrukcja studzienki została zaprojektowana w ten sposób, aby nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odporności na uderzenia, odporności na niskie i wysokie temperatury, długim okresie trwałości i dużej odporności chemicznej na agresywne ścieki.
Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną.

 

Włazy wykonane są z żeliwa sferoidalnego i posiadają zamknięcia utrudniające dostęp nieuprawnionych osób. Dzięki sprężystości zastosowanego żeliwa, zamknięcie następuje przez zatrzaśnięcie pokrywy. Włazy produkowane są z pokrywą pełną, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratką. Włazy produkowane są w wersji z pokrywą pełną, a dla studzienek kanalizacji deszczowej - włazy z kratką. W zależności od miejsca instalacji studzienki dobrać można właz o nośności od 5 do 40 ton. 

Zalety

 • W nowej generacji studzienek, w stosunku do stosowanych dotychczas, wprowadzono szereg istotnych zmian:
 • Zastosowano rurę o ściance strukturalnej (karbowana
  z zewnątrz i gładka w środku) o większej sztywności pierścieniowej.
 • Wzmocniona rura trzonowa może przenieść większe obciążenia.
 • Gładka ścianka wewnętrzna ułatwia czyszczenie ( wąż
  czyszczący nie ulega podwijaniu się na karbach).
 • Nową rurę trzonową wykonano z PP-B (kopolimeru blokowego propylenu) dzięki czemu uzyskano:
  • zmniejszenie wagi rury,
  • znacznie większą odporność na uderzenie,
  • znacznie większą odporność na niskie i wysokie temperatury,
  • znacznie większą odporność chemiczną niż rury PVC,
  • zwiększoną kompensację naprężeń.

Uszczelka
W studzienkach typu PRAGMA kielich dla rury trzonowej jest bezuszczelkowy. Natomiast uszczelkę zakłada się na rurę trzonową z PP w wąskim i głębokim rowku, za pierwszym karbem, dzięki czemu wyeliminowano możliwość skręcenia się uszczelki. Taki sposób połączenia zapewnia pozytywne przejście próby szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m słupa wody. Oznacza to, że studzienka jest całkowicie szczelna pod względem infiltracji wód gruntowych do kanalizacji jak i eksfiltracji ścieków do gruntu.

   

 

Właściwości

Teleskopowe zakończenie studni ma olbrzymią przewagę nad wszystkimi innymi rozwiązaniami, gdyż eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń na podstawę studni. Mający możliwość poruszania teleskop kompensuje wszelkie mikroruchy zarówno nawierzchni drogowej, jak i gruntu rodzimego, związane przede wszystkim z sezonowymi zmianami temperatury oraz obciążeniem dynamicznym pochodzącym od ruchu kołowego. Rozwiązanie takie umożliwia również regulację rzędnych zamocowania włazu studzienki w czasie montażu oraz podczas przygotowania nawierzchni drogowej, a także późniejsze jej dostosowanie do przebudowywanej drogi. Rura teleskopowa wraz z żeliwną ramą stanowią jeden zwarty element z charakterystycznym osadzeniem rury wewnątrz ramy żeliwnej, co izoluje od gorącej masy asfaltowej przy mocowaniu w drogach. Firma Pipelife Polska Sp. z o.o. jest światowym prekursorem tego typu rozwiązań. W zależności od zastosowania, do każdej ze studzienek dobrać można odpowiedni typ włazu wyposażonego w pokrywę pełną lub kratkę.

 

 

Praca Studzienek
Teleskopowe zakończenie studzienek eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń na podstawę studni.