Multyrama to kompletny system rur i kształtek przeznaczonych do wykonywania instalacji wew-nętrznych. Rury tego systemu posiadają hybrydową budowę z polietylenu sieciowanego i aluminium. Ze względu na swoje doskonałe parametry Multyrama polecana jest szczególnie do instalacji o wyższych wymaganiach takich jak instalacje technologiczne w przemyśle, transport cieczy spożywczych, sprężonego powietrza i instalacjach klimatyzacyjnych. Wszystkie rury posiadają kompletną gamę kolan, trójników, redukcji i kształtek z gwintem wew-nętrznym i zewnętrznym. W ofercie znajduje się szybki w montażu system kształtek typu Press-Fitting a także pełen asortyment kształtek skręcanych, które nie wymagają użycia zaciskarki.

 

Zastosowania

System Multyrama przeznaczony jest do instalacji:

 

  • Sanitarnych
  • Grzewczych, również ogrzewania podłogowego
    (wsp. przewodności cieplnej wynosi 0,43 W/m2)
  • Klimatyzacyjnych
  • Specjalistycznych np. sprężonego powietrza,
    do transportu cieczy spożywczych
    Technologicznych w przemyśle

 

Charakterystyka

Rury tego systemu łączą w swojej struktu-rze dwa materiały o różnych cechach fizycznych i chemicznych. Dzięki takiej kompozycji uzyskano produkt o bardzo interesujących właściwościach. Rury Multyrama składają się z płaszcza aluminio-wego otoczonego z zewnątrz i od wewnątrz warstwą polietylenu siecowane-go. Dodatkowo poszczególne komponenty przełożone są spoiwem, które stabilizuje aluminium i polietylen nie pozwalając na rozwarstwianie się tych materiałów. Brzegi arkusza płaszcza aluminiowego łączone są techniką laserową, co w 100% gwarantuje barierę antydyfuzyjną, nawet przy wielo-krotnym kształtowaniu tego samego odcinka rury

Rozszerzalność termiczna
Dzięki zastosowaniu wkładki aluminiowej rury Multyrama charakteryzują się bardzo małą wydłużalnością liniową. Współczynnik rozszerzalności liniowej k wynosi 0,026 mm/moC. Oznacza to, że rura o długości 8m, przy temperaturze otoczenia 20°C i temperaturze eksploatacji 70°C wydłuża się zaledwie o 10,4 mm. Dla porównania miedz posiada współczynnik k =0,018 mm/m°C, a stal k=0,012 mm/m°C. Różnica w wydłużeniach jest więc niewielka.

Montaż
System Multyrama posiada dwa sposoby łączenia rur z kształtkami. Montaż przez zaciśnięcie na rurze obsady złączki wykonuje się z użyciem specjalnych kształtek typu Press-Fitting. Alternatywą dla kształtek zaciskanych jest pełen asortyment kształtek skręcanych, które nie wymagają zastosowania urządzenia zaciskającego.