System kanalizacji wewnętrznej produkowany jest z polipropylenu kopolimerowego PP-B. Dzięki zastosowaniu polipropylenu kanalizacja posiada szereg zalet nie dostępnych dla produktów wykonanych z materiałów tradycyjnych lub z innych tworzyw sztucznych. Asortyment rur i kształtek dopełniają elementy uzupełniające między innymi takie jak: obejma P-poż, wylot z pralki, wywietrznik dachowy, automa-tyczne zawory napowietrzające.

 

 

Zalety

 • Odporność na działanie wysokich temperatur umożliwia stosowanie systemów z PP-B w warunkach zwiększonego przepływu ścieków o wysokiej temperaturze (pralki, zmywarki itp.). Rury Pipelife są idealnym wyborem dla miejsc np. hotele, restauracje, hipermarkety, pralnie, gdzie ze względu na skład ścieków, potrzebny jest system kanalizacji o podwy-ższonych parametrach technicznych.
 • Wytrzymałość na działanie zasad, kwasów i soli nieorganicznych pozwala na szerokie zastosowanie rur Pipelife w przemyśle chemicznym, farmauceutycz-nym, w warsztatach samochodowych oraz myjniach do odprowadzania ścieków o pH od 2 do 12.
 • Bardzo dobre parametry hydrauliczne uzyskane między innymi dzięki gładkiej i lśniącej powierzchni wewnętrznej oraz dzięki kształtowi kielicha. Cechy te nie sprzyjają osadzaniu się tłustych substancji co zabezpiecza instalację przed zatykaniem się.
 • Odporność na uderzenia, w szczególnie niskich temperaturach, ma istotne znaczenie dla montażu w warunkach zimowych.
 • Odporność instalacji na korki lodowe.
  Bardzo lekka waga wyrobów wynikająca z niskiego ciężaru właściwego oraz geometrii czyni, że jest to najlżejszy dostępny na rynku system kanalizacji.
 • Trwałość instalacji oceniana jest na co najmniej 50 lat.
  Szczelność i wysoka trwałość połączeń elementów systemu. Dzięki zastosowaniu szczelnego złącza rury są łatwe w montażu i skutecznie zabezpieczone przed przeciekaniem. Uszczelka jest bowiem zamontowana na stałe w taki sposób, by nawet podczas montażu systemu nie uległa przesunięciu


Właściwości

Wszystkie rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej produkowane są z polipro pylenu kopolimerowego PP-b. Kanalizacja wewnętrzna z PP-b zwana jest też wysokoudarową za względu na jej doskonałe właściwości mecha-niczne w szerokim zakresie temperatur. Wyższa odporność na temperaturę PP-b w porównaniu do PVC wiąże się z wyższą temperaturoą zeszklenia (Tg) PP-b niż PVC, temperatura mięknienia wg Vicata wynosi dla PP-b 146oC, zaś dla PVC-u 79oC. Porównanie sztywności pierścieniowej dla obu tych materiałów w funkcji temperatury przedstawia zamieszczony obok wykres.

Własności temperaturowe materiału PP-b przynoszą następujące korzyści:

 

 • PP-b w porównaniu z PE wykazuje większą twardość, udarność, odporność termiczną i odporność na korozję naprężeniową.
 • Odporność na ścieki o wysokiej temperaturze +95oC¸100oC, która została potwierdzona otrzymaniem certyfikatu przyznanym przez ETA Dania.
 • Bardzo wysoka odporność na uderzenia w temperaturze do -20oC (co ma szczególne znaczenie podczas montażu w warunkach zimowych),
 • Wyższa udarność kanalizacji wewnętrznej z PP-b w niskich temperaturach w porównaniu do kanalizacji wykonanej ze zwykłego polipropylenu PP.
 • Wyroby z PP-b mają znacznie wyższą odporność na temperaturę - niższa wytrzymałość PVC w podwyższonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych ściankach tzw. PVC/HT
 • Sytem kanalizacji wewnętrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niż z PVC z punktu widzenia szkodliwości produktów wytworzonych w wyniku spalania