Firma Pipelife oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC oraz PP znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wod-nego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydro-geologicznych.

 

 

Zalety

  • Wykonane z polipropylenu PP-b
  • Bardzo wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne w niskich temperaturach (do -20°C)
  • Łatwy dostęp do systemu przewodów drenarskich
  • Możliwość podłączenia do używanych systemów drenarskich
  • Bardzo łatwy montaż
  • Kompletne wyposażenie
  • Wysoka ekonomika

Właściwości

Rury drenarskie

  • Rury z PVC bez otuliny mogą być stosowane do odwadniania i napowietrzania terenów gruboziarnistych oraz strukturalnie stabilnych terenów (słabo rozkładalnych) oraz na terenach piaszczystych, jednak pod warunkiem wykonania wokół rury warstwy filtracyjnej.

 

  • Rury drenarskie z filtrem kokosowym, wykonane z PVC-U oplecione są filtrem kokosowym, który zapobiega zatykaniu się otworów zamulaniu przewodów oraz umożliwia maksymalną zdolność wchłaniania wody. Nadają się do odwadniania każdego rodzaju gruntu, zwłaszcza gliniastego i bagiennego.

 

  • Rury drenarskie z filtrem z włókien polipropyleno-wych wykonane są z PVC-U, oplecione są filtrem o grubości około 8 mm wykonanym z cienkich włókien polipropylenowych. Dzięki temu nadają się do każdego rodzaju podłoża i mogą z powodzeniem być stosowane do odwodnień podziemnych części budynków i funda-mentów.

 

Studzienki drenarskie

Nowa generacja studzienek drenarskich jest efektem wieloletnich doświadczeń w rozwoju systemów drenarskich z tworzyw sztucznych. Oferta Pipelife Polska obejmuje kompletne studzienki z PP-b DN 400 o wysokości 2 m z osadnikiem o pojemności 75 dm3 oraz studzienki o wysokości 1,5 m z osadnikiem 35 dm3 lub bez osadnika. Studzienki są zakończone dnem. Wszystkie mogą być wyposażone w dwa otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ A lub w trzy otwory wlotowe i jeden wylotowy - typ B z fabrycznie umieszczonymi wewnątrz uszczelkami.

Zwieńczenia studzienek rewizyjnych

Mogą być wykonane ze stożka betono-wego z pokrywą betonową lub z pokrywą żeliwną oraz teleskopu T05D odpornego na obciążenia w klasie A50 (5t)

Kształtki

 

System kształtek montażowych obejmuje pełną ofertą kątowników, trójników prostych (900) i kątowych (450), złączek, kolan, zaślepek, redukcji, wylotów i elementów przyłączeniowych w pełnym wymiarze średnic. Kształtki i rury łączone są ze sobą specjalnymi zatrzaskami. Tego typu połączenia są łatwe i szybkie w montażu.