Kotwy

Łączniki tulejowe jednorozporowe budowlane : STR Łączniki tulejowe budowlane ze śrubą : STRS Łączniki tulejowe dwurozporowe budowlane : STS
     
Łączniki rozporowe pierścieniowe do betonu : PSR
Oczkowe haki rozporowe : OHR
Oczkowe haki rozporowe : OHR
     
Proste haki rozporowe : PHR Haki oczkowe : HO Haki zagięte : HZ
     
   
Haki proste : HP