Prelaq Polyester - lakierowana blacha stalowa do budynków

Lakierowana blacha stalowa Prelaq Polyester przeznaczona jest do wykonywania stalowych profili na dachy i ściany budynków, okuć, stalowych kominów.

Prelaq Polyester jest powłoką typu cienkowarstwowego. Powłoka długo zachowuje połysk i kolor i stanowi bardzo dobrą ochronę przed korozją. Prelaq Polyester ma normalnie gładką powierzchnię, jest jednak dostępny także w innych wersjach. Spód blachy jest standardowo pokryty szarym lakierem epoksydowym.

Prelaq Polyester dostarczany jest z blachą ocynkowaną na gorąco (klasa zawartości cynku Z 275 wg SS-EN 10 142) lub pokrytą powłoką Aluzink (klasa powłoki AZ 150 wg SS-EN 10 215).

Przeprowadzane jest wieloetapowe czyszczenie i przygotowanie blachy, gwarantujące skuteczniejszą ochronę przed korozją i lepszą przyczepność lakieru.

WARSTWA LAKIERU
. Typ Grubość
Podkład wierzch
Lakier wierzch
Lakier spód
Specjalny lakier podkładowy
Poliester
Epoksydowy
7 um
20 um
10 umTo, jak długo materiał zachowuje estetyczny wygląd, zależy od szeregu czynników. Należą do nich dobór koloru, to, czy kolor jest jasny, czy ciemny, czy materiał jest stosowany na ścianach czy na dachu, nachylenie dachu, klimat oraz warunki ekologiczne - czyli zawartość szkodliwych substancji w atmosferze.
Blacha Prelaq Polyester stosowana w normalnym środowisku powinna zachować estetyczny wygląd przez okres przynajmniej 10 lat.

 

WŁAŚCIWOŚCI
. Metoda sprawdzania Dane
Grubość powłoki lakieru
Połysk
Minimalny promień zgięcia

Przyczepność
Twardość sprawdzana ołówkiem
Maksymalna temp. stosowania
ISO 2808/SS 18 41 60
ISO 2813
ISO 1519(2)/SS 18 41 76

ISO1520/SS 18 41 72
ASTM D 3363

27 um
20, 30
2T
4T
bez uwag
H-2H
120C
1. T odpowiada grubości blachy
2. Wartość wg SS-EN 10 169-1

Na żywotność blachy wpływ mają te same czynniki, co na estetyczny wygląd. W przypadku ochrony przed korozją większe znaczenie ma jednak grubość powłoki lakieru, podobnie jak wybór i grubość powłoki metalicznej (blacha ocynkowana na gorąco lub Aluzink). Im cieńsza powłoka, tym większe ryzyko jej uszkodzenia w czasie obróbki i montażu.
Korozja spowodowana rysami na powłoce może pojawić się w przypadku blachy Prelaq Polyester po 10-15 latach.
Zarówno trwałość kolorów, jak i żywotność mogą ulec znacznemu wydłużeniu przy regularnych kontrolach i właściwej konserwacji.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
. Metoda sprawdzania Dane
Opary słone
Cleveland
ISO 7253
SS 18 41 92
1000 godz.(1)
1000 godz.(2)
1. Pełzanie maks. 3 mm od zaznaczenia (rysy)
2. Nie tworzą się pęcherze


Prelaq Polyester charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną. Wyjątek stanowią jednak niektóre rozpuszczalniki organiczne takie jak substancje aromatyczne, ketony, czy chlorowane węglowodory.

Blacha Prelaq Polyester spełnia pod względem ognioodporności powierzchni powłoki następujące normy: klasy 1 wg SS 02 48 23 oraz klasy 1 wg BS 476 Part 7.

W przypadku stosowania materiału do wykonywania elementów ściskanych, bądĽ giętych o małym promieniu zgięcia, należy sprawdzić, czy w powłoce lakieru nie powstały pęknięcia.
Należy unikać obróbki przy temperaturze blachy niższej niż +15°C. Przy niższych temperaturach mogą wystąpić odpryski warstwy lakieru.

W przypadku stosowania blachy w środowisku, gdzie występują czynniki przyspieszające korozję, narażone na nią są odkryte krawędzie cięcia blachy. Należy je pokryć warstwą farby ochronnej.
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów farb i lakierów przeznaczonych do zaprawek i powtórnego lakierowania.

Należy unikać stosowania materiału w terenie nadmorskim, jeśli budynek znajduje się w odległości mniejszej, niż 1 km od otwartego brzegu, na którym występują łamiące się fale. Należy unikać stosowania Prelaq Poliester na dachach narażonych na niszczące czynniki mechaniczne, takie jak chodzenie, intensywne usuwanie śniegu itp.

Prelaq Polyester charakteryzuje się właściwościami przeciwpoślizgowymi odpowiadającymi właściwościom innych blach stosowanych do pokrywania dachów.

Firma SSAB Tunnplat AB od dawna prowadzi prace mające na celu podniesienie standardów ekologicznych. Efekty tych prac przedstawiane są w corocznym raporcie firmy przeznaczonym dla władz. Firma SSAB 1Lnnplat prowadzi aktywne działania na rzecz opracowywania procesów produkcyjnych i produktów przyjaznych dla środowiska.

Produkcja - Przy lakierowaniu w taśmowym cyklu produkcyjnym opary rozpuszczalnika usuwane są w 99%. Energia powstała przy spalaniu rozpuszczalników jest odzyskiwana i użyta w procesie suszenia powłoki lakieru.
Przy pokrywaniu stali powłoką stosujemy procesy w cyklu zamkniętym, przewyższające pod względem ekologicznym większość technologii stosowanych przy malowaniu.

Odzyskiwanie surowców - Pokryta lakierem blacha może być odzyskana i użyta powtórnie w procesie produkcji stali. Przy przetopieniu następuje oczyszczenie z pozostałości powłoki metalicznej i lakieru. Blacha lakierowana odzyskiwana jest tymi samymi kanałami zbiórki złomu, co zwykła blacha stalowa.

W trakcie obróbki i montażu należy unikać uszkodzenia powłoki. W przypadku powstania rys należy uszkodzone miejsca oczyścić i wykonać zaprawki.
Należy unikać składowania materiału na zewnątrz. Jeśli jednak taka konieczność wystąpi, należy zadbać o staranne przykrycie materiału i składować w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza w celu przeciwdziałania wilgoci.
Inne właściwości i dopuszczalne odchylenia określa norma europejska EN 10169-1.Prelaq Matt Polyester - lakierowana blacha stalowa do budynków


Lakierowana blacha stalowa Prelaq Matt przeznaczona jest do wykonywania stalowych profili na dachy i ściany budynków, stalowych kominów, jak też okuć uzupełniających.

Prelaq Matt Polyester jest powłoką typu cienkowarstwowego. Powłoka charakteryzuje się dobrymi właściwościami, jeśli chodzi o połysk i trwałość koloru oraz antykorozyjnymi. Powierzchnia Prelaq Matt Polyester ma normalną strukturę, co sprawia, że ma matowy wygląd. Spodnia strona blachy jest standardowo pokryta szarym lakierem epoksydowym.

Powłoka Prelaq Matt Polyester dostarczana jest z blachą ocynkowaną na gorąco (klasa zawartości cynku Z 275 wg SS-EN 10142).

Przeprowadzane jest wieloetapowe czyszczenie i przygotowanie blachy, gwarantujące skuteczniejszą ochronę przed korozją i lepszą przyczepność lakieru.

WARSTWA LAKIERU
. Typ Grubość
Podkład wierzch
Powłoka zewn.
wierzch
Spód
Specjalny lakier podkładowy

Poliester
Lakier epoksydowy
7 um

20 um
10 um


To, jak długo materiał zachowuje estetyczny wygląd, zależy od szeregu czynników. Należą do nich dobór koloru, to, czy kolor jest jasny, czy ciemny, czy materiał jest stosowany na ścianach czy na dachu, nachylenie dachu, klimat oraz warunki ekologiczne - czyli zawartość szkodliwych substancji w atmosferze.
Prelaq Matt Polyester przy stosowaniu w normalnym środowisku zachowuje estetyczny wygląd przez okres przynajmniej 10 lat.

WŁAŚCIWOŚCI
. Metoda sprawdzania Dane
Grubość powłoki lakieru
Połysk
Minimalny promień zgięcia

Przyczepność
Twardość sprawdzana ołówkiem
Maksymalna temp. stosowania
ISO 2808/SS 18 41 60
ISO 2813
ISO 1519(2)/SS 18 41 76

ISO1520/SS 18 41 72
ASTM D 3363

27 um
5
2T (ciemne kolory)(1)
4T (jasne kolory)(1)
bez uwag

120C
1. T odpowiada grubości blachy
2. Wartość wg SS-EN 10 169-1

Na żywotność blachy wpływ mają te same czynniki, co na estetyczny wygląd. W przypadku ochrony przed korozją większe znaczenie ma jednak grubość powłoki lakieru, podobnie jak wybór i grubość powłoki metalicznej (blacha ocynkowana na gorąco lub Aluzink). Im cieńsza powłoka, tym większe ryzyko jej uszkodzenia w czasie obróbki i montażu.
Korozja spowodowana rysami na powłoce może pojawić się w przypadku Prelaq Matt Polyester po 10-15 latach.
Zarówno trwałość kolorów, jak i żywotność mogą ulec znacznemu wydłużeniu przy regularnych kontrolach i właściwej konserwacji.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
. Metoda sprawdzania Dane
Opary słone
Wilgoć
ISO 7253
ISO 6270
1000 godz.(1)
1000 godz.(2)
1. Pełzanie maks. 3 mm od zaznaczenia (rysy)
2. Nie tworzą się pęcherze


Prelaq Matt Polyester charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną. Wyjątek stanowią jednak niektóre rozpuszczalniki organiczne takie jak substancje aromatyczne, ketony, czy chlorowane węglowodory.

Prelaq Matt Polyester spełnia pod względem ognioodporności powierzchni powłoki następujące normy: klasy 1 wg SS 02 48 23 i klasy 1 wg BS 476 Part 7.

W przypadku użycia materiału do wykonania ściśniętych elementów lub giętych detali o małym promieniu zgięcia, należy sprawdzić, czy w powłoce nie wystąpiły odpryski lakieru.
Należy unikać obróbki przy temperaturze blachy niższej niż +15°C. Przy niższych temperaturach mogą wystąpić odpryski warstwy lakieru.

W przypadku stosowania blachy w środowisku, gdzie występują czynniki przyspieszające korozję, narażone na nią są odkryte krawędzie cięcia blachy. Należy je pokryć warstwą farby ochronnej.

Należy unikać stosowania materiału w terenie nadmorskim, jeśli budynek znajduje się w odległości mniejszej, niż 1 km od otwartego brzegu, na ktęrym występują łamiące się fale. Należy unikać stosowania Prelaq Matt Polyester na dachach narażonych na niszczące czynniki mechaniczne, takie jak chodzenie, intensywne usuwanie śniegu itp.

Prelaq Matt Polyester charakteryzuje się właściwościami przeciwpoślizgowymi odpowiadającymi właściwościom innych blach stosowanych do pokrywania dachów.

Przy cięciu, spawaniu, obrabianiu pilnikiem blachy należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki zapobiegające bezpośredniemu kontaktowi z powstającymi opiłkami i innymi zanieczyszczeniami przechodzącymi z blachy do powietrza. Należy stosować miejscowe zasady bhp.

Program kolorów dla poszczególnych systemów lakierowania pokazany został na specjalnych kartach kolorów, które można otrzymać na żądanie.

Firma SSAB Tunnplat AB od dawna prowadzi prace mające na celu podniesienie standardów ekologicznych. Efekty tych prac przedstawiane są w corocznym raporcie firmy przeznaczonym dla władz. Firma SSAB Titnnplat prowadzi aktywne działania na rzecz opracowywania procesów produkcyjnych i produktów przyjaznych dla środowiska.

Produkcja - Przy lakierowaniu w cyklu produkcyjnym na taśmie opary rozpuszczalnika usuwane są w 99%. Energia powstała przy spalaniu rozpuszczalników jest odzyskiwana i użyta w procesie suszenia powłoki lakieru. Przy pokrywaniu stali powłoką stosujemy procesy w cyklu zamkniętym, przewyższające pod względem ekologicznym większość technologii stosowanych przy malowaniu tworzyw sztucznych.

Odzyskiwanie surowców - Pokryta lakierem blacha może być odzyskana i użyta powtórnie w procesie produkcji stali. Przy przetopieniu następuje oczyszczenie z pozostałości powłoki metalicznej i lakieru. Blacha lakierowana odzyskiwana jest tymi samymi kanałami zbiórki złomu, co zwykła blacha stalowa.

W trakcie obróbki i montażu należy unikać uszkodzenia powłoki. W przypadku powstania rys należy uszkodzone miejsca oczyścić i wykonać zaprawki.
Należy unikać składowania materiału na zewnątrz. Jeśli jednak taka konieczność wystąpi, należy zadbać o staranne przykrycie materiału i składować w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza w celu przeciwdziałania wilgoci.
Inne właściwości i dopuszczalne odchylenia określa norma europejska EN 10169-1.Prelaq 50 NOVA- lakierowana blacha stalowa do budynków


Lakierowana blacha stalowa Prelaq 50 przeznaczona jest do wykonywania stalowych profili na dachy i ściany budynków, okuć, stalowych kominów. Może być stosowana zarówno w środowisku normalnym, jak i w budynkach przemysłowych oraz znajdujących się w bezpośredniej bliskości morza.

Prelaq P 50 jest powłoką poliestrową typu grubowarstwowego. Charakteryzuje się ona większą odpornością na wszelkie obciążenia mogące wystąpić na dachu - jak np. częste chodzenie - niż zwykłe powłoki poliestrowe. Powłoka długo zachowuje połysk i kolor i stanowi bardzo dobrą ochronę przed korozją. Spód blachy jest standardowo pokryty szarym lakierem epoksydowym.

Prelaq 50 dostarczany jest z blachą ocynkowaną na gorąco (klasa zawartości cynku Z 275 wg SS-EN 10142 lub SS-EN 10147).

Standardowe kolory podane zostały w oddzielnym zestawieniu.

WARSTWA LAKIERU
. Typ Grubość
Wierzch
Spód
Zmodyfikowany poliester
Epoksydowy
50 um
10 um


To, jak długo materiał zachowuje estetyczny wygląd, zależy od szeregu czynników. Należą do nich dobór koloru, to, czy kolor jest jasny, czy ciemny, czy materiał jest stosowany na ścianach czy na dachu, nachylenie dachu, klimat oraz warunki ekologiczne - czyli zawartość szkodliwych substancji w atmosferze.
Blacha Prelaq 50 stosowana w normalnym środowisku powinna zachować estetyczny wygląd przez okres przynajmniej 15 lat.

WŁAŚCIWOŚCI
. Metoda sprawdzania Dane
Grubość powłoki lakieru
Połysk
Minimalny promień zgięcia

Przyczepność
Twardość sprawdzana ołówkiem
Maksymalna temp. stosowania
ISO 2808/SS 18 41 60
ISO 2813
ISO 1519(2)/SS 18 41 76

ISO1520/SS 18 41 72
ASTM D 3363

50 um
40
1,0 T (ciemne)
2,0T (jasne)
bez uwag
HB
120C
1. T odpowiada grubości blachy
2. Wartość wg SS-EN 10 169-1

Na żywotność blachy wpływ mają te same czynniki, co na estetyczny wygląd. W przypadku ochrony przed korozją większe znaczenie ma jednak grubość powłoki lakieru, podobnie jak grubość powłoki metalicznej. Im cieńsza powłoka, tym większe ryzyko jej uszkodzenia w czasie obróbki i montażu.
Korozja spowodowana rysami na powłoce może pojawić się w przypadku blachy Prelaq 50 po 10-15 latach.
Zarówno trwałość kolorów, jak i żywotność mogą ulec znacznemu wydłużeniu przy regularnych kontrolach i właściwej konserwacji.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
. Metoda sprawdzania Dane
Opary słone
Cleveland
ISO 7253
ISO 18 41 92
1000 godz.(1)
1000 godz.(2)
1. Pełzanie maks. 3 mm od zaznaczenia (rysy)
2. Nie tworzą się pęcherze

Regularna konserwacja przedłuża żywotność warstwy lakieru i - tym samym - opóĽnia konieczność powtórnego malowania. W trakcie obróbki i montażu należy unikać uszkodzenia powłoki. W przypadku powstania rys należy uszkodzone miejsca oczyścić i wykonać zaprawki. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów farb i lakierów przeznaczonych do zaprawek i powtórnego lakierowania.

Powłoka charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną. Wyjątek stanowią jednak niektóre rozpuszczalniki organiczne takie jak substancje aromatyczne, ketony, czy chlorowane węglowodory.

Blacha Prelaq 50 spełnia pod względem ognioodporności powierzchni powłoki następujące normy: klasy 1 wg SS 02 48 23, klasy 1 wg BS 476 Part 7, jak również Baustoff Klasse B2 wg DIN 4102 Teil 1.

W przypadku stosowania materiału do wykonywania elementów ściskanych, bądĽ giętych o małym promieniu zagięcia, należy sprawdzić, czy w powłoce lakieru nie powstały pęknięcia (minimalny promień zgięcia - p. tabela WŁAŚCIWOŚCI). Należy unikać obróbki przy temperaturze blachy niższej niż +15°C. Przy niższych temperaturach mogą wystąpić odpryski warstwy lakieru.

Przy cięciu, spawaniu, obrabianiu pilnikiem blachy należy przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki zapobiegające bezpośredniemu kontaktowi z powstającymi opiłkami i innymi zanieczyszczeniami przechodzącymi z blachy do powietrza. Należy stosować miejscowe zasady bhp.

W przypadku stosowańia blachy w środowisku, gdzie występują czynniki przyspieszające korozję, narażone na nią są odkryte krawędzie cięcia blachy. Należy je pokryć warstwą farby ochronnej.

Firma SSAB Tunnplat AB od dawna prowadzi prace mające na celu podniesienie standardów ekologicznych. Efekty tych prac przedstawiane są w corocznym raporcie firmy przeznaczonym dla władz. Firma SSAB Tunnplat prowadzi aktywne działania na rzecz opracowywania procesów produkcyjnych i produktów przyjaznych dla środowiska.
O właściwościach produktów Prelaq w aspekcie ekologicznym przeczytać można w specjalnej "deklaracji bezpieczeństwa ekologicznego".

Blacha Prelaq 50 PLX do pokrywania płaskich powierzchni opisana została w ulotce SE 813. Należy unikać składowania materiału na zewnątrz. Jeśli jednak taka konieczność wystąpi, należy zadbać o staranne przykrycie materiału i składować w sposób umożliwiający swobodną cyrkulację powietrza w celu przeciwdziałania wilgoci.
Inne właściwości i dopuszczalne odchylenia określa norma europejska EN 10169-1.