Montaż dachu
Blacha dachowa jest łatwa do montażu. Dokładne zapoznanie się z tekstem ułatwi montaż, a stosowanie się do zaleceń zapewni trwałość i szczelność dachu.

Kontrola dachu
Sprawdź czy wszystkie kąty mają po 90 stopni. Małe odchyłki można skorygować wiatrownicami (max. 20-30 mm). Przy pełnym odeskowaniu o gr. min.17 mm można zrezygnować z łat. Do dachów nierównych lub posiadających odeskowanie cieńsze od 17 mm należy
użyć łat o wymiarach 25 x 25 mm, ułożonych w odstępach wg tabeli na str. 8. Przy obrzeżach odległości zmniejszamy do 200 mm.

Rynny, rury spustowe
Pamiętaj o właściwym doborze rynien, rur spustowych i haków.

Jeżeli dach ma załamania używaj rynien koszowych.

Zamek wodny musi zawsze być od spodu.

 

Układaj blachy w/g rysunku. Ważne, aby pierwsza blacha została ułożona pod kątem prostym w stosunku do obrzeży dachu.

Mocowanie
Blachę przykręcamy do łat w co trzecie wgłębienie fali. Przy szczycie, okapie i łączeniu bocznym, punkt mocowania jest w co drugim wgłębieniu.
Zawsze w dolinie fali. Przy łączeniach bocznych, wzdłuż oraz u góry i na dole w co drugiej dolinie. Pozostałe łączenia w co trzeciej dolinie.

 

 

 

Wiatrownice
Przykręć lub ponituj część grzbietową. Łącz zakładką min. 100 mm. Uszczelnij taśmą. Płaszczyzny boczne mocuj co 300mm.

Zakładka
Zakładka ma długość min. 200 mm.

Spad dachu
Blachę budowlaną można kłaść na dach od 7 stopni spadu. Przy spadzie mniejszym od 14 stopni koniecznie trzeba użyć uszczelnienia na łączeniu bocznym i wzdłużnym.

Montaż ścian
Lindab posiada specjalnie profilowaną blachę na fasady i ściany. Blachę dachową też można używać na ściany. Rozstaw belek drewnianych przy ścianach izolowanych wynosi 600 mm., nieizolowanych dochodzi do 1500 mm. Wybierz najlepszy sposób i montuj w/g rysunku. Zkładka ma długość min. 100 mm.

 

Cięcie
Używaj specjalnych narzędzi do cięcia blach. Nie wolno używać szlifierki kątowej! Oczyść dokładnie powierzchnię dachu z opiłków. Zamaluj uszkodzenia powłoki zewnętrznej.Używając naszych narożników otrzymasz estetyczne wykończenie.