FILCE SPRĘŻYSTE "STROMY DACH"
URSA SF 35 i SF 40

Z wełny szklanej, nielaminowane, nie wymagają dodatkowych zamocowań przy montażu. Jednostronne zaznaczenia ułatwiają dokładne przycięcie potrzebnego odcinka (1-2 cm szerzej od rozstawu krokwi).

Zastosowanie:
Izolacja cieplna, akustyczna i ogniochronna dachów stromych.

 • Wspólczynnik przewodzenia ciepła = 0,037 W/mK
 • Klasyfikacja ogniowa -> materiał niepalny wg PN/93-B-02862 (A2-DIN 4102)
 • Wyroby dyfuzyjne otwart

Grubość: 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 mm
Szerokość: 1200 mm


 

FILCE IZOLACYJNE "DOBRY DACH"
URSA RF 40/B1

Z wełny szklanej, jednostronnie laminowane papierem aluminiowym. Na krawędziach posiadają papierowe zakładki ułatwiające montaż

Zastosowanie:
Izolacja cieplna i akustyczna dachów stromych.

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,038 W/mK
 • Ekwiwalentna warstwa powietrza dla papieru aluminiowego >= 10 m.
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny PN/93-B-02862 (A2-DIN 4102)

Grubość: 100, 120, 140, 160, 180, 200mm
Szerokość: 1200 m


 

FILCE IZOLACYJNE "CIEPŁY STROP"
URSA DF 40

Z wełny szklanej, nielaminowane, dyfuzyjnie otwarte.

Zastosowanie:
Izolacja cieplna i akustyczna stropów, dachów stromych, ścianek działowych, ścian zewnętrznych i dachów drewnianych lub stalowych konstrukcji szkieletowych.

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,038 W/mK
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny PN/93-B-02862 (A2-DIN 4102)

Grubość: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 mm.
Szerokość: 1200 mm.


 

FILCE IZOLACYJNE "CICHY POKÓJ"
URSA TWF 1 i TWP 1

Z wełny szklanej, nielaminowane.

Zastosowanie:

Izolacja cieplna, akustyczna i ogniochronna w konstrukcjach ścianek działowych.

 

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,038 W/mK
 • Względny opór przepływu >= 5 kNs / m4
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny PN/93-B-02862 (A2-DIN 4102)
Grubość:
TWF 1: 40, 60, 80 mm TWP 1: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm
Szerokość:
TWF 1: 630 mm TWP 1: 625 mm
Długość:
TWF 1: 18.000, 12.000, 9.000 mm TWP 1: 1250 mm.

 

PŁYTY IZOLACYJNE "ENERGOOSZCZĘDNY MUR"
URSA FDP 1/V i FDP 2/V

Z wełny szklanej, jednostronnie laminowane welonem szklanym, hydrofabizowane.

Zastosowanie: Izolacja cieplna i akustyczna ścian zewnętrznych ze szczeliną powietrzną, w konstrukcjach fasadowych i w murach warstwowych bez ograniczeń wysokości.

 

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,037 W/mK
 • Hydrofobizowane (wg DIN 18165) --> nasiąkliwość wodą 0,5 kg/m2 po 4 h. 2,0 kg/m2 po 28 dniach.
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny PN/93-B-02862 (A2-DIN 4102)
 • Wyroby dyfuzyjnie otwarte.

Grubość FDP 1/V: 50, 60 ,80, 100, 120, 140, 160 mm; FDP 2/V: 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm

Szerokość: 600 mm
Długość: 1250 mm


 

PŁYTY IZOLACYJNE "SZCZELNY MUR"
URSA KDP 1/V i KDP 2/V

Z wełny szklanej, jednostronnie laminowane welonem szklanym, silnie hydrofobizowane.

Zastosowanie:
Izolacja cieplna i akustyczna ścian zewnętrznych bez szczeliny powietrznej.

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,037 W/mK
 • Hydrofobizowane (wg DIN 18165) --> nasiąkliwość wodą 0,3 kg/m2 po 4 h. 1,5 kg/m2 po 28 dniach.
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny wg PN/93-B-)2862 (A2-DIN 4102)
 • Wyroby dyfuzyjnie otwarte.

Grubość: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140 mm.

Szerokość: 600 mm.
Długość: 1250 mm.


 

PŁYTY IZOLACYJNE "ENERGOOSZCZĘDNA HALA"
URSA FKP

Z wełny szklanej, hydrofobizowane, nielaminowane.

Zastosowanie:
Izolacja termiczna i akustyczna ścian zewnętrznych w konstrukcjach fasadowych obiektów przemysłowych.

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,040 W/mK
 • Hydrofobizowane (wg DIN 18165) --> nasiąkliwość wodą 0,5 kg/m2 po 4 h. 2,0 kg/m2 po 28 dniach.
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny wg PN/93-B-)2862 (A2-DIN 4102)
 • Wyroby dyfuzyjnie otwarte

Grubość: 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150 mm.

Szerokość: 600 mm.
Długość: 1250 mm.


 

PŁYTY IZOLACYJNE "CISZA"
URSA AKP 1 i AKP 1/V

Z wełny szklanej, nielaminowane, o bardzo dobrych właściwościach pochłaniania dźwięków.

Zastosowanie:
Izolacja akustyczna (wygłuszanie) i cieplna sufitów podwieszanych. Umieszcza się je na perforowanych okładzinach sufitów podwieszanych.

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,037 W/mK
 • Względny opór przepływu >= 5 kNs/m4
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny wg PN/93-B-)2862 (A2-DIN 4102)
 • Wyroby dyfuzyjnie otwarte

Grubość: 20, 30, 40, 50 mm.

Szerokość: 600 mm.
Długość: 1250 mm.


 

PŁYTY IZOLACYJNE "DOBRA PODŁOGA"
URSA TSP

Z wełny szklanej, o dużej gęstości, nielaminowane.

Zastosowanie:
Izolacja termiczna i akustyczna w konstrukcjach podłóg wykonywanych "na mokro".

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,033 W/mK
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny wg PN/93-B-)2862 (A2-DIN 4102)
 • Wyroby dyfuzyjnie otwarte

Szerokość dL/dB: 13/10, 20/15, 25/20, 30/25, 35/30, 40/35 mm

Szerokość: 600 mm; Długość: 1250 mm


 

PŁYTY IZOLACYJNE "GŁUCHA PODŁOGA"
URSA TEP

Z wełny szklanej, o dużej gęstości, nielaminowane.

Zastosowania:
Izolacja termiczna i akustyczna w konstrukcjach podłóg wykonywanych "na sucho" (np. na bazie płyty wiórowej). Także w konstrukcjach podłóg wykonywanych "na mokro" przy większych obciążeniach użytkowych.

 • Współczynnik przewodzenia ciepła = 0,033 W/mK
 • Klasyfikacja ogniowa --> materiał niepalny wg PN/93-B-)2862 (A2-DIN 4102)
 • Wyroby dyfuzyjnie otwarte

Grubość: dL/dB: 23/20, 28/25, 33/30 mm;

Szerokość: 600 mm; Długość: 1250 mm


 

TAŚMY IZOLACYJNE TRS

Zastosowanie:
Izolacja akustyczna, oddzielająca konstrukcje podłóg od ścian, podkładka pod belki nośne stropów drewnianych, warstwa oddzielająca profile nośne ścianek działowych od ścian masywnych.

Grubość: 12 mm;
Szerokość: 80, 100, 120 mm.