uchwyt odgromu kalenicowy (BR, CL, ST)

uchwyt odgromu połaciowy (N)

uchwyt dachówki (N)
uchwyt dachówki uciętej (BR, CL, ST)
uchwyt drabinki śniegowej (N)
wspornik łaty gąsiorowej (N)
wspornik łaty gąsiorowej (N)
uchwyt gąsiora (BR, CL, ST)
kołyska ławy kominiarskiej (N, BR))

Kolory dodatków:
N - niemalowany, CL - ceglasty, CW - czerwony, BR - brązowy, ST - stalowy, CR - czarny