IZOLACJA CIEPLNA

Zaletą pochyłego dachu i jego roli jako ochrony przed czynnikami atmosferycznymi jest spełnianie dużej ilości funkcji z zakresu fizyczno - budowlanego.

]

W Polsce obowiązują wymogi zawarte w PN - 91/B - 02020 ' Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia '. Do głównych żądań jakie spełnia dach ceramiczny zalicza się : - izolacje cieplna - ochronę przed wilgocią - ochronę przeciwpożarową - ochronę dźwiękową W ostatnich latach ogromnego znaczenia nabiera pojecie izolacji cieplnej. Właśnie ze względu na zarządzenie o izolacji cieplnej ( w Niemczech WSVO - 95 ), które weszło w życie 1.01.1995 roku, by chronić istniejące zasoby paliw kopalnych (olej/ gaz/ węgiel), nowa ustawa zmierza w kierunku niewielkiego zużycia energii i zmniejszenia produkcji dwutlenku węgla ( w Niemczech ). Potwierdza to tzw. bilans energetyczny, który dopuszcza maksymalne zużycie energii na 100 kWh/m2 powierzchni użytkowej ( wg wymogów niemieckich ). Wymogi ograniczenia zapotrzebowania ciepła ogrzewania zgodnie z procesem bilansu cieplnego dotyczą : - maksymalnego obniżenia zużycia energii, jaka można osiągnąć wykorzystując wszystkie techniczne możliwości trwałych technicznych środków produkcji, np. użycie mechanicznych instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła i zbiornikiem wartości opalowej. Środki budowlane można wykorzystać przez specjalne wzmocnienie dachu warstwa izolacyjna, aż do tzw. całkowitej izolacji krokwi. Nie w każdym budynku konieczne jest ustalanie bilansu energetycznego. Uproszony bilans energetyczny dotyczy tych budynków mieszkalnych, które posiadają nie więcej niż dwie kondygnacje i nie więcej niż trzy jednostki mieszkaniowe. Za jednostkę mieszkaniowa przyjmuje się tutaj 100m2 kondygnacji o wysokości 3m. Dowodem spełnienia warunków jest zachowanie podanych w tabeli ( 8 str. na górze), charakterystycznych wartości 'k' współczynników przenikania przegród budowlanych. Znormalizowane warunki klimatyczne w 3-ciej części tej samej normy nie zawsze odpowiadają rzeczywistym warunkom. SĄ one jednak tak wybrane, ze konstrukcje odpowiadające tym wymogom nie zawodzą również w praktyce. Obowiązują one nie tylko w budynkach mieszkalnych czy biurowych bez klimatyzacji ale i w budynkach, które spełniają podobna role. W innych warunkach klimatycznych ( pomieszczenia klimatyzowane, baseny itp. ) należy uwzględnić temperaturę, wilgotność jak również warunki lokalizacyjne budynku. Jeżeli chodzi o zewnętrzne konstrukcje z wystarczająca izolacja cieplna wiadomo, ze w naszym klimacie warstwy elementów konstrukcyjnych dachu nie są narażone na opady wody kondensacyjnej.


W tych wypadkach nie są wymagane obliczenia zachowania dyfuzyjnego. DIN 4108 należą do tego wszystkie dachy z wentylacja, które danym przedstawionym w tabeli. Przy planowaniu wolnej przestrzeni nad izolacja cieplna należy wziąć pod uwagę tolerancje wymiarowe materiałów izolacyjnych i warunki na placu budowy. Jeżeli zwiększa się przekroje powierzchni powietrza doprowadzanego i odprowadzanego. Ze względu na niemożliwe do sprawdzenia straty ciepła spowodowane wentylacja wymagana jest doskonała szczelność budynków. Ta zasada obowiązuje w szczególności przy planowaniu i wykonaniu izolacji miedzy krokwiami z wentylacja lub bez wentylacji. str. 14-15 ROLA WENTYLACJI I ODPOWIETRZANIA DACHOW POCHYLYCH. Przy wentylacji i odpowietrzaniu dachów pochyłych rozróżnia się dwie płaszczyzny wentylacyjne : a) powyżej izolacji cieplnej zgodnie z DIN 4108 b) poniżej pokrycia dachu miedzy kontraltami przy dolnym paśmie uszczelniającym lub płyty pilśniowej twardej, zgodnie z ogólnie przyjętymi specjalistycznymi normami przy pokryciu dachu ad. a Swobodny przekrój otworów wentylacyjnych powinien przy dachach wentylowanych o kacie pochylenia >= 10 przynajmniej 2% przynależnej powierzchni dachu (patrz DIN 4108, cześć 3, ust.3.2,3.3 ) ad. b Wentylacja i odpowietrzanie pod pokryciem dachu są zapewnione.