WZORY DACHÓWEK


Dachówka średzka falista-czerwona naturalna

Dachówka średzka falista-jesienny liśæ

Dachówka średzka falista-miedziana

Dachówka średzka falista-rustykalna

Dachówka średzka falista-kasztanowa

Dachówka brązowa

 

Dane techniczne dla różnych rodzajów dachówek:

Waga 1 szt.: ok. 3,5 kg - 4,0 kg
Ilośæ szt./m2: 12,7
Min. kąt nachylenia dachu: 18°
Zalecany k±t nachylenia dachu: 22°
Długośæ: 436 mm - 437 mm
Szerokośæ: 276 mm - 278 mm
Nasiąkliwośæ: 8,5%
Wytrzymałośæ na złamanie: 2,8 kN
Mrozoodpornośæ: 150 cykli
Przesiąkliwośæ: 0%