Płyty profilowe pvc i pvc color. Sprawdzone i korzystne cenowo, przezroczyste płyty faliste.

 
Zakres stosowania
 
- tarasy
- pergole
- zadaszenie
- okładziny ścian
- pasy doświetlające
- małe szklarnie
- ...i Państwa pomysły
   

Materiał

Wraz z płytami profilowymi guttagliss z PVC dokonujecie Państwo korzystnego wyboru w sytuacji, gdy szukacie korzystnego cenowo rozwiązania dla okładziny pergoli, balkonu, zadaszenia lub osłony i ochrony przed wzrokiem i wiatrem. Płyty są wytłaczane i posiadają wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, mają dobre właściwości termiczne i gładką, zamkniętą powierzchnię. Płyty profilowe guttagliss posiadają wysoki stopień optycznej przejrzystości i przepuszczalności światła.

   
Odporność termiczna stabilność termiczna do temperatury +60°C
Celem zachowania trwałości płyt prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek, dotyczących ich układania.
 
Dodatki do układania W skład naszego programu dostaw wchodzą odpowiednie do systemu środki mocujące jak wkręty, elementy dystansowe, uszczelki itp.
   
Składowanie Płyt nie należy przechowywać w pełnym słońcu. Przy składowaniu w stosach istnieje niebezpieczeństwo deformacji przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych. Płyty należy składować płasko i chronić przed zanieczyszczeniem i obciążeniem mechanicznym. Do przykrycia odpowiednia jest na przykład biała folia lub sztywny karton.
   
Wymagania  
Nachylenie dachu
nachylenie regularne - powyżej 10° (co najmniej 7°)
Konstrukcja nośna z łat drewnianych:
4 x 6 cm lub metalowa
Powierzchnie oparcia na łatach i ryglach należy pomalować trwale na biało lub okleić odblaskową folią aluminiową dla zapobiegania nagrzewaniu, mogącemu spowodować powstawanie rys i odkształceń. Odczekać do dostatecznego wyschnięcia i wywietrzenia środków ochrony i impregnacyjnych do drewna, mogących w przeciwnym wypadku powodować odbarwienia.
Rozstawy punktów podparcia maks. 50 cm przy grubości płyty 0,9 mm przy przeciętnych wartościach obciążenia śniegiem i wiatrem. Na obszarach o wysokich lub bardzo wysokich obciążeniach, rozstawy należy odpowiednio zmniejszyć.
   
Przygotowanie  
Podział / cięcie wykonywać przy zastosowaniu wysokoobrotowych pilarek ręcznych i stołowych, utwardzoną, nie rozwartą tarczą o drobnym uzębieniu. Zwracać uwagę na dobre ułożenie materiału i korzystanie z prowadnicy, celem uniknięcia powstawania uszkodzeń.
Wiercenie W miarę możliwości należy stosować wiertło stożkowe, stopniowe lub w razie konieczności wiertło HSS o szlifie 60j do 90J. Wykonać wiercenie próbne. W przypadku, gdy krawędzie otworów wykazują rysy, należy zmienić narzędzie. Rysy mogą powodować pękanie płyt.
Uwaga! Wiercone otwory, odpowiednio do wielkości współczynnika rozszerzalności termicznej, powinny posiadać średnicę o około 4 mm większą od średnicy rdzenia wkręta.
Układanie wykonuje się w kierunku przeciwnym do głównego kierunku wiatrów, od okapu do kalenicy. Celem uniknięcia docinania narożników lub zakładów poczwórnych, płyty należy układać z przesunięciem. Układanie należy rozpocząć w pierwszym rzędzie z całą płytą, w drugim rzędzie z potową płyty. Metoda ta kontynuowana jest naprzemiennie.
Mocowanie Dach: na każdej 2/3 fali, w grzbiecie fali ściana: na każdej 2/3 fali, w zagłębieniu fali W strefie zakładu w każdej fali. Mocowanie pokrycia dachu na konstrukcji drewnianej wykonywana jest przy zastosowaniu wkładek dystansowych i oryginalnych wkrętów dachowych guttagliss 4,5 x 45 mm z załączonymi uszczelkami lub wkrętami V2A 4,5 x 45 mm z uszczelkami z neoprenu. Strefy krawędzi i naroży przy silnym oddziaływaniu wiatru należy zamocować w odpowiedni sposób Do mocowania na ścianach stosować wkręty 5 x 25 mm z podkładkami i załączonym kołpakiem uszczelniającym. Do mocowania na konstrukcji metalowej dachu, w naszym asortymencie znajdują się odpowiednie haki rurowe oraz uszczelki i kołpaki uszczelniające.
Zakład boczny 1 fala przy szczególnie silnym obciążeniu śniegiem i wiatrem oraz przy nachyleniu mniejszym od regularnego - 2 fale.
Zakład podłużny min. 15 cm przy nachyleniu dachu poniżej regularnego 20 cm, przy czym zaleca się dodatkowe uszczelnienie zakładów za pomocą odpowiedniego do kontaktu z PVC silikonu.
Czyszczenie wyłącznie za pomocą łagodnego roztworu mydlanego, gąbki i dostatecznej ilości wody.
Możliwość chodzenia Chodzenie jest możliwe wyłącznie po, rozdzielających ciężar pomostach. Pod pomosty należy podłożyć miękki materiał!
Wentylowanie Należy zapewnić dostateczną wentylację od spodu płyt, zgodnie z DIN 4108. W przypadku obiektów otwartych jak wiaty, pergole itp. zbyteczne są wszelkie specjalne przedsięwzięcia budowlane.
   
Dane techniczne
profil: sinusoidalny przezroczysty 76/18
  trapezowy przezroczysty 70/18
  trapezowy barwny 76/18
kolory: przezroczysty, brąz, biały, jasnoszary, czerwono - brązowy, jasnozielony
długości: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
szerokości: trapez 1090 mm sinus 900 mm
grubość: 0,9 mm
klasa pożarowa: DIN 4102 B1
   
  Możliwe jest wystąpienie różnic kolorystycznych i wymiarowych itp. zawarte w granicach zwykłych tolerancji. Nasze zalecenia nie zwalniają z konieczności przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli materiału. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do specjalisty. Wszystkie dane i rysunki są zgodne z informacjami producenta. Zmiany techniczne zastrzeżone.