Guttagliss polyester przezroczysty materiał z rolki i w arkuszach. Korzystny cenowo i trwały materiał zespolony.

 
 
Zakres stosowania
 
- pokrycia dachowe
- okładziny ścienne
- obiekty rolnicze
- szopy
- zadaszenia
- wiaty
- przezroczyste płyty faliste dla różnych profili płyt dachowych
Odporność termiczna od -40°C do +60°C
Celem zachowania trwałości płyt, prosimy o przestrzeganie poniższych wskazówek, dotyczących ich układania.
Dodatki do układania: W skład naszego programu dostaw wchodzą odpowiednie do systemu środki mocujące jak wkręty, elementy dystansowe, uszczelki itp.
Składowanie Płyt nie należy przechowywać w pełnym słońcu. Przy składowaniu w stosach istnieje niebezpieczeństwo deformacji przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych. Płyty należy składować płasko i chronić przed zanieczyszczeniem i obciążeniem mechanicznym. Do przykrycia odpowiednia jest na przykład biała folia lub sztywny karton.
   
Wymagania  
Nachylenie dachu nachylenie regularne - powyżej 10° (co najmniej 7°)
Konstrukcja nośna z łat drewnianych: 4 x 6 cm lub metalowa
Powierzchnie oparcia na łatach i ryglach należy pomalować trwale na biało lub okleić odblaskową folią aluminiową dla zapobiegania nagrzewaniu, mogącemu spowodować powstawanie rys i odkształceń. Odczekać do dostatecznego wyschnięcia i wywietrzenia środków ochrony i impregnacyjnych do drewna, mogących w przeciwnym wypadku powodować odbarwienia.
Rozstaw punktów podparcia maks. 50 cm przy grubości płyty 0,9 mm przy przeciętnych wartościach obciążenia śniegiem i wiatrem. Na obszarach o wysokich lub bardzo wysokich obciążeniach, rozstawy należy odpowiednio zmniejszyć.
   
Przygotowanie  
Podział / cięcie Cięcie wykonywać przy zastosowaniu wysokoobrotowych pilarek ręcznych i stołowych, utwardzoną, nie rozwartą tarczą o drobnym uzębieniu. Zwracać uwagę na dobre ułożenie materiału i korzystanie z prowadnicy, celem uniknięcia powstawania uszkodzeń.
Wiercenie W miarę możliwości należy stosować wiertło stożkowe, stopniowe lub w razie konieczności wiertło HSS o szlifie 60° do 90°. Wykonać wiercenie próbne. W przypadku, gdy krawędzie otworów wykazują rysy, należy zmienić narzędzie. Rysy mogą powodować pękanie płyt. Uwaga! Wiercone otwory, odpowiednio do wielkości współczynnika rozszerzalności termicznej, powinny posiadać średnicę o około 4 mm większą od średnicy rdzenia wkręta.
Układanie wykonuje się w kierunku przeciwnym do głównego kierunku wiatrów, od okapu do kalenicy. Celem uniknięcia docinania narożników lub zakładów poczwórnych, płyty należy układać z przesunięciem. Układanie należy rozpocząć w pierwszym rzędzie z całą płytą, w drugim rzędzie z połową płyty. Metoda ta kontynuowana jest naprzemiennie.
Mocowanie Dach: na każdej 2/3 fali, w grzbiecie fali. ściana: na każdej 2/3 fali, w zagłębieniu fali. W strefie zakładu w każdej fali. Mocowanie pokrycia dachu na konstrukcji drewnianej wykonywana jest przy zastosowaniu wkładek dystansowych i oryginalnych wkrętów dachowych guttagliss 4,5 x 45 mm z załączonymi uszczelkami.
Strefy krawędzi i naroży przy silnym oddziaływaniu wiatru należy zamocować w odpowiedni sposób. Do mocowania na ścianach stosować wkręty 5 x 25 mm z podkładkami i załączonym kołpakiem uszczelniającym. Do mocowania na konstrukcji metalowej dachu, w naszym asortymencie znajdują się odpowiednie haki rurowe oraz uszczelki i kołpaki uszczelniające.
Zakład boczny 1 fala przy szczególnie silnym obciążeniu śniegiem i wiatrem oraz przy nachyleniu mniejszym od regularnego - 2 fale.
Zakład podłużny min. 15 cm przy nachyleniu dachu poniżej regularnego 20 cm, przy czym zaleca się dodatkowe uszczelnienie zakładów za pomocą odpowiedniego silikonu.
Czyszczenie wyłącznie za pomocą łagodnego roztworu mydlanego, gąbki i dostatecznej ilości wody.
Możliwość chodzenia Chodzenie jest możliwe wyłącznie po, rozdzielających ciężar, pomostach. Pod pomosty należy podłożyć miękki materiał!
Wentylowanie Należy zapewnić dostateczną wentylację od spodu płyt, zgodnie z DIN 4108. W przypadku obiektów otwartych jak wiaty, pergole itp. zbyteczne są wszelkie specjalne przedsięwzięcia budowlane.
 
Dane techniczne
profil: sinusoidalny 76/18
  sinusoidalny 76/30
  sinusoidalny 177/51 (P5)
  sinusoidalny 95/31
  sinusoidalny 130/30 (P8) i płaski
kolory: naturalny, żółty, zielony
długości płyt w cm: 200
szerokości płyt w cm: 106
długości rolek w m: 30 (od szerokości 350 m - 20 m)
grubość: 0,9 mm
klasa pożarowa: DIN 4102 B2 (normalnie zapalna)
   
Możliwe jest wystąpienie różnic kolorystycznych i wymiarowych itp. zawarte w granicach zwykłych tolerancji. Nasze zalecenia nie zwalniają z konieczności przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli materiału. W przypadkach wątpliwych należy zwrócić się do specjalisty. Wszystkie dane i rysunki są zgodne z informacjami producenta. Zmiany techniczne zastrzeżone.