Guttafol DO - dachowa wysoko paroprzepuszczalna mata budowlana.
Na wszystkie niewentylowane konstrukcje dachowe z izolacją termiczną i akustyczną.

Na wszystkie niewentylowane konstrukcje dachowe z izolacją termiczną i akustyczną.
   
Zalety
 
Wysoka paroprzepuszczalność maty Guttafol DO umożliwia wypełnienie całej przestrzeni między krokwiami materiałem termoizolacyjnym bez tworzenia dodatkowych szczelin wentylacyjnych.
 
Zastosowanie
 
Dachy niewentylowane, nadbudówki
- przy pełnokrokwiowej izolacji
- przy pełnokrokwiowej izolacji z pełnym deskowaniem Guttafol DO 135 S
Materiał  
Mata dachowa Guttafol DO została opracowana z myślą o wszystkich niewentylowanych spadzistych konstrukcjach dachowych do bezpośredniego układania na deskowaniu bądź termoizolacji. Składa się z uszlachetnionej włókniny polipropylenowej oraz powłoki gwarantującej wysoką dyfuzyjność a jednocześnie wodoszczelność. Matę Guttafol DO należy układać włókniną "do góry".
   
Dane techniczne  
  guttafol DO 121 guttafol DO 135
Waga ok. 100g/m2 ok. 135g/m2
  (DIN 53 352) (DIN 53 352)
Wytrzymałość na rozerwanie 150N/50mm 200N/50mm
  (DIN 53 354) (DIN 53 354)
Wydłużenie przy rozerwaniu Ok. 50% Ok. 50%
  (DIN 53 354) (DIN 53 354)
Wytrzymałość na rozerwanie ok. 85N ok. 75-100N
przy wyciąganiu gwoĽdzia (DIN 54 301) (DIN 54 301)
Przepuszczalność pary wodnej ok. 1200g/m224h ok. 1400g/m224h
  (DIN 53 122) (DIN 53 122)
Wartość Sd 0,02m 0,02m
  (DIN 52 615) (DIN 52 615)
Przesiąkliwość dla wody ok. 1,5mWS ok. 1,5mWS
  (DIN 53 886) (DIN 53 886)
Klasyfikacja p. pożarowa B2 B2
  (DIN 4102) (DIN 4102)
Wytrzymałość na działanie temperatury -40°C-+80°C -40°C-+80°C
   
Zastrzegamy sobie odstępstwa w kolorach oraz rozmiarach w obrębie przyjętej tolerancji. Należy uwzględnić miejscowe przepisy budowlane! Nasze zalecenia nie uwalniają od obowiązku sprawdzenia produktu na własną odpowiedzialność. W przypadkach wątpliwych prosimy zwrócić się o radę do fachowca. Wszystkie dane oraz szkice wg danych producenta. Zastrzegamy sobie zmiany techniczne.
   
Zalecenia dotyczące układania
1. Układanie dachowych mat budowlanych Guttafol DO należy rozpoczynać od dołu (poczynając od podłożenia dolnej krawędzi maty pod blachę okapową) równolegle do okapu, z możliwie nieznacznym naprężeniem.
2. Przy nachyleniu dachu poniżej 22° poszczególne pasy maty dachowej należy nakładać na siebie na szerokości nie mniejszej niż 20 cm i ewentualnie uszczelnić taśmą montażową.
3. Wszystkie rodzaje dachowych mat budowlanych Guttafol DO mocuje się prowizorycznie zszywkami i natychmiast mocuje się od góry kontrłatą. Układanie dachowej maty Guttafol DO bez mocowania kontrłatami można przeprowadzać wyłącznie na własne ryzyko! Kontrłaty powiększają szczelinę wentylacyjną między ostatecznym pokryciem a matą dachową co znacznie poprawia wentylację dachu.
4. Zakłady pionowe dachowych mat budowlanych Guttafol DO wykonuje się na krokwiach i uszczelnia taśmą montażową.
5. Wycięcia przy wszelkiego rodzaju przepustach dachowych (np.: wywietrzniki, okna dachowe, kominy itp.) należy wykonywać możliwie małe, jak najdokładniej dopasowane, o wycięciu trapezowym; górne i dolne części maty należy tak przymocować, aby nie przedostała się woda. Należy ukształtować z maty rynny.
6. Do uzupełniania powierzchniowych uszkodzeń wszystkich rodzajów dachowych mat budowlanych Guttafol DO należy używać odpowiednio wyciętych kawałków z oryginalnej maty i uszczelnić taśmą montażową.
7. Aby uniknąć uszkodzeń wynikających z działania promieni ultrafioletowych, końcowe pokrycie dachu musi zostać wykonane w terminie zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Powierzchnie maty, które zostały uszkodzone pod wpływem działania promieni ultrafioletowych należy natychmiast wymienić. Dachowe maty Guttafol DO nie stanowią awaryjnego pokrycia dachowego. Materiał nie może pełnić roli ostatecznego pokrycia dachowego.
9. Izolacja termiczna może być układana na pełnej wysokości krokwi bez potrzeby tworzenia dodatkowych szczelin wentylacyjnych.
10. Mata dachowa Guttafol DO może przykrywać kalenicę.