Guttafol N - dachowe maty budowlane.Paroprzepuszczalne, dachowe maty budowlane przeznaczone na wentylowane konstrukcje dachowe.

Paroprzepuszczalne, dachowe maty budowlane przeznaczone na wentylowane konstrukcje dachowe.
 
Zalety
- dzięki mikroperforacji są przepuszczalne dla pary wodnej
- zapobiegają przedostawaniu się wilgoci, kurzu i sadzy
- materiał polietylenowy posiada właściwości tłumienia ognia j równocześnie wysoką wytrzymałość na rozerwanie dzięki gęstemu zbrojeniu
- produkt doskonały ekologicznie
 
Zastosowanie
- konstrukcje dachowe wentylowane z termoizolacją bez deskowania.
- konstrukcje dachowe wentylowane bez termoizolacji bez deskowania.
   
Struktura
 
- powłoka LDPE
- zbrojenie HDEP
- powłoka LDPE nierozprzestrzeniająca ognia
   
Materiał
Dachowa mata budowlana guttafol N jest przepuszczalna dla pary wodnej i przeznaczona jest pod pokrycia dachowe. Stanowi optymalne rozwiązanie dla wentylowanych konstrukcji dachowych zarówno z izolacją termiczną jak i bez izolacji termicznej. Nie ma znaczenia, czy planujemy przytulne mieszkanie na poddaszu, czy też jedynie czystą i suchą przestrzeń pod zwieńczeniem, dachowe maty budowlane guttafol N, przepuszczalne dla pary wodnej, stanowią w każdym przypadku perfekcyjne, profesjonalne rozwiązanie doskonałej konstrukcji budowlanej!
   
Dane techniczne
  Guttafol N Guttafol N Norma
  210 140  
waga ok. 210g/m2 ok. 140g/m2 EN 22 286
wytrzymałość na rozerwanie 300-400 N/50 300-400 N/50  
wydłużenie przy rozerwaniu ok. 25% ok. 25% DIN 53 354
wytrzymałość na rozerwanie przy wyciąganiu gwoździa 250 N 250 N  
przepuszczalność parywodnej 10-40 g/m2/24h 10-40 g/m2/24h DIN 53 122
wartość sd 1-4 m 1-4 m  
klasyfikacja p. pożarowa B1 B1 DIN 4102
wytrzymałość na działanie -40°C -40°C  
temperatur do +80°C do +80°C  
szerokość standardowa 1,5 m 1,5 m  
długość w rolce 50 m 50 m  

 

  Guttafol Guttafol Norma
  120 105  
waga ok. 120g/m2 ok. 105g/m2 EN 22 286
wytrzymałość na rozerwanie 300-400 N/50 300-400 N/50  
wydłużenie przy rozerwaniu ok. 25% ok. 25% DIN 53 354
wytrzymałość na rozerwanie przy wyciąganiu gwoździa 250 N 250 N  
przepuszczalność pary wodnej 10-40 g/m2/24h 10-40 g/m2/24h DIN 53 122
wartość sd 1-4 m 1-4 m  
klasyfikacja p. pożarowa B1 B1 DIN 4102
wytrzymałość na działanie -40°C -40°C  
temperatur do +80°C do +80°C  
szerokość standardowa 1,5 m 1,5 m  
długość w rolce 50 m 50 m  
 
Odchylenia kolorystyczne, wymiarowe itp. znajdują się w przedziale ogólnie przyjętej tolerancji. Prosimy zwrócić uwagę na lokalne przepisy budowlane. Nasze zalecenia nie zwalniają z obowiązku sprawdzenia produktów na własną odpowiedzialność. W przypadku wątpliwości prosimy o zwrócenie się o poradę fachową. Wszelkie dane i szkice wg materiałów podanych przez producenta. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
 
Zalecenia dotyczące układania
1. Układanie dachowych mat budowlanych guttafol N należy rozpoczynać od dołu (poczynając od podłożenia dolnej krawędzi maty pod blachę okapową) równolegle do okapu, z możliwie nieznacznym naprężeniem.
2. Przy nachyleniu dachu poniżej 22° poszczególne pasy dachowej maty budowlanej należy nakładać na siebie na szerokości nie mniejszej niż 20 cm i ewentualnie uszczelnić taśmą butylową lub montażową.
3. Wszystkie rodzaje dachowych mat budowlanych guttafol N mocuje się prowizorycznie papiakiem lub zszywką i natychmiast mocuje się od góry kontrłatą. Układanie dachowej maty budowlanej bez mocowania kontrłatami można przeprowadzać wyłącznie na własne ryzyko!
4. Zakłady pionowe dachowych mat budowlanych guttafol N wykonuje się na krokwiach i uszczelnia taśmą montażową.
5. Wycięcia przy wszelkiego rodzaju przepustach dachowych (np. : wywietrzniki, okna dachowe, kominy itp.) należy wykonywać możliwie małe, jak najdokładniej dopasowane, o wycięciu trapezowym; górne i dolne części maty należy tak przymocować, aby nie przedostała się woda. Należy ukształtować z maty rynny.
6. Do uzupełniania powierzchniowych uszkodzeń wszystkich rodzajów dachowych mat budowlanych guttafol N należy używać odpowiednio wyciętych kawałków z oryginalnej maty i uszczelnić taśmą montażową.
7. Aby uniknąć uszkodzeń dachowych mat budowlanych wynikających z działania promieni ultrafioletowych, końcowe pokrycie dachu musi zostać wykonane w terminie zgodnym z zaleceniami producenta.
8. Powierzchnie maty, które zostały uszkodzone pod wpływem działania promieni ultrafioletowych należy natychmiast wymienić. Dachowe maty budowlane guttafol N nie stanowią awaryjnego pokrycia dachowego. Materiał nie może pełnić roli ostatecznego pokrycia dachowego.
9. W przypadku dachów wentylowanych należy zawsze zwracać uwagę, aby:
- w obszarze okapu znajdowały się otwory wentylacyjne np.: z elementów okapowych lub fug szalunkowych,
- przy zastosowaniu izolacji termicznej zachować szczeliny wentylacyjne np.: pomiędzy dachową matą budowlaną względnie deskowaniem a warstwą termoizolacji o wymiarze poprzecznym minimum 2 cm (zgodnie z normą DIN 44108 część 3 i przepisami DDH).
- górna krawędĽ maty musi być ułożona w odległości 5 cm od kalenicy w celu umożliwienia wentylacyjnego ruchu powietrza. Kalenica w żadnym przypadku nie może być przykryta matą.