Guttafol S - dachowe materiały budowlane.
Paroprzepuszczalne, wodoszczelne maty dachowe przeznaczone na dachy deskowe.

Paroprzepuszczalne, wodoszczelne maty dachowe przeznaczone na dachy deskowe.
 
Zalety
 
Guttafol S - paroprzepuszczalna mata dachowa bez perforacji. Wodoszczelna, odporna na wąchania temperatury skutecznie chroni deskowanie przed wilgocią. Lekka, elastyczna mata umożliwia łatwy i szybki montaż w miejscach trudno dostępnych.
 
Zastosowanie
 
Konstrukcje dachowe wentylowane z termoizolacją i deskowaniem. Konstrukcje dachowe bez deskowania.
   
Materiał
Guttafol S to wielowarstwowa wodoszczelna mata bez perforacji. Składa się z uszlachetnionej włókniny polipropylenowej oraz powłoki EVA gwarantującej dobrą paroprzepuszczalność. Zbrojenie polietylenowe zapewnia dobrą wytrzymałość na rozrywanie.
   
Dane techniczne
  Guttafol S 160 Guttafol S 200 Norma
waga ok. 160g/m2 ok. 190g/m2 DIN 53 352
wytrzymałość na rozerwanie 300-400 N/50 300-400 N/50 DIN 53 354
wydłużenie przy rozerwaniu ok. 25% ok. 25% DIN 53 354
wytrzymałość na rozerwanie przy wyciąganiu gwoĽdzia ok. 200N ok. 200N DIN 54 301
przepuszczalność pary wodnej 15g/m2/24h 10-40 g/m2/24h DIN 53 122
wartość sd 3 m 3 m DIN 52 615
przesiąkliwość dla wody ok. 6mWS ok. 6mWS DIN 53 886
klasyfikacja p. pożarowa B1 B1 DIN 4102
wytrzymałość na działanietemperatur -40°C do +80°C -40°C do +80°C  
 
Zastrzegamy sobie odstępstwa w kolorach oraz rozmiarach w obrębie przyjętej tolerancji. Należy uwzględnić miejscowe przepisy budowlane! Nasze zalecenia nie uwalniają od obowiązku sprawdzenia produktu na własną odpowiedzialność. W przypadkach wątpliwych prosimy zwrócić się o radę do fachowca. Wszystkie dane oraz szkice wg danych producenta. Zastrzegamy sobie zmiany techniczne.
 
Zalecenia dotyczące układania
1. Układanie dachowych mat budowlanych guttafol S należy rozpoczynać od dołu (poczynając od podłożenia dolnej krawędzi maty pod blachę okapową) równolegle do okapu, z możliwie nieznacznym naprężeniem.
2. Przy nachyleniu dachu poniżej 22° poszczególne pasy maty dachowej należy nakładać na siebie na szerokości nie mniejszej niż 20 cm i ewentualnie uszczelnić taśmą montażową.
3. Wszystkie rodzaje dachowych mat budowlanych guttafol S mocuje się prowizorycznie zszywkami i natychmiast mocuje się od góry kontrłatą. Gont bitumiczny, łupek itp. można montować bezpośrednio na macie guttafol S.
4. Zakłady pionowe dachowych mat budowlanych guttafol S uszczelnia się taśmą montażową.
5. Wycięcia przy wszelkiego rodzaju przepustach dachowych (np.: wywietrzniki, okna dachowe, kominy itp.) należy wykonywać możliwie małe, jak najdokładniej dopasowane, o wycięciu trapezowym; górne i dolne części maty należy tak przymocować, aby nie przedostała się woda. Należy ukształtować z maty rynny.
6. Do uzupełniania powierzchniowych uszkodzeń wszystkich rodzajów dachowych mat budowlanych guttafol S należy używać odpowiednio wyciętych kawałków z oryginalnej maty i uszczelnić taśmą montażową.
7. Aby uniknąć uszkodzeń wynikających z działania promieni ultrafioletowych, końcowe pokrycie dachu musi zostać wykonane w terminie zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Powierzchnie maty, które zostały uszkodzone pod wpływem działania promieni ultrafioletowych należy natychmiast wymienić. Dachowe maty guttafol S nie stanowią awaryjnego pokrycia dachowego. Materiał nie może pełnić roli ostatecznego pokrycia dachowego.
9. W przypadku dachu wentylowanego odstęp między deskowaniem a izolacją termiczną powinien wynosić min. 2 cm.
10. Górna krawędĽ maty musi być ułożona w odległości 5 cm od kalenicy w celu umożliwienia wentylacji. Kalenica w żadnym przypadku nie może być przykryta.
11. W okapie muszą znajdować się otwory wentylacyjne. Otwarty okap i kalenica gwarantują dobre wentylowanie połaci dachowej.