Płyta EUROFALA jest używana jako pokrycie dachowe, elewacyjne oraz wykończeniowe różnych typów budynków, począwszy od mieszkalnych i obiektów reprezentacyjnych, przez budynki użyteczności publicznej do budynków użytkowych, gospodarczych i przemysłowych. Sprawdza się wszędzie tam gdzie ważna jest estetyka i jakość.

Płyta EUROFALA produkowana jest na bazie cementu, kredy, naturalnych włókien celulozowych oraz neutralnych dla środowiska i zdrowia włókien sztucznych pva.
W fazie produkcji płyta jest malowana a jej powierzchnia płyty jest gładka i równa

Zapewnienie jakości

Płyta EUROFALA jest produkowana zgodnie z europejską normą "PN-EN 494 - "Profilowane płyty włóknisto-cementowe do pokryć dachowych i elementy wyposażenia. Charakterystyka wyrobu i metody badań".

Kolory

Płyta EUROFALA dostępna jest w kolorach: czerwonym, ceglastym, brązowym, grafitowym niebieskim i zielonym. Dostępna jest również jako płyta niemalowana, w kolorze naturalnym włókno-cementu - szarym.

Bezpieczeństwo użytkowania

Pyty EUROFALA posiadają Atest Higieniczny HK/B/0610/01/98. Nie stawia on żadnych wymagań przy stosowaniu i pracach związanych z wyrobem.

Przewodzenie ciepła

W przypadku płyt falistych włóknisto-cementowych EUROFALA, współczynnik przewodzenia ciepła jest zależny od stopnia wilgotności płyty. Dla obliczeń projektowych przyjmuje się, że wartość tego współczynnika wynosi 0,4 W/mK.

Bezpieczeństwo pożarowe

Płyty faliste włóknisto-cementowe EUROFALA zostały poddane badaniu na niepalność materiałów budowlanych (zgodnie z PN-93/B-2862/Az1:1999) i uzyskały klasyfikację jako materiał niepalny.

Nieprzepuszczalność wody

Budowa płyty EUROFALA uniemożliwia pojawianie się na spodniej stronie wyrobu kropli wody.

Odporność chemiczna

Skład płyty EUROFALA gwarantuje bardzo dobrą odporność na takie związki chemiczne jak np: sole, potas, amoniak, chlor, co daje możliwość ich zastosowania na obiektach o wyjątkowych wymaganiach.

Obróbka i montaż

Płyty EUROFALA dzięki małej wadze i budowie bardzo łatwo poddają się obróbce (cięciu).
Minimalne nachylenie połaci dachowej dla wszystkich wyrobów włóknisto-cementowych wynosi 12 stopni

 
Dane techniczne:
 
Wyrób
Format mm
szt. na palecie
Waga płyty
Pow. płyty
Pow. ef. kr.
Gr. płyty
Wys. fali
Profil fali
1250x1120
100
16.4 kg
1.4 m2
1.14 m2
6 mm
30 mm
130 mm
1875x1120
75
24.6 kg
2.1 m2
1.79 m2
2500x1120
50
32.8 kg
2.8 m2
2.44 m2