Wiatrownica używana jest jako element wykończenia pokrycia dachowowego na szczytach. Stosowane są zarówno na budynkach mieszkalnych i obiektach reprezentacyjnych jak również obiektach gospodarczych i użytkowych.

Wiatrownica produkowana jest na bazie cementu, kredy, naturalnych włókien celulozowych oraz neutralnych dla środowiska i zdrowia włókien sztucznych pva.
W fazie produkcji wiatrownica jest malowana a jej powierzchnia jest gładka i równa.

Zapewnienie jakości

Wiatrownica jest produkowana zgodnie z europejską normą "PN-EN 494 - "Profilowane płyty włóknisto-cementowe do pokryć dachowych i elementy wyposażenia. Charakterystyka wyrobu i metody badań".

Kolory

Wiatrownica dostępna jest w kolorach: czerwonym, ceglastym, brązowym, grafitowym niebieskim i zielonym. Dostępna jest również jako wiatrownica niemalowane, w kolorze naturalnym włókno-cementu - szarym.

Bezpieczeństwo użytkowania

Wiatrownioca posiada Atest Higieniczny HK/B/0610/01/98. Nie stawia on żadnych wymagań przy stosowaniu i pracach związanych z wyrobem.

Bezpieczeństwo pożarowe

Wiatrownica została poddana badaniu na niepalność materiałów budowlanych (zgodnie z PN-93/B-2862/Az1:1999) i uzyskały klasyfikację jako materiał niepalny.

Nieprzepuszczalność wody

Budowa wiatrownicy uniemożliwia pojawianie się na spodniej stronie wyrobu kropli wody.

Odporność chemiczna

Skład wiatrownicy gwarantuje bardzo dobrą odporność na takie związki chemiczne jak np: sole, potas, amoniak, chlor, co daje możliwość zastosowania jej na obiektach o wyjątkowych wymaganiach.

Obróbka i montaż

Wiatrownica dzięki małej wadze i budowie bardzo łatwo poddaje się obróbce (cięciu).
Wiatrownica może być zastosowane zarówno jako wykończenie połaci dachu jak i elementów fasady, np.: narożników.

   
Dane techniczne
 
Wyrób
Długość
wiatrownicy
mm
Szer. ramion
mm
Waga wiatrownicy
szt./mb
Grubość
1200
300
7.4 kg
1
6 mm