Nazwa: ROCKMUR
Segment: Budownictwo Ogólne
Rodzaj: Płyta
Numer: 1.06

Podstawowe właściwości:

  • współczynnik przewodzenia ciepła: L obl. = 0,040 [W/mk]
  • produkt niepalny

Pozostałe właściwości:

  • ugięcie pod własnym ciężarem, nie więcej niż 25 mm
  • nasiąkliwość wodą metoda podciągania kapilarnego,
    nie więcej niż 25 %,
  • higroskopijność, nie więcej
    niż 1,5 %
  • gęstość objętościowa nominalna: 50 kg/m3.

 

Przeznaczenie:

Lekkie płyty z wełny kamiennej Rockwool przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej ścian warstwowych - murów szczelinowych.

Sposób pakowania

długość
szerokość
grubość
R
ilość m2 w paczce
ilość m2 w paczce
[mm]
[mm]
[mm]
[m2K/W]
[szt.]
[m2]
1000
600
50
1,25
10
6,0
1000
600
60
1,50
8
4,8
1000
600
80
2,00
6
3,6
1000
600
100
2,50
5
3,0
1000
600
100
3,00
4
2,4

 

 

Dokumenty formalno-prawne

Produkowane zgodnie z Polską Normą PN-B-23-23116/1997