Nazwa: WENTIROCK
Segment: Budownictwo Ogólne
Rodzaj: Płyta
Numer: 1.09

Podstawowe właściwości:

  • współczynnik przewodzenia ciepła:L obl. = 0,037 [W/mk]
  • produkt niepalny

Pozostałe właściwości:

  • zawartość wilgoci nie więcej niż 1,5 %(m/m),
  • zawartość substancji organicznych nie więcej niż 5 % (m/m),
  • wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 2 kPa,
  • ściśliwość pod obciążeniem 2 kPa nie więcej niż 6 %, pod obciążeniem 4 kPa - 8 %
  • nasiąkliwość wodą metodą całkowitego zanurzenia nie więcej niż 1000 g/m2
  • pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku (przy grubości 50 mm w paśmie częstotliwości od 100 Hz do 500 Hz od 0,1 do 0,8; od 630 do 2000 Hz nie mniej niż 0,8; od 2500 do 6300 Hz - od 0,6 do 0,8,
  • gęstość objętościowa nominalna: 110 kg/m3.

 

Przeznaczenie:

Lekkie płyty z wełny kamiennej Rockwool przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych wentylowanych z okładziną elewacyjną, np. z blachy kamienia lub szkła.

Sposób pakowania

długość
szerokość
grubość
R
ilość m2 w paczce
ilość m2 w paczce
[mm]
[mm]
[mm]
[m2K/W]
[szt.]
[m2]
1000
600
50
1,35
8
4,8
1000
600
60
1,60
6
3,6
1000
600
70
1,85
6
3,6
1000
600
80
2,15
5
3,0
1000
600
90
2,40
4
2,4
1000
600
100
2,70
4
2,4
1000
600
120
3,2
3
1,8

 

 

Dokumenty formalno-prawne

- dopuszczone do obrotu na podstawie znaku bezpieczeństwa nr
B/32/434/98, B/32/170/99

- produkowane zgodnie z Polską Normą PN-B-23116/1997